کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان

چرا باید دیوار را در برابر رطوبت محافظت کرد؟

هر ساله بر اثر ورود رطوبت و آب به داخل ساختمان و یا نفوذ آن به درون اجزا ساختمانی ضررهای هنگفتی وارد آمده و تاثیرات نابود کننده ای بر روی سازه ساختمان ها به وجود می آید. چوبها می پوسند ، فلزات دچار زنگ زدگی می شوند. از جمله تاثیرات دیگر هجوم رطوبت و ماندگاری آن ، ظهور حشرات و قارچها در ساختمان می باشد. روکشهای گچی دیوارها متورم می شوند.اگر سرمای هوا به درجه ی مناسبی برسد. 

هر ساله بر اثر ورود رطوبت و آب به داخل ساختمان و یا نفوذ آن به درون اجزا ساختمانی ضررهای هنگفتی وارد آمده و تاثیرات نابود کننده ای بر روی سازه ساختمان ها به وجود می آید. چوبها می پوسند ، فلزات دچار زنگ زدگی می شوند. از جمله تاثیرات دیگر هجوم رطوبت و ماندگاری آن ، ظهور حشرات و قارچها در ساختمان می باشد. روکشهای گچی دیوارها متورم می شوند.اگر سرمای هوا به درجه ی مناسبی برسد. 

یخبندان موجبات تخریب اکثر مصالح را فراهم می آورد. آبی که به داخل مصالح ساختمان نفوذ کرده است ، پس از منجمد شدن منبسط می گردد، و آب منبسط شده مصالح را خرد و فرسوده می کند. این پدیده را در اجزا نمای ساختمان مانند سنگ ، آجر یا اندود ها بیشتر مشاهده می کنیم. رطوبت به دو طریق به دیوار تاثیر می گذارد: اول جذب رطوبت موجود در خاک و دومی تاثیر رطوبت ناشی از بارندگی . بدترین خرابیها در مورد دیوارهایی که فاقد درپوش هستند رخ می دهد. نقص در اجرای بامها و یا درپوش روی دیوارها به مرور و به صورت متوالی ساختمان را چنان فرسوده می کند که تا مرز تخریب کامل ساختمان را تهدید می کند.

چگونگی جذب رطوبت توسط دیوار.
همه ی مصالح بنایی تا حدودی متخلخل هستند و آب را به داخل خود جذب می کنند. این آب به همراه املاحی که در آن محلول هستند موجبات تخریب دیوار را فراهم می کنند.
آب از سه طریق جذب دیوار می گردد.
الف: نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی دیوار
ب: نفوذ رطوبت از طریق بدنه ی دیوار
ج: نفوذ رطوبت از طریق روی دیوار
جلوگیری از نفوذ رطوبت به دیوار.
الف: کم کردن رطوبت خاک اطراف ساختمان(زهکشی)
ب: استفاده از مصالحی که جاذب رطوبت نباشند.
بعضی از مصالح کمتر تحت تاثیر رطوبت محیط قرار می گیرند. سنگهای ساختمانی بسیار کمتر از آجر آب محیط را به خود جذب می کنند. بطور کلی علت جذب رطوبت مصالح ساختمانی به میزان تخلخل و وجود حفره های آوندگونه و همچنین تماس مستقیم مصالح با آب و یا مصالح مرطوب می باشد. لذا میباید ما بین جسم مرطوب و مصالح یا اجزا ساختمانی مورد نظر صفحه ای قرار دهیم که مانع از عبور رطوبت گردند. به آن دسته از مصالحی که مانع از عبور رطوبت و آب می شوند ، عایق رطوبتی می گویند.

کدام دسته از مصالح عایق رطوبت هستند؟
کلیه مصالحی که متخلخل و یا دارای حفره های آوند گونه نباشند می توانند به عنوان عایق رطوبتی مورد استفاده قرار گیرند.از دیگر خصوصیات این مصالح عبارت است از:
- غیر قابل ترکیب بودن با سایر مواد موجود در محیط (آب،هوا،مصالح مجاور)
- دوام و مقاومت کافی در برابر نیروهای محیطی و مکانیکی
- قابلیت انعطاف
- دارا بودن خصوصیات مثبت کاربردی (حمل و نقل،قیمت مناسب،نگهداری آسان)
الف-نفوذ رطوبت به دیوار داخلی ساختمان
- نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی ساختمان: برای جلوگیری از نفوذ رطوبت در این حالت باید حرکت آن را به ترتیبی سد نمود و برای این منظور روی پی را با لایه عایق پوشانده و سپس دیوار چینی را از روی عایق شروع می نماییم . ولی چون غالبا سطح پی از کف تمام شده ساختمان پایینتر است ، قبلا روی پی را با کرسی چینی تا حد بالای قلوه چینی (بلوکاژ) کف بالا آورده ، سپس روی آن را عایق می کنیم. باید به خاطر داشته باشیم که چنانچه لایه عایق از حد بالای قلوه چینی پایینتر قرار گیرد،جلو نفوذ رطوبت کاملا گرفته نمی شود و از آن قسمت از دیوار که پایینتر از کف سازی قرار دارد، رطوبت به طرف بالا نفوذ می کند.
- نفوذ رطوبت از بدنه دیوار: چنانچه دیوار داخلی در جوار سرویسهای بهداشتی و یا هر مکان دیگری که احتمال نفوذ آب از یک سمت دیوار به سمت دیگر باشد، نسبت به عایق کاری دیوار اقدام می کنیم . باید در نظر داشته باشیم که چون در این گونه فضا ها به علت آبریزی ، کف سازی نیز ممکن است عایق کاری شده باشد،لزوما بایستی عایق سطوح عمودی و افقی به خوبی به یکدیگر متصل و یکپارچه گردند. قسمت داخلی دیوار از محل اتصال به کف تا ارتفاع 7 الی 10 سانتیمتر ،از مصالحی مانند پلاکهای سنگی ، موزاییک ، سرامیک ، یا چوب اجرا می شود . این قسمت را قرنیز پای دیوار می خوانند.

قرنیز پای دیوار علاوه بر ایجاد زیبایی و محافظت از پای دیوار در مقابل بر خورد اجسام گوناگون به آن می تواند به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت حاصل از شستشوی کف اتاق به دیوار در محل خود قرار گیرد. به طو ر کلی قرنیز ها احتیاجی به عایق کاری ندارند. در فضای سرویسها که کف آنها در معرض ریزش آب و رطوبت داخلی است عایق کاری کف این فضا ها به صورت کاسه بوده و تا ارتفاع ده سانتیمتر روی دیوار ها ادامه می یابد ، و سپس پوشش نهایی دیوار انجام می گیرد.
ب- نفوذ رطوبت به دیوار های جانبی ساختمان
- نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی ساختمان: اصول جلوگیری از نفوذ رطوبت به دیوار های جانبی ساختمان از طریق زمین و پی ساختمان کاملا مشابه دیوارهای داخلی و با عایق کاری روی کرسی چینی تکمیل می گردد.
- نفوذ رطوبت از طریق بدنه ی دیوار : به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به دیوار های جانبی ساختمان از طریق بدنه ی دیوار، باید بدانیم که این رطوبت از دو جبهه جذب دیوار می گردد. اول از طریق آب جاری در کنار ساختمان و یا نفوذ تدریجی آب حاصل از ذوب شدن برفهایی که در کنار دیوار انباشته می گردند و دوم از طریق جذب رطوبت موجود در خاک مجاور دیوار، خصوصا در مورد ساختمانهایی که دارای زیر زمین هستند.
در مورد اول که خطر یخبندان و تخریب ناشی از انبساط آب جذب شده، در داخل مصالح دیوار نیز می رود از ازاره استفاده می کنیم. در قسمت خارجی دیوار در محل اتصال به کف، به دلیل تماس مستقیم با آب باران و برف ، و قرار گرفتن در معرض ضربه های احتمالی،با مصالح مقاومی مانند پلاکهای سنگی یا بتنی اجرا می شود، و به آن ازاره می گوییم.در این جزئیات ، حداقل ارتفاع ازاره از کف تمام شده خارج برابر با 30 سانتیمتر در نظر گرفته شده است ، که این مقدار با توجه به میزان بارندگی و میزان برف هر منطقه متغیر بوده. در صورتی که پلاکهای سنگی مورد استفاده قرار گیرد، حداقل ضخامت سنگ برابر با 3 سانتیمتر و نوع آن از انواع مقاوم در برابر ضربه ، با میزان کم جذب رطوبت و عدم وجود مواد حل شدنی در آب در نظر گرفته می شود . در مورد ازاره های بتنی ، حداقل عیار بتن غیر مسلح برابر با 200 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن می باشد.

اصولا عایق کاری از روی سطح قلوه چینی (حد بالای کرسی چینی که حداقل 10 سانتیمتر پایین تر از کف تمام شده است) شروع، و تا روی سنگ ازاره ادامه می یابد. در این مسیر ، عایق کاری کوتاه ترین راه را خواهد پیمود.
نفوذ رطوبت از طریق روی دیوار : آب باران از طریق روی دیوار به راحتی جذب مصالح بنایی شده و علاوه بر آن نمای ظاهری ساختمان را زایل می نماید ، تخریب تدریجی دیوار را نیز به همراه دارد. برای جلوگیری از بروز این پدیده از درپوش یا قرنیز روی دیوار استفاده می کنند. عملکرد اصلی در پوش ، جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل دیوار و هدایت آب باران به خارج است. درپوش یا قرنیز روی دیوار با توجه به تماس مستقیم با آب و یخ ، معمولا از مصالحی مانند سنگ ، بتن و یا ورقهای گالوانیزه یا مصالح دیگر ساخته می شود. سطح درپوش با شیبی در حدود 3 تا 5 درصد به سمت خارج اجرا می شود و لبه ی آن به اندازه ی لازم و به صورت افقی از دیوار خارج شده ، در زیر آن شیاری به عنوان آبچکان تعبیه می شود.عمق آبچکان باید به حدی باشد که آب به خوبی از آن خارج شده ، و امکان رسیدن به دیوار را نداشته باشد. چنانچه دیوار در معرض باران و برف و رطوبت شدید قرار گیرد ، می توان از درپوشهای مختلف : مانند سنگ پلاک و ورق گالوانیزه استفاده کرد. برای نصب در پوشهای فلزی ، بلوکهای چوبی را که به صورت هرم ناقص ساخته شده است ، در فواصل معین (هر 50 تا 60 سانتیمتر ) روی دیوار و داخل ملات شکلی نصب می کنند که چوب نتواند از داخل آن خارج شود.سپس به اندازه عرض مورد نیاز تسمه های فلزی به ضخامت 3 میلیمتر ، و پهنای 2 تا 3 سانتیمتر را که لبه ی آنها بصورت خمیده از دیوار خارج می شود ، به چوبها پیچ و محکم می کنند.سپس ورقهای گالوانیزه که برای در پوش دیوار ساخته و لبه ی آنها فتیله و خم شده است، از دو طرف به
لبه ی تسمه ها محکم می شود.در اجرای این نوع درپوش باید دقت کرد که در مقابل بادهای شدید، مقاومت لازم را داشته باشد
عایقهای قیری
عایقی که برای جلوگیری از رطوبت ، بیش از همه و به صورتی رایج در ایران از آن استفاده می شود قیر می باشد.از انواع مصالح قیری می توان از انواع ،
قیر و گونی و همچنین مشمع های قیر اندود نام برد که طرز نصب آنها بر روی دیوارتقریبا مشابه هم است.

قیر: آخرین ماده ای که پس از به دست آوردن سایر فرآورده های نفتی از نفت خام در حرارت بیش از 380 درجه سانتیگراد باقی می ماند قیر است که در ایران استفاده از آن به عنوان ماده اولیه آب بندی ساختمان متداول می باشد. قیر، جسم سیاه رنگی است که بر اثر حرارت از حالت سخت به صورت مایع در می آید و دارای خواص عمده ی زیر است:
- غیر قابل نفوذ در مقابل آب و رطوبت
- مقاوم در مقابل اسید ها ، باز ها ، و نمکها ولی قابل حل در بعضی از حلالها ، بدون از دست دادن خواص
- قابل ارتجاع و چسبنده
- دارای رنگ ثابت
- عایق در مقابل جریان الکتریسیته
قیر در بعضی موارد ، برخی از خواص خود را از دست می دهد ، به طوری که نمی توان از آن به خوبی استفاده کرد این موارد عبارت است از:
- در حرارت زیاد تجزیه شده و توام با اشتعال به زغال تبدیل می شود
- در محیط مرطوب و آلوده به خاک نرم خاصیت چسبندگی ندارد
- در مقابل فشار ، حرارت و حلالها تغییر شکل می دهد .
- در جوار ملاتهای آهکی تجزیه شده ، خواص خود را از دست می دهد.
گونی: آب بندی کردن سطوح و دیوارها تنها به وسیله ی قیر غیر ممکن است. قیر نیاز به یک شبکه ی قابل انعطافی دارد که قیر را در خود حفظ کرده و بتواند به صورت یک ورقه ، به عنوان عایق استفاده شود خم شود ، در سطوح شیبدار و قائم به کار برور و ... برای این منظور از گونی استفاده می کنند. گونی که از الیاف کنف ساخته شده است ، باید نو ، با بافت مناسب ، کاملا سالم ، و بدون آلودگی و چروک بوده ، وزن آن حدود 380 گرم در متر مربع باشد.
اصول عایق کاری روی کرسی چینی:
- سطح اندود زیر عایق کاری باید پس از خشک شدن کاملا تمیز شود.
- یک قشر قیر 60/70 مذاب به مقدار مناسب به طور یکنواخت روی آن گسترده و بر روی سطح قیر گرم فشار داده می شود ، به طوری که در تمام نقاط کاملا به قیر بچسبد.
- قشری دیگرا از قیر مذاب 60/70 به مقدار مناسب و به طور یکنواخت روی گونی مجددا پخش می شود ، به طوری که تمام سطح گونی را بپوشاند.
- در مورد لایه دوم گونی دو مرحله آخر را مجددا تکرار می کنیم.
- باید خاطرنشان شود که در قیر گ.نی کرسی لازم است دو طرف کرسی چینی برابر شکل حدود 10-15 سانتیمتر اندود را پایین آورده و عایق را در طرفین کرسی چینی به همان اندازه پایین آوریم ، تا احتمال نفوذ رطوبت از کرسی کاملا از بین برود.
- لایه های قیر گونی باید در هنگام اتصال به یکدیگر ، حداقل 10 سانتیمتر روی هم قرار گرفته ، به وسیله قیر مذاب در محل اتصال کاملا به هم بچسبند ، به طوری که هیچ گونه درزی باقی نماند.
- عایقکاری نباید در حرارت کمتر از 4+ درجه سانتیگراد انجام شود.
- قیر باید تا هنگامی که گرم و به صورت مایع روان است ، مصرف شود.
- عایق رطوبتی باید تا زمان کفسازی توسط یک ردیف آجر و یا ملات ماسه سیمان به نحو مناسبی محافظت شود.

عمرانی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مبادا خانه‌ تان را روی زمین سست بنا کنید!!!

سبا قدیری
گودبرداری غیراصولی، سالانه جان تعداد زیادی از هموطنانمان را می‌گیرد. گودبرداری‌های غیراصولی از سال 84 تا دی‌ماه امسال فقط بیش از 290حادثه در تهران رقم زده است.
عملیات گودبرداری، اولین مرحله از سیکل ساختمان‌سازی به حساب می‌آید. گودبرداری همراه است با انباشت حجم زیادی از خاک در کنار ساختمان که همین تلنبار کردن خاک در کنار کارگاه ساختمان‌سازی علاوه بر آ‌نکه باعث سد معبر می‌شود و تردد عابران پیاده و خودروها در محل را دچار مشکل می‌سازد، خطرات زیادی را در شب برای همسایه به‌وجود می‌آورد.
متاسفانه انجام نادرست عملیات گودبرداری و خاکبرداری به یک الگو برای سازندگان ساختمانی تبدیل شده است.
عملیات خاکی عبارت است از خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح زمین، گودبرداری، پی‌کنی ساختمان‌ها، حفر شیارها، کانال‌ها و مجاری آب و فاضلاب و حفر چاه‌های آب و فاضلاب با وسایل دستی یا مکانیکی.
مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در توضیح ضوابط و دستورالعمل عملیات خاکی تاکید دارد قبل از شروع عملیات خاکی باید توسط افراد متخصص، زمین مورد نظر از لحاظ استحکام و جنس خاک و همچنین پایداری ابنیه مجاور به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
بعد از این مرحله لازم است نقشه گودبرداری و پایدارسازی جداره‌های گود و برنامه گودبرداری تهیه شده توسط این اشخاص به تایید مراجع رسمی برسد.
همچنین موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل کانال‌های فاضلاب، قنا‌ت‌های قدیمی، لوله‌کشی آب و گاز، کابل‌های برق، تلفن و غیره که ممکن است در حین عملیات گودبرداری و خاکبرداری موجب بروز خطر و حادثه شوند یا خود دچار خسارت شوند، مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط، نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت یا قطع جریان آنها اقدام شود. نشریه «کاردان فنی ساختمان» در این‌باره تاکید می‌کند، چنانچه محل گودبرداری در نزدیکی یا مجاورت یکی از ایستگاه‌های خدمات عمومی از قبیل آتش‌نشانی، اورژانس و ... بوده یا در مسیر خودروهای مربوطه باشند، باید قبلا مراتب به اطلاع مسوولان ذی‌ربط رسانده شود تا احیانا در سرویس‌رسانی عمومی وقفه‌ای ایجاد نشود.
همچنین کلیه اشیاء زاید از قبیل تخته سنگ، ضایعات ساختمانی یا بقایای درخت که ممکن است مانع از انجام کار شده یا موجب بروز حوادث شوند از زمین موردنظر خارج شوند.
اما نکته مهم در عملیات خاکبرداری و گودبرداری توجه به استحکام خانه‌ها و ساختمان‌های مجاور است. بر اساس مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در صورتی که در عملیات گودبرداری و خاکبرداری، احتمال خطری برای پایداری جداره‌های گود، دیوارها، ساختمان‌های مجاور یا مهارها وجود داشته باشد، باید با استفاده از روش‌هایی نظیر نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب و ایمن گودبرداری و در صورت لزوم با اجرای سازه‌های نگهبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداری آنها تامین شود.
در خاکبرداری‌های با عمق بیش از 120سانتی‌متر که احتمال ریزش یا لغزش دیواره‌ها وجود دارد، باید با نصب شمع، سپر و مهارهای محکم و مناسب نسبت به حفاظت دیواره‌ها اقدام شود، مگر آنکه با توجه به مطالعات ژئوتکنیک شیب دیواره از زاویه ایستایی شیب طبیعی خاک کمتر باشد.
اما چنانچه ساختمان‌سازی در حاشیه بزرگراه‌ها، خطوط راه‌آهن یا مراکز و تاسیسات دارای ارتعاش انجام می‌شود، باید اقدامات لازم برای جلوگیری از لغزش یا ریزش دیواره‌ها صورت گیرد.
در طول عملیات خاکبرداری و گودبرداری حوادث طبیعی ممکن است، حوادثی را به‌وجود بیاورد. بنابراین لازم است بعد از وقوع بارندگی، توفان، سیل، زلزله و یخبندان، مهارها و وسایل ایمنی لازم از قبیل شمع، سپر و غیره نصب یا مهارهای موجود تقویت گردند.
مواد حاصل از عملیات گودبرداری نباید به فاصله کمتر از یک متر از لبه گود ریخته شود. همچنین این مواد نباید در پیاده‌روها و معابر عمومی به نحوی انباشته شوند که مانع عبور و مرور شده یا موجب بروز حادثه شوند. همچنین فاصله مناسب استقرار ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل، بیل مکانیکی، لودر، کامیون یا انباشتن خاک‌‌های حاصل از گودبرداری یا مصالح ساختمانی و مجاری گود که توسط شخص ذی‌صلاح بررسی و تعیین می‌شود باید دقیقا از لبه گود رعایت شود.
کانون کاروان‌های فنی ساختمان در نشریه تخصصی خود آورده است، در گودهایی که عمق آنها بیشتر از یک متر است، نباید کارگر به تنهایی در آن محل به کار گمارده شود.
در محل گودبرداری‌های عمیق و وسیع باید یک نفر نگهبان، مسوولیت نظارت بر ورود و خروج کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین را عهده‌دار باشد. همچنین برای آگاهی کارگران و سایر افراد، باید علائم هشدار دهنده در معبر و محل ورود و خروج کامیون‌ها و ماشین‌آلات مذکور نصب شود.

دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

نحوه محاسبه تعداد آجر یا سفال مورد نیاز در یک ساختمان

 

نحوه محاسبه تعداد آجر یا سفال مورد نیاز در یک ساختمان

آجر و سفال از جمله مصالح ساختمانی ضروری مورد نیاز برای ساخت یک ساختمان می باشند. گاهاّ محاسبه اشتباه تعداد آجر، سفال یا تیغه برای یک ساختمان باعث 2 اتفاق خواهد شد :

1)      آجر سفال کمتر از مقدار مورد نیاز به دست خریدار می رسد که این موضوع باعث اتلاف وقت، متناسب نبودن آجر سفال قبلی و موجود در بازار و یا هزینه بیشتر جهت خرید مجدد می گردد.

2)      آجر و سفال بیشتر از مقدار مورد نیاز به دست خریدار می رسد که این موضوع باعث هدر رفتن قسمتی از منابع خریدار می گردد.

حال سوال اینجاست که چه باید کرد؟

بهترین راه جلوگیری از موارد مذکور آموزش محاسبه تعداد آجر، سفال مورد نیاز برای دیوارچینی، ساخت سوله یا نمای ساختمان می باشد.

در اینجا بخش آجر و سفال را از هم تفکیک شده و در مورد نحوه محاسبه هر یک جداگانه توضیح داده خواهد شد.

 

نحوه محاسبه تعداد سفال مورد نیاز برای دیوارچینی

برای این محاسبه لازم است ابتدا تعداد سفال مورد نیاز ، در یک مترمربع را بدست آورد و بعد این تعداد را در کل متراژ دیوارها ضرب نمائیم تا کل سفال مورد نیاز ساختمان را آید . معمولا هنگام خرید سفال ضخامت آنها بیان می شود و بسته به نوع دیوار، سفال در ضخامت های مختلف تهیه می گردد.

نکته اینجاست که قطر سفال هیچ نقشی در تعداد مورد نیاز آن در یک مترمربع ندارد، بلکه طول و ارتفاع آن است که شاخص تعیین است چرا؟

چون سفال ها از طرف پهنا یا قطر روی هم قرار می گیرند و هر چه قطر سفال ها بیشتر یا کمتر باشد تنها قطر دیوار را کم و زیاد می کند.

طول و ارتفاع سفالهای استاندارد معمولاّ 20* 20 است ولی قطر سفال می تواند 7 ، 10 ، 15 یا 20  باشد.

بنابراین در یک مترمربع دیوار، تعداد سفال مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود:

100cm * 100cm = 1  مترمربع دیوار

5 = 20 ÷ 100 =  (طول سفال) ÷ 100=  تعداد سفال مورد نیاز در 1 متر طول(100cm)

5 = (ارتفاع سفال) ÷ 100=  تعداد سفال مورد نیاز در 1 متر ارتفاع(100cm)

25 =  5 * 5 =  تعداد سفال مورد نیاز در 1 متر مربع

(متراژدرب و پنجره های ساختمان – متراژ دیوارهای ساختمان) *  25=  تعداد سفال مورد نیاز برای ساختمان

نحوه محاسبه تعداد آجر نمای مورد نیاز برای دیوارچینی:

آجر نما به 3 صورت کلی در بازار موجود می باشد :

1)      آجرنما 10 سوراخ یا آجرنمای کامل

2)      آجرنمای نیمه یا آجرنمای 5 سوراخ

3)      آجرنمای پلاک یا آجر دوغابی یا آجر کارتنی

 

v      نحوه محاسبه تعداد آجرنما 10 سوراخ مورد نیاز یک ساختمان یا سوله :

از آجرنما 10 سوراخ یا آجرنما کامل که معمولاّ به 3 رنگ زرد ، گلبهی و قرمز در بازار موجود می باشد برای ساخت دیوارهای نمادار یا دیوارهایی که حکم جداکننده و نما را در ساختمان ایفا می کنند، استفاده می شود، که معمولاّ این نوع آجرنما در ساخت سوله، کارخانجات، دیوارهای اطراف شهرک ها و پادگانها کاربرد دارد.

حال بسته به قطر دیوار، تعداد مورد نیاز آجرنما متفاوت خواهد بود. این آجرها به طور استاندارد در ابعاد  5*  10* 21.5  و   5.5*  10* 21.5   تولید می شوند. قطر دیوار بنا به نوع کاربرد آن 10 ،20، 35 سانتی متر می باشد. که نحوه محاسبه تعداد آجرنما مورد نیاز برای هر کدام به صورت زیر محاسبه می گردد:

 

  • حالت اول: قطر دیوار 10cm

در این حالت با احتساب 1 سانتی متر بندکشی طولی و ارتفاعی داریم :

4.44   =   22.5÷ 100 = تعداد آجر5  سانت مورد نیاز در 1 متر طول                                                                             16.66 =  6  ÷ 100 = تعداد آجر5  سانت مورد نیاز در 1 متر ارتفاع

74 ≈  73.97=  4.44 * 16.66 = تعداد آجر5  سانت مورد نیاز در 1 متر مربع

 

4.44   =   22.5÷ 100 = تعداد آجر5.5  سانت مورد نیاز در 1 متر طول                                                                             15.37 =  6.5  ÷ 100 = تعداد آجر5.5  سانت مورد نیاز در 1 متر ارتفاع

69 ≈  68.3=  4.44 * 15.37 = تعداد آجر5.5  سانت مورد نیاز در 1 متر مربع

 

  • حال اگر قطر دیوار  20 سانت باشد کافی است تعداد آجر مورد نیاز برای قطر دیوار 10 سانتی را در 2 ضرب کنیم:

148 =  2*74 =2  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر5 سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر 20 سانت

138 =  2*69 =2  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر5.5 سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر 20 سانت

 

  • حال اگر قطر دیوار 35  سانت باشد کافی است تعداد آجر مورد نیاز برای قطر دیوار 10 سانتی را در 3 ضرب کنیم:

222 =  3*74 =3  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر5 سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر 20 سانت

207 =  3*69 =3  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر5.5 سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر 20 سانت

 

 

 

v      نحوه محاسبه تعداد آجرنما نیمه (5 سوراخ) و آجر پلاک مورد نیاز یک ساختمان یا سوله:

آجرنما نیمه، آجر پلاک جهت نمای خارجی یک ساختمان کاربرد دارد و معمولاّ جلوی یک دیوار تیغه و سفال کار خواهد شد.

 

ابعاد استاندارد آجرهای نمای نیمه به قرار زیر است :

21.5 * 6 * 5

21.5 * 6 * 5.5

 

ابعاد استاندارد آجرهای پلاک به قرار زیر است :

20 * 2.5 * 4

20 * 2.5 * 5

20 * 2.5 * 5.5

22 * 2.5 * 5.5

26 * 2.5 * 6.5

نحوه محاسبات تعدای این نوع از آجرنما به صورت زیر است (با احتساب 1 سانتی متر بندکشی طولی و ارتفاعی) :

 

4.44   =  22.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5 سانت نیمه مورد نیاز برای 1 متر طول

16.66=   6 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5 سانت نیمه مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

74≈73.97 =  16.66 * 4.44 =  تعداد آجر 5 سانت نیمه مورد نیاز در 1 مترمربع

 

4.44   =  22.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5.5 سانت نیمه مورد نیاز برای 1 متر طول

15.37=   6.5÷ 100 =  تعداد آجرنما 5.5 سانت نیمه مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

69≈68.3  =  15.37 * 4.44 =  تعداد آجر 5.5 سانت نیمه مورد نیاز در 1 مترمربع

 

4.76=  21 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 4 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر طول

20 =  5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 4 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

96≈ 95.23 =  4.76 * 20=  تعداد آجر 4  سانت نیمه مورد نیاز در 1 مترمربع

 

4.76=  21 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر طول

16.66=  6 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

80 ≈ 79.3 =  16.66 * 4.76=  تعداد آجرنما 5 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 مترمربع

 

4.76=  21 ÷ 100 =  تعداد آجرنما  5.5* 20 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر طول

15.37=   6.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما  5.5* 20 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

74≈ 73.16 =  15.37 *  4.76=  تعداد آجر 5.5 *20سانت پلاک مورد نیاز در 1 مترمربع

 

4.34 =  23 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5.5*22 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر طول

15.37=   6.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما 5.5*22 سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

67≈ 66.8  =  15.37 *  4.34 =  تعداد آجر 5.5 * 22سانت پلاک مورد نیاز در 1 مترمربع

 

3.7 =   27 ÷ 100 =  تعداد آجرنما6.5   سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر طول

13.33=   7.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما6.5   سانت پلاک مورد نیاز برای 1 متر ارتفاع

50≈49.3 =  13.33 * 3.7 =  تعداد آجرنما6.5   سانت پلاک مورد نیاز در 1 مترمربع

 

 

 

امید است این اطلاعات مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.

 

 

تهیه و تنظیم : واحد R & D شرکت آرکا کسری

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

هفت راهکارایمن سازی نمای ساختمانهاطوفان عصردوشنبه که خسارات بسیاری را به دنبال داشت،متاسفانه جان چند تن از شهروندان را گرفت.اما نکته تاسف باراین است که علت مرگ دونفرازاین جان باختگان،به دلیل جداشدن نمای سنگ ازساختمانها بوده است.این اتفاق پیشترنیز دراردبیهشت ماه سال جاری نیزرخ داد وبراثروزش باد شدید که به جداشدن نمای سنگ ساختمانها منجرشد متاسفانه دونفرازرهگذران کشته شدند.

باتوجه به این امرموضوع ایمن سازی نمای ساختمانها به یکی از دغدغه ها وچالشهای صنعت ساختمان تبدیل شده است.خبرنگار اقتصادی صما درباره ایمن سازی نمای ساختمانها اقدام به نظرسنجی از فعالان این صنف کرده است که نتایج آن حاکی ازآن است که رعایت کردن هفت مورد زیرمی تواند به ایمن سازی نمای ساختمانها منجرشود.

جزئیات این موارد به شرح ذیل است:

1- باتوجه به اینکه سازمان فنی وحرفه ای به درستی به سنگ کاران واستادکاران آموزش نمی دهد،بنابراین لازم که درروند آموزش این سازمان به کارگران ساختمانی مرتبط با سنگ تجدید نظرشود. به طوری که سنگ کاران دارای پروانه مهارت درساختمانها به کارگرفته شود.

2- وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی همچنان که برحسب وظیفه ازکارگاه های تولیدی مختلف به منظورکسب اطمینان ازرعایت ایمنی سرمی زند،می بایست همین رویه را درباره کارگاه های ساختمانی نیزاجرایی کندتا ازبابت رعایت ایمنی درپروژه های ساختمانی مطمین شود.

3- مهندسان می بایست درنقشه هایی که ارائه می دهند جزئیات نصب سنگ برروی دیوار را ترسیم کنند،این درحالی است که بنا به گفته کارشناسان درحال حاضربسیاری ازمهندسان رعایت این موضوع را غیرضروری می دانند وهمین امر باعث می شود که سنگ کاران به صورت سنتی،اقدام به نصب سنگ کنند.

4- فرآیند اجرای کارسنگ کارمی بایست توسط مهندس ناظرچک شود تا مشخص شود سنگ کارپروژه دارای پروانه مهارت باشد.

5- مهندس ناظرباید انطباق چگونگی نصب سنگ با نقشه را رصد کند.

6- سازمان نظام مهندسی ساختمان می بایست برمهندس ناظرنظارت کند .

7- شهرداری پیش از صدورمجوزپایان کار باید درستی نصب سنگ نمای ساختمان را بررسی کند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

چطور یک ستون اسکلت فلزی را شاقول کنیم با کمک دوربیننکته) روش دیگر این است که در امتداد موازی و بسیار نزدیک به ستونها، دوربین را مستقر کرده و به امتداد لبه بالایی ستون قراولروی کرده سپس تلسکوپ دوربین را چرخانده و به سمت پایین بیاورید، در صورتی که سطح مقطع بالا و پایین ستون یک اندازه باشد قطعا به دلیل ناشاقولی شاهد اختلافی مابین تار عمودی دوربین و لبه پایینی ستون هستید که به راحتی قابل علامتگذاری و اندازه گیری است. این مقدار خطا باید در حد مجاز باشد. در صورتی که سطح مقطع بالا و پایین ستون یک اندازه نباشند با روشهای مثلثاتی میتوان مقدار اختلاف را محاسبه کرد.
مطابق ضمیمه الف مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ، حداکثر رواداری مجاز از نظر عدم هم امتداد بودن و دو نیمه جوش شده تیر که بر حسب نسبت اندازه نابجایی اولیه در وسط ارتفاع اعضاء قائم جان به ارتفاع کل جان تعریف می شود، نباید در هیچ یک از اعضای قائم جان از 1:500 تجاوز کند. این مقدار در تبصره های بعدی به 1:1000 تقلیل یافته. به عبارتی اگر طول ستون  N متر باشد بنابر این خطای مجاز برابر با N/1000 هست.
این عملیات را باید در دو جهت متعامد ستون انجام داد تا میزان خطای ناشاقولی به صورت صحیح بررسی شود.
نکته: در صورتی که بررسی ناشاقولی به صورت پارت به پارت در مراحل نصب طبقات یک سازه مورد بررسی واقع شود باید به این نکته توجه کرد که در پایان مراحل نصب هر ستون، میزان خطای مجاز نباید از حداکثر 25 میلیمتر بیشتر شود، حتی اگر طول ستون بیش از 25 متر باشد مقدار حداکثر خطای مجاز 25 میلیمتری باید جایگزین روش محاسبه L:1000 شود.

ژئوماتیک


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

عوامل موثر برای انتخاب سنگ ساختمانی

گروه نیکفر

دوام :
دوام یک سنگ ساختمانی پایداری آن در مقابل تهاجم شیمیایی و عوامل هوازدگی است . متاسفانه دوام سنگ که باید مهمترین عامل در انتخاب سنگ باشد ، اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد . بسیاری از ساختمانی گران قیمت وجود دارد که در انتخاب سنگ آنها به این موضوع توجه نشده و از این ناحیه متضرر شده اند . از عوامل طبیعی که روی این موضوع اثر می گذارند ، ساخت ، بافت و ترکیب کانی شناسی را می توان نام برد .
موقعیت نصب سنگ در ساختمان و کاربرد آن نیز عامل دیگری است که روی دوام سنگ موثر است . علاوه بر این ، شرایط آب و هوایی نیز بسیار مهم است . در آب و هوای گرم و مرطوب ، هوازدگی شیمیایی و در آب و هوای سرد و خشک ، هوا زدگی فیزیکی موثرتر است .
ساخت :
هر ضعفی در ساختار سنگ اثر تهاجم عوامل هوازدگی را سرعت می بخشد . بنابراین سطوح درزه ها ، سطوح لایه بندی ، سطوح گسل یا هر نوع شکاف ناشی از گسل یا چین خوردگی ( شامل ترکهای برشی ) همگی شرایط مناسب را برای تاثیر عوامل هوازدگی و یخبندان به وجود می آورند .
بافت :
سنگ ممکن است دارای دانه های هم اندازه از نوع درشت دانه یا ریزدانه ، یا دارای بافت پرفیری ( دانه های نامساوی ) باشد . سنگهای درشت دانه زودتر از سنگهای ریزدانه گسیخته می شوند ، بخصوص به تغییرات دما حساس اند . این نوع گسیختگی حداقل تا حدودی به علت تفاوت ضرایب انبساطی کانیهای سازنده سنگ مربوط می باشد .
سنگها همچنین ممکن است متراکم یا متخلخل باشند . سنگ متراکم دیرتر از سنگ متخلخل متلاشی می شود . سنگهای متراکم تقریبا غیرقابل نفوذند ، لذا عوامل هوازدگی نمی تواند سریعاً عمل نماید . از طرف دیگر ، سنگهای با تخلخل باز و مویین ، آب را به سادگی جذب می کنند و بر اثر یخبندان دچار ترک خوردگی می شوند .
ترکیب شناسی :
از آنجایی که کانیهای مختلف دارای مقاومتهای متفاوتی در برابر هجوم عوامل هوازدگی می باشند ، طبیعی است که سنگها به دلیل دارا بودن کانیهای سازنده متفاوت ، دارای مقاومتهای گوناگونی نیز در برابر هوازدگی اند و آنهایی که دارای کانیهای با مقاومت کمتر هستند ، زودتر بر اثر عوامل مختلف آسیب می بینند .
کانیهای مضر :
برخی از کانیهای مشخص ( سولفورهای آهن ) را می توان در کلیه شرایط به عنوان کانیهای مضر در نظر گرفت ، در حالی که برخی از کانی های دیگر ، مانند میکا فقط در مقادیر زیاد و در برخی از سنگها مانند ماسه سنگها و مرمرها مضر هستند . یکی از علل تغییر رنگ در سنگها که کمتر مورد توجه قرار می گیرد ، وجود کانیهای ناپایدار است که به سهولت به کانی دیگری تبدیل می شوند ، این کانیها اغلب از نوع سولفورهای آهن بوده ، در مجاورت رطوبت اکسیده شده و به هیدروکسید تبدیل می شوند که نتیجه آن لکه دار شدن سنگ است .
مهمترین کانیهای مضر به شرح زیر می باشند :
فلینت یا چرت : این واژه اشاره به شکلهای آمورف سیلیس دارد ، که قطعاتی را در بسیاری از سنگ آهک ها تشکیل می دهد. در صورت وجود این کانی ، چند مشکل ممکن است به وجود آید .
• اول اینکه این کانی خیلی سخت تر از کانیهای همراه است و هنگام برش ایجاد مشکل می نماید .
• دوم در برابر هوازدگی بسیار مقاومتر است ، لذا باعث ایجاد نمایی آبله رو در سطح هوازده سنگ می شود .
• سوم اینکه وقتی سنگ در معرض هوازدگی قرار می گیرد احتمالا از قسمتی که چرت جانشین می شود شکاف بر می دارد نمونه هایی از این قبیل در پلهایی که از سنگ آهک های چرتی ساخته شده اند ، دیده شده است .

میکا : نوعی کانی فراوان در بسیاری از گرانیتها ، گنایسها ، ماسه سنگها و ماربل است . برای گروه گرانیت ، میکا جز مضری به شمار نمی آید مگر اینکه تجمع موضعی ایجاد نموده باشد که در این صورت نمای بدی به سنگ خواهد داد . در گنایسها خیلی کم پیش می آید که میکا مضر باشد ، مگر اینکه مقدار آن آنقدر زیاد باشد که یک ساختار شیستی به وجود آید و باعث مزاحمت در برش آن به ابعاد مناسب شود . در ماسه سنگها اگر مقدار میکا کم و دارای توزیع پراکنده باشد ضرری ندارد ، اما اگر مقدار آن زیاد و در امتداد لایه بندی تمرکز یافته باشد ، باعث خردشدگی سنگ در این نقاط بر اثر یخبندان های متوالی خواهد شد . میکا همچنین به عنوان یک کانی فرعی در بسیاری از سنگ آهک های بلوری یا ماربل ها وجود دارد. در اینها میکا ممکن است به شکلهای پراکنده ، متمرکز یا به صورت نواری وجود داشته باشد . دانه های پراکنده اگر کم باشند چندان مزاحمتی ایجاد نمی نمایند ، اما در دو حالت دیگر ، میکا نه تنها باعث ایجاد مشکل در صیقل یکنواخت سنگ می شود ، بلکه اغلب سنگ را در برابر تهاجم هوازدگی تضعیف می نماید به طوری که سنگ به شکل بدی سوراخ سوراخ شده یا حتی پوسته پوسته می شود . در برخی از ماربل ها که در معرض شرایط سخت قرار بگیرند احتمالا در خلال چند سال اول پس از نصب سنگ ، از شکل خواهند افتاد .
پیریت : خیلی از سنگهای ساختمانی دارای حداقل مقادیر اندکی از این کانی هستند . پیریت بر اثر هوازدگی به علت اکسیداسیون و هیدراکسیون به لیمونیت تبدیل می شود . مقادیر اندک این کانی با توزیع پراکنده آسیبی به سنگ نمی زنند ، اما اگر مقدار آن زیاد باشد یا این که به صورت متمرکز وجود داشته باشد ، تغییر پیریت به لیمونیت باعث ایجاد حفره هایی در سنگ می شود . علاوه بر این ، لیمونیت در سطح نمایان سنگ اغلب با آب شسته می شود و روی سطح سنگ ایجاد آبله می نمایند . به علاوه با تجزیه پیریت ، مقداری اسید سولفوریک تشکیل می شود که اگر سنگ حاوی کربناتها باشد ، مورد تهاجم اسید آزاد شده قرار می گیرد . وقتی پیریت به سولفات آهن تغییر می کند ، سولفات تولید شده به سادگی محلول بوده و به وسیله تبخیر رطوبت به سطح سنگ منتقل می شود و باعث ایجاد شوره زدگی در سطح سنگ می شود . البته تمام شووره های موجود در سطح سنگ را نمی توان به این علت نسبت داد . اگر مقدار پیریت کم بوده و به طور پراکنده در سنگ موجود باشد ، آسیبی به سنگ نخواهد زد , اما تغییر پیریت به لیمونیت موجود ایجاد یک رنگ زرد ملایم در سنگ خواهد شد، البته در اینجا باید گفت که کربناتهای آهن نیز بر اثر هوازدگی به لیمونیت تبدیل می شوند . بر اساس مطالب فوق بایستی از مصرف سنگهایی که دارای مقادیر قابل توجهی از پیریت هستند به عنوان سنگ ساختمانی اجتناب کرد .
ترمولیت : یک کانی نوع آمفیبول با رنگ سفید تا سبز کمرنگ ( بسته به مقدار آن موجود در آن ) است که در برخی از سنگ آهک های ناخالص دگرگونی و معمولا به صورت مجموعه های الیافی با جلای ابریشمی مشاهده می شود و در صورت قرار گرفتن در معرض هوازدگی ، به مواد رسی با رنگ سبز مایل به زرد تبدیل می شود . این مواد ثانی سریعا از روی سنگ قابل شست و شو بوده ، در نتیجه حفره هایی در سطح سنگ به وجود می آید . اندازه قطعات ترمولیت در برخی از سنگها به حدود چند سانتی متر می رسد.
عوامل موثر در عمر مفید سنگ ساختمانی :
بسیاری از سنگهای ساختمانی بر اثر استخراج نادرست هدر می روند . استفاده از مواد منفجره یا استفاده نامناسب از مته های حفاری ممکن است منجر به ایجاد ترکهایی در سنگ شود . ممکن است برخی از ترکها میکروسکوپی باشند ، اما حتی در این مقیاس نیز باعث نفوذ عوامل تخریب و در نتیجه تلاشی سنگ می شوند . در مورد سنگهای لایه لایه فرآوریهایی از قبیل برش و صیقل از جهت سطوح موازی لایه بندی صورت گیرد . اگر در مراحل استخراج ، ساب و صیقل سنگ نیز بی دقتی شود ، سبب ایجاد ترک ، درزه در سنگ می شود در نتیجه پدیده هوازدگی سریع خواهد شد .
- سنگ انتخابی باید از هر گونه درزه ، ترک ، شکاف یا سایر نقاط ضعف عاری باشد .
- سنگ را باید قبل از انتخاب آزمایش کرد . آزمایشهای مورد نیاز بر اساس کاربرد سنگ باید تعیین شوند .
- قبل از انتخاب سنگ باید آن را با مطالعات میکروسکوپی بررسی نمود و در صورت وجود مقادیر بیش از حد کانیهای مضر و ناپایدار به صورت تجمعی از به کار بردن آنها در ساختمان پرهیز نمود.
- تراکم یک سنگ لزوما تضمین کننده دوام آن نیست .
- سنگهای با مقدار جذب آب زیاد فقط در نواحی خشک استفاده شوند .
- سنگهای با تخلخل خیلی زیاد نباید در اقلیم های سرد و مرطوب استفاده شوند .
- در شرایط خاص جهت محافظت سنگ می توان از پارافین یا مواد مخصوص استفاده نمود .
- آزمایش مقاومت در یخبندان برای سنگهایی که در مناطق سرد به کار می روند ضروری است .
- طراح برای این آزمایش باید تعداد دوره های لازم یخبندان را با توجه به محل کاربرد تعیین نماید.
- در محیط هایی که با گازها و مواد شیمیایی سر و کار دارند باید دوام سنگ موردنظر در برابر این مواد با آزمایش بررسی شود .
- کلاً سنگهای آهکی و ماسه سنگهایی که سیمان آنها از نوع آهکی باشد ، نسبت به این محیط ها پایداری کمتری دارند .
رنگ :
این عامل بیشتر از دید معماران مهم است ، اگرچه مهندسان نیز حتما روی رنگ سنگ نظر دارند . معمولاً رنگهای روشن نسبت به رنگهای تیره ترجیح داده می شوند . این موضوع خصوصاً در سنگهای آهکی مهمتر است زیرا اکثر رنگهای تیره سنگهای آهکی در نمای بیرون ساختمان بر اثر نور خورشید و آلودگی هوا دوام ندارد . رنگ سنگ از ویژگیهایی است که از نظر اقتصادی نیز بسیار مهم است . سنگهایی با رنگ سبز ، لاجوردی و قرمز که کمیاب هستند دارای ارزش بیشتری می باشند . گاهی فاصله دید در تشخیص رنگ سنگ اهمیت دارد . یک گرانیت با دانه بندی متوسط که دارای فلدسپاتهای صورتی است ، در فاصله دور با این ویژگی دیده نخواهد شد . همچنین یک قطعه چند رنگ از آن ، در فاصله دور به صورت تک رنگ در خواهد آمد . بنابراین باید تک رنگ یا چند رنگ بودن سنگ را در فاصله ای حدود 20 تا 50 سانتی متر از چشم موردنظر قرار داد . رنگ سنگهای آذرین و دگرگونی سیلیکاتی در ارتباط با رنگ فلدسپاتهای تشکیل دهنده است که برحسب نوع آن می تواند رنگهای صورتی ، کرم ، قرمز ، سبز و سفید را به خود بگیرد . در سنگهای رسوبی ، کانیهای اصلی معمولا بیرنگ هستند ( مانند کوارتز و کلسیت ) اما وجود مقدار اندکی از ناخالصی ها باعث رنگی شدن این سنگها می شود که از مهمترین آنها کربن و اکسیدهای آهن است .
رنگهای سیاه و آبی بر اثر وجود کربن آلی و رنگهای سبز و قرمز و زرد می تواند بر اثر وجود اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن به شرح زیر به وجود آید :
o ثبات رنگ سنگها یکی از ویژگیهای مهم و کاربردی آنهاست . رنگ بعضی از سنگها تغییر می کند و آنهایی که از مواد آلی ( خاکستری و سیاه) تشکیل یافته اند ، تغییرات بیشتری خواهند داشت . رنگ سیاه یک گابرو با وجود کانیهای پیروکسن با دوام است ، اما رنگ سیاه سنگ آهک که دارای مواد هیدروکربور می باشد با دوام نیست .
o رنگ صورتی یک گرانیت حاصل از فلدسپاتها با دوام است ، اما رنگ سبز ماسه سنگ اگر بر اثر وجود ترکیبات آهن باشد بادوام نخواهد بود. ثبات رنگ سنگ بستگی به مکانی که سنگ در آن به کار می رود دارد .
سنگ آهک سیاه اگر در داخل ساختمان به کار رود ، رنگ آن برای مدت زیادی تغییر نمی کند اما اگر در بیرون در معرض شرایط جوی خاص مخصوصا با رطوبت زیاد قرار بگیرد . تغییر رنگ آن بسیار سریع رخ می دهد . رنگ بعضی از سنگها وقتی که در معرض شرایط جوی قرار گیرند تغییر می کند وو یا حتی از بین می روود . سنگ آهکهای خاکستری به مرور زمان سفید می شوند ، آهکهای سیاه به خاکستری یا خاکستری زرد کم رنگ میل می کند . در ماسه سنگها و رس ها رنگ لاجوردی و سبز که بر اثر سولفور آهن به وجود می آید ، به وسیله اکسیداسیون ابتدا به زرد مایل به سبز و سپس به زرد یا قرمز تبدیل می شود . یکی از علل دیگر در تغییرات رنگ که کمتر مورد توجه قرار می گیرد وجود کانیهای ناپایدار است که به سهولت به کانیهای دیگر تبدیل می شوند .
تغییرات رنگ در سنگهای سفید نیز رخ می دهد . معمولا این سنگها کدر می شوند و بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی در مجاورت رطوبت لکه هایی در سطح آنها به وجود می آید . فرسودگی این نوع سنگ ها بیشتر در شهرهای صنعتی و اقلیم های گرم و مرطوب پدید می آید ، در صورتی که در هوای خشک و تمیز دوام این نوع سنگها بیشتر خواهد بود ، کدر شدن سنگ در سطح آن یکنواخت نیست و در محل درزه ها و حفره ها بیشتر است . از علل دیگر تغییر رنگ در سنگها شورده زدگی است که به صورت لکه های سفید رنگ سطح آن را می پوشاند . این لکه ها معمولا از ذرات کربنات کلسیم یا سولفات کلسیم تشکیل شده ، و گاهی با کلرورها و نیتراتها نیز همراهند . شوره زدگی پیش از آنکه به نوع سنگ مورد استفاده مربوط باشد ، به بی توجهی در نصب آن برمی گردد . نمکها در صورتی که تبخیر سطحی پیش آید روی سطح تشکیل بلور می دهند و چنانچه تبخیر در سطح زیرین پیش آید نمک در درون سنگ انباشته می شود .
تغییر رنگ سنگ به اهداف طرح و زیبایی آن آسیب می زند ، بنابراین باید در انتخاب سنگ به این نکات توجه کرد :
الف) به هنگام انتخاب سنگ موردنظر ، به کارکرد آن در ساختمانهای موجود با شرایط اقلیمی مشابه دقت شود . معدنکاران و شرکتهای سنگبری که با سنگ مورد نظر سر و کار دارند می توانند مشاوران خوبی در این زمینه باشند .
ب) اغلب سنگهای آهکی سیاه در بیرون ساختمان در معرض شرایط جوی و نور آفتاب تغییر رنگ می دهند .
ج) کانیهای ناپایدار حتی به میزان کم باعث تغییر رنگ می شوند . پیش از انتخاب سنگ ، این موضوع را می توان به وسیله مطالعه پتروگرافی بررسی کرد .
د) صیغلی بودن سنگ به دوام رنگ آن کمک خواهد کرد .
قیمت :
قیمت سنگ ساختمانی به طور اهم به موارد زیر بستگی دارد :
الف) نوع سنگ و قابلیت کار روی آن ، خصوصا به لحاظ هزینه های استخراج و فرآوری
ب) قابلیت دسترسی به کانسار و نزدیکی به مسیرهای حمل و نقل
ج) تغییرات رنگ و بافت در سنگ و فراوانی آن
د) شرایط محلی هر یک از عوامل فوق ممکن است بسته به شرایط حاکم بر بازار ، سایر عوامل را تحت الشعاع قرار دهد.
ویژگیهای فنی سنگها :
ویژگیهای فنی سنگها که با آزمایشهای شیمیایی ، فیزیکی و مکانیکی به دست می آید به علت تنوع بافت ، ساخت و شرایط تشکیل سنگها ، بسیار متفاوت می باشد . با تجزیه شیمیایی سنگها می توان تا حدودی ترکیب شیمیایی آنها را به دست آورد و آن را به عنوان مکمل همراه با بررسیهای کانی شناسی میکروسکوپی مورد استفاده قرار داد . علاوه بر این ، وجود ترکیبات مضر از قببل پیریت ، قطعات درشت میکا ، تالک و غیره را می توان تعیین نمود . برای سنگهایی که در مجاورت آبهای شور به کار می روند ، حتماً باید آزمایشهای شیمیایی به عمل آید . از آزمایشهای فیزیکی و مکانیکی به طور گسترده ای برای طبقه بندی سنگها استفاده شده است که از آن جمله می توان وزن مخصوص ، مقاومت فشاری در یخبندان را نام برد .
وزن مخصوص :
گاهی اوقات وزن سنگ می تواند مهم باشد ، برای ساخت لنگرگاه ها و دیوارهای ساحلی داشتن دیوارهای با چگالی بالا مهم است زیرا سنگ در آب غوطه ور می شود و قسمت مهمی از وزن موثر خود را از دست می دهد . از طرف دیگر، در بنای طاق یا گنبد نیاز به استفاده از سنگهای سبک می باشد . در یک طبقه بندی، سنگ ها بر اساس وزن مخصوص به دو گروه سبک با وزن مخصوص کمتر از 8/1 و سنگین با وزن مخصوص بالای 8/1 گروه بندی شده است .
براین اساس کاربرد سنگهای سبک برای ساخت دیوار در مناطق نزدیک به معدن و برای سنگهای سنگین برای انواع کاربردهای مهندسی از قبیل شالوده ، کف ، دیوار حائل ، سنگ نما و غیره ذکر شده است .
بر اساس طبقه بندی دیگر ، سنگها بر اساس وزن مخصوص به شکل زیر گروه بندی شده اند :
1. سنگهای خیلی سبک ( شناور در آب ) وزن مخصوص ظاهری 1
2. سنگهای سبک 5/1-1
3. سنگهای با وزن متوسط 5/2/-5/1
4. سنگهای سنگین 3-5/2
5. سنگهای خیلی سنگین 3
وزن مخصوص در جلاپذیری سنگ اهمیت دارد به طوری که سنگهای با وزن مخصوص کمتر از 5/1 جلای مناسب نمی پذیرند و وزن مخصوص بالای 2/2 به خوبی جلاپذیرند . وزن مخصوص سنگهای ساختمانی باید تا تدوین و تصویب استاندارد ملی ایران ، مطابق با استاندارد ASTM C : 97 اندازه گیری شود .
میزان جذب آب:
میزان جذب آب ، مقدار آبی است که سنگ بر حسب درصد وزن خشک خود جذب می نماید . میزان جذب در سنگها بسیار متفاوت بوده و گاه ممکن است در یک نوع تغییراتی مشاهده شود . اما به طور کلی این مقدار در سنگهای آذرین خیلی کم است . سنگ آهک ها و ماسه سنگ ها مقادیر مختلفی را نشان می دهند در کل برای سنگهای ساختمانی میزان جذب آب باید پایین باشد . برای اندازه گیری جذب آب سنگ باید تا تصویب استاندارد ملی ایران ، از روش استاندارد 97ASTM C : استفاده شود .
تخلخل و ارتباط آن با جذب آب :
تخلخل نشان دهنده حجم فضاهای خالی موجود در سنگ است و لذا سنگ با تخلخل کم مقدار کمی می تواند آب جذب کند ، اما سنگ با تخلخل زیاد ممکن است مقادیر زیادی آب جذب و در خود نگه دارد . البته باقیماندن آب در سنگ بستگی به ابعاد و شکل منافذ نیز دارد . منافذ کوچک به خاطر خاصیت مویینگی ، آب بیشتری جذب می نمایند و بالعکس اگر منافذ بزرگ باشند آب ساده تر خارج می شود . در برخی موارد علی رغم تخلخل بالا ، میزان جذب آب پایین مشاهده می گردد و لزوماً رابطه مستقیمی بین این دو وجود ندارد
. سنگها را بر اساس درصد تخلخل ظاهری به گروههای زیر تقسیم می کنند :
1. سنگهای با تخلخل خیلی زیاد بالاتر از 20 درصد
2. سنگهای با تخلخل زیاد 10 تا 20 درصد
3. سنگهای با تخلخل نسبتا زیاد 5 تا 10 درصد
4. سنگهای با تخلخل متوسط 5/2 تا 5 درصد
5. سنگهای با تخلخل کم 1 تا 5/2 درصد
6. سنگهای خیلی متراکم کمتر از یک درصد
تخلخل ظاهری را می توان از فرمول زیر به دست آورد: P= 100 × (W-D)/W-S که در آن P درصد تخلخل، W وزن اشباع،S وزن اشباع غوطه ور در آب، D وزن خشک.
برای یافتن مقادیر W , S , D می توان از روش استاندارد ASTM C : 97 استفاده نمود .
مقاومت فشاری :
مقاومت فشاری سنگ حد پایداری آن را برابر نیروهای فشاری اعمال شده نشان می دهد . به این خاصیت بیش از حد توجه شده است . از این رو اکثراً این تنها آزمایشی است که بر روی سنگ انجام می شود . سنگهایی که برای مقاصد ساختمانی استفاده می شوند ، به ندرت مقاومتی کمتر از 40 مگا پاسکال از خود نشان می دهند و در بسیاری موارد بخصوص در سنگهای آذرین از 140 تا 200 مگا پاسکال و حتی بیش از این مقدار را هم می توان مشاهده کرد . در حالی که در پی بلندترین ساختمانها فشار وارده احتمالاً بیش از یک مگا پاسکال نخواهد بود . مقاومت فشاری سنگ معمولا به وسیله جک فشاری با شکستن نمونه های مکعبی یا استوانه ای به دست می آید . برای اینکه نتایج آزمایشهای مختلف قابل مقایسه باشد باید شرایط آزمایش کاملاً یکسان باشد. دلیل این موضوع ، اثر عوامل مختلف بر روی نتایج آزمایش است که از آن جمله ، روش استخراج ، میزان هوازدگی سنگ ، روش آماده سازی نمونه ، درجه خشک بودن سنگ ، دمای محیط آزمایش ، جهت بارگذاری نسبت به لایه بندی ، مشخصات صفحات نگاهدارنده نمونه ها و غیره را می توان نام برد . لذا مشخص است که آزمایش باید استاندارد باشد و برای کلیه کارها از روش استاندارد تبعیت شود .
مقاومت فشاری سنگ به وضعیت دانه بندی سنگ بستگی دارد. در سنگهای آواری مقدار و نوع سیمان و در سنگهای آذرین یا دگرگونی نحوه اتصال دانه ها اهمیت زیاد دارد . برای اندازه گیری مقاومت فشاری تا هنگام تدوین و تصویب استاندارد ملی ایران از استاندارد ASTM C : 170 استفاده شود .
مقاومت خمشی :
مقاومت خمشی سنگ را می توان به عنوان توانایی آن در برابر تنش های خمشی بیان نمود . معمولاً این مقاومت را بر حسب مدول گسیختگی بیان می کنند . به اهمیت این آزمایش توجه چندانی نشده است و لذا کمتر انجام می شود . بسیاری از اوقات مشاهده شده که سنگ به کار رفته برای آستانه پنجره ها ، بر اثر نیروهای خمشی شکسته است دلیل این شکستگی را باید در مقاومت خمشی آن که خیلی کم بوده است دانست . وارد شدن چنین نیروهایی در اثر نشست ساختمان چندان غیرمعمول نیست. باید توجه نمود که هیچ رابطه مستقیمی بین مقاومت خمشی و مقاومت فشاری سنگ وجود ندارد. بین نمونه های مختلف از یک نوع سنگ تغییرات وسیعی از مقاومت خمشی دیده می شود . مقاومت خمشی سنگ معمولا بر اثر رطوبت کاهش می یابد. تا هنگام تدوین و تصویب استاندارد ملی ایران، برای اندازه گیری مقاومت خمشی سنگ از استاندارد ASTM C:99 استفاده شود .
در سنگهای لایه لایه مقاومت فشاری عمود بر سطح لایه بندی ، بیشتر مقدار آن در جهت موازی با لایه بندی است . اگر چه مواردی مغایر این هم عملاً مشاهده شده است، در صورت عدم آزمایش تجربی ، بهتر است برش و نصب سنگ به گونه ای باشد که بارگذاری در جهت عمود بر لایه باشد .مقاومت فشاری سنگ ساختمانی را باید در هر دو شرایط خشک و تر اندازه گرفت . این دو غالباً تفاوت فاحشی دارند و در حالت تر، مقاومت فشاری کاهش می یابد . بیشترین کاهش وقتی رخ می دهد که سیمان سنگ از نوعی باشد که در تماس با آب قابلیت سست شدن داشته باشد .
مقاومت فشاری اکثر سنگها پس از چند دوره یخبندان کاهش نشان می دهد . لذا آزمایش این موضوع قبل از انتخاب توصیه می شود . در استاندارد ASTM C : 170 ابعاد یالهای نمونه های آزمایشی بین 5 تا 5/7 سانتی متر مشخص شده است . با توجه به تجارب موجود و کتب علمی در این زمینه ، توصیه می شود در تدوین استاندارد ملی ایران حد مجاز این ابعاد برای سنگهای دانه درشت به 10 سانتی متر افزایش یابد . در اکثر استانداردها تعداد نمونه های لازم برای اندازه گیری مقاومت متوسط 5 عدد ذکر شده است . در صورت عدم همخوانی نتایج 5 نمونه ، توصیه می شود که این تعداد به 8 عدد افزایش یابد.
مقاومت کششی :
مقاومت کششی، تنش کششی لازم برای شکستن نمونه ای با شکل و اندازه خاص می باشد. مقاومت کششی سنگها به جهت بارگذاری بستگی دارد، به عنوان مثال در گنایسها در جهت شیستوزیتی بیشتر از جهت عمود بر آن می باشد . همچنین مقاومت کششی به میزان رطوبت سنگ نیز بستگی دارد. مقدار مقاومت کششی سنگها از مقاومت فشاری آنها کمتر است و معمولا بین 10 تا 40 درصد آن تغییر می کند .
مقاومت سایشی :
مقاومت سایشی سنگ به وضعیت دانه بندی و سختی کانیهای تشکیل دهنده بستگی دارد. برخی از سنگها به علت سختی متفاوت سازنده های آن ، دچار فرسایش نامنظمی می شوند و از این نظر ممکن است کمتر از سنگهایی که دارای سختی کم، اما یکنواخت هستند مورد توجه باشند . مقاومت سایشی سنگ وقتی مهم است که در معرض سایش قرار گیرد . از جمله می توان از پلکان، سنگفرش پیاده رو ها و کف ساختمانها یا کانال های آب و فاضلاب نام برد . علاوه بر این ، در مناطق خشک که فرسایش باد قابل توجه است یا در امتداد سواحل که وجود ماسه و باد می تواند عمل سایش را به وجود آورد ، این موضوع باید در نظر گرفته شود. آزمایش مقاومت سایشی سنگها به طرق مختلف قابل انجام است که از جمله سایش اصطکاکی و پرتاب ماسه را می توان نام برد.
آزمایش سایش اصطکاکی :
به وسیله این آزمایش مقدار وزن یا حجم لایه ساییده شده از یک نمونه تخت که در مجاورت یک صفحه دوار با سرعت مشخص قرار گرفته و به وسیله مواد ساینده استاندارد ساییده می شود ، تعیین می گردد . این آزمایش برای سنگهای کف ، پلکان ، پیاده رو و از این قبیل انجام می شود . روش آزمایش مطابق استاندارد ملی ایران شماره 619 می باشد .
آزمایش پرتاب ماسه :
برای بررسی مقاومت سایشی سنگهای لاشه یا سنگدانه های درشت برای مصارف جاده و راه آهن انجام میگیرد . همچنین برای سنگهایی که در معرض فرسایش باد و طوفان هستند مناسب است . یکی دیگر از روشهای متداول برای مقاومت سایشی سنگها ، آزمایش لس آنجلس است که مطابق استاندارد ملی ایران شماره 448 باید انجام گیرد .
سختی :
سختی یکی دیگر از ویژگیهای سنگها، سختی است که معمولا به وسیله مقاومت در برابر خراش پذیری، سایش، برش و سوراخ شدن تعیین می شود . این ویژگی بستگی به خصوصیات کانیهای سنگ، تراکم، دانه بندی، ساخت و بافت، درجه هوازدگی ، درجه و نوع سیمان شدن دارد .
برای سنگهایی که از چند کانی تشکیل شده اند ، درجه سختی در نقاط مختلف تغییر می کند . سختی از نظر خراش را می توان با مقایسه با جدول موس تخمین زد و از نظر فرسایش نیز آزمایشهای سایش اصطکاکی مانند مراجع 11 و 13 قابل استفاده هستند .
مقاومت ضربه ای :
مقاومتی است که یک سنگ در برابر ضربه دینامیکی از خود نشان می دهد ( مثلا ضربه چکش یا افتادن جسم روی آن ) . سنگی که مقاومت کمی از خود نشان دهد شکننده می گویند . مقاومت ضربه ای به سختی و ساختمان سنگ بستگی دارد . معمولا هر چه سنگ دارای دانه بندی ریزتری باشد ، سخت تر است . این خاصیت در سنگهایی که برای ساخت بندرها ، کف ها ، پیاده روها و راه آهن به کار می روند بسیار مهم است . برای اندازه گیری روشهای متعددی وجود دارد که رایج ترین روشها این است که ، نمونه را روی یک کیسه شن قرار می دهند و سپس یک وزنه چدنی یک کیلوگرمی را از ارتفاع معینی روی سنگ پرتاب می کنند .
ارتفاع گلوله را آنقدر افزایش می دهند تا نمونه بشکند . حاصل ضرب ارتفاع( متر ) در وزن وزنه ( کیلوگرم ) مقاومت ضربه ای نمونه را به دست می دهد.( در هر بار افزایش ارتفاع از نمونه استفاده می شود )
ویژگیهای خواص حرارتی :
• انبساط و انقباض حرارتی سنگها : سنگهای ساختمانی بر اثر گرما منبسط و بر اثر سرما منقبض می شوند، اما به ابعاد اولیه خود باز نمی گردند. این تغییرات ممکن است برای یک سنگ به طول یک متر ناچیز باشد. لذا اگر سنگها به طور فشرده و بدون بند اتصال کنار یکدیگر قرار گیرند احتمالا دیوار دچار کمانش خواهد شد ، اما اگر بند اتصال با ملات پر شده باشد می تواند مقداری از افزایش طول را تحمل کند . حتی در این صورت نیز گاهی اوقات استفاده از بندهای الاستیک توصیه می گردد
• هدایت حرارتی : هدایت حرارتی در سنگهای مختلف ، متفاوت است . در سنگهای متخلخل هدایت حرارتی کمتر از سنگهای متراکم است . به هر حال ، سنگها اغلب نارسانا بوده و می توان آنها را بالنسبه عایق به حساب آورد .
• مقاومت در برابر آتش : بسیاری از سنگهای ساختمانی در برابر آتش به شدت حساس اند و دچار گسیختگی می شوند به خصوص اثر ترکیبی آتش و آب ) برای آتش نشانی ) شدیداً آنها را ضعیف می کند . گسیختگی سنگ بر اثر آتش سوزی به علت تنشهای متفاوت در بخش سطحی و قسمت درونی سنگ و یا ممکن است به دلیل گرم شدن اولیه و سپس سرد شدن ناگهانی آن به وسیله جریان آب سرد در هنگام آتش نشانی رخ دهد . بهترین راه برای تعیین مقاومت سنگ ساختمانی در برابر آتش ، آزمایش آن در دماهای زیاد است . معمولا سنگهایی که از نظر دانه بندی همگن و کانیهای آنها در دمای زیاد تشکیل یافته اند در برابر آتش مقاومترند. به نظر می آید ماسه سنگها در کل ، مقاومت بهتری از گرانیتها داشته باشند. سنگهای نوع آهکی اگر تا دمای بالاتر از 850 درجه گرما ببند به آهک زنده کلسینه می شوند. اما در دماهای پایین تر، کمتر از سایر سنگها آسیب می بینند. البته سنگهای دولومیتی در دماهای پایین تر از این نیز آسیب می بینند. به طور کلی، به عنوان یک گروه از مصالح ، سنگهای ساختمانی مقاومت کمی در برابر آتش دارند ، بخصوص اگر سریعاً سرد شوند . سنگها در مقایسه با محصولات رسی پخت شده نظیر آجر و سفال از این نظر در مراحل بسیار پایین تری قرار می گیرند .
• مقاومت در برابر یخبندان : سنگ ساختمانی خوب باید در برابر یخبندان مقاومت داشته باشد، گسیختگی به وسیله یخبندان به علت جذب آب به داخل خلل و فرج سنگ و یخ زدن آن رخ می دهد . این موضوع به علت تغییر حجم آب در هنگام یخ زدن است که حدودا 9% حجم اولیه افزایش می یابد و در نتیجه یک تنش داخلی درون سنگ به وجود می آید . در شرایط یکسان ممکن است انتظار رود که سنگ با جذب زیاد بسیار آسانتر از سنگی با جذب کم بشکند . اما همیشه هم این طور نیست زیرا عوامل متعددی روی این موضوع تاثیر می گذارد . از جمله می توان ابعاد ، شکل و نحوه توزیع خلل و فرج و همین طور سختی سنگ را نام برد . سنگ با خلل و فرج زیاد ممکن است درصد جذب بالایی داشته باشد . اما بر اثر یخبندان گسسته نشود زیرا آب به سرعت از آن خارج می شود . از طرف دیگر ، سنگ با خلل و فرج ریز با شکلهای نامنظم ، آب را به مدت طولانی تری در خود نگاه می دارد و این موجب می شود تا هنگام یخ زدن فشار زیادی در داخل آن ایجاد شود . البته تخریب سنگ بر اثر یخبندان همان گونه که قبلا نیز گفته شد همیشه هم به دلیل جذب آب از محیط نیست، بلکه می تواند به علت آب سطحی معدن نیز باشد .
- در هنگام انتخاب سنگ از نظر مقاومت آن در برابر یخبندان مسائل زیر را باید در نظر گرفت :
1. سنگهای لایه لایه را نباید در هوای سرد استخراج کرد .
2. حتی الامکان سنگهایی را باید انتخاب کرد که از نظر مقاومت در برابر یخبندان شناخته شده باشند .
3. سنگهای با جذب آب زیاد را نباید در مکانهای سرد و مرطوب به کار برد .
4. بیشتر سنگهای نوع آذرین از مقاومت خیلی زیاد در برابر یخبندان برخوردارند .
5. آزمایشهایی که برای تعیین مقاومت در برابر یخبندان انجام می گیرد باید از نظر تعداد دوره های یخ زدن و آب شدن و دمای بالا و پایین آزمایش باید حتی الامکان نزدیک به شرایط محل کاربرد باشد .
-هنگام آزمایش برای بررسی مقاومت سنگ در برابر یخبندان عوامل زیر مورد توجه قرار گیرند :
درصد افت وزن خشک ، درصد افت مقاومت فشاری ، ایجاد ترک ، جدایی دانه های سنگ .
یک آزمایش دیگر برای تخمین مقاومت سنگها در برابر یخبندان ، اشباع کردن آنها در محلول سولفات سدیم و سپس خشک کردن آنهاست. در این عمل به علت رشد بلورهای سولفات سدیم درون خلل و فرج سنگ ، تنش داخلی زیادی ایجاد می شود. این عمل را می توان چند بار تکرار کرد . این آزمایش خیلی شدیدتر از آزمایش معمولی یخبندان بوده و نحوه و تفسیر نتایج حاصل از آنها متفاوت است .
ترکیب شیمیایی سنگها :
تجزیه شیمیایی سنگها به موازات بررسی میکروسکوپی آنها برای تشخیص کانیها و درصد عناصر می تواند مفید باشد . در عین حال تجزیه شیمیایی به تنهایی ناکافی است و حضور عناصر مضر را نشان نمی دهد . تجزیه شیمیایی سنگهای آذرین درصد اکسید سیلیسیم ، اکسید آلومینیوم و درصدهای مختلفی از اکسیدهای آهن ، کلسیم ، منیزیم و قلیایی ها را نشان می دهد، که بستگی به نوع سنگ دارد . سنگهای آهکی اگر خالص باشند، تنها حاوی کربنات کلسیم و کربنات مضاعف کلسیم منیزیم است، اما در صورت دارا بودن ناخالصی های رسی مقداری اکسید سیلیسیم، اکسید آلومینیوم، اکسید آهن و مقادیری آب شیمیایی را نیز دارا هستند. ماسه سنگها در صورت خلوص به غیر از اکسید سیلیس اکسیدهای دیگری ندارند، اما اگر رسی باشند حاوی اکسید آلومینیوم ، اکسید آهن و مقادیری آب شیمیایی نیز هستند . اگر کربناتی باشند ممکن است چند درصد آهک را نیز نشان دهند .
بررسی میکروسکوپی سنگها :
امروزه آزمایشهای میکروسکوپی جهت مطالعه سنگها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می توان بوسیله آن ، موارد زیر را مطالعه کرد .
1. ساخت
2. بافت درجه بلوری شدن اندازه و شکل دانه ها رابطه بین بلورها
3. نوع و درصد کانیهای تشکیل دهنده و نحوه توزیع آنها
4. تشخیص کانی های مضر
5. مشخص کردن جهت یافتگی کانی ها
6. تعیین درجه دگرسانی کانی ها و نوع کانی های دگرسان شده
7. درجه هوازدگی
8. درصد تخلخل در سنگهای رسوبی
9. تعیین نوع خمیره و سیمان سنگ های رسوبی
10. نوع درزه ها و بررسی فشارهای وارده به سنگ از نظر تکتونیکی
11. درجه رنگینی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

سبک سازی


سبک سازینیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن وضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت سبک سازی افزایش عمر مفید ونیز مقاوم نمودن ساختمان در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است .حل مشکلاتی نظیر زمان طولانی اجرا عمر مفید کم ویا هزینه زیاد اجرای ساختمان ها نیاز مند ارائه راهکار هائی به منظور استفاده عملی از روش های نوین ومصالح ساختمانی جدید جهت کاهش وزن و کاهش زمان ساخت , دوام بیشتر ونهایتا کاهش هزینه اجراست.سبک سازی یکی از مباحث نوین در علم ساختمان است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت میباشد.این فن اوری عبارتست از کاهش وزن تمام شده ساختمان با استفاده از تکنیک های نوین ساخت مصالح جدید و بهینه سازی روش های اجرا کاهش وزن ساختمان علاوه بر صرفه جویی در هزینه زمان و انرژی زیان های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله را کاهش داده و صدمات ناشی از وزن زیاد ساختمان را به حداقل میرساند.
برای بکارگیری تکنیک های سبک سازی نخست باید به مسئله اول علل سنگین شدن وزن ساختمان توجه کافی شود پس از شناخت این علل و عوامل باید جهت حذف یا به حداقل رساندن تاثیر آنها ووزن تمام شده ساختمان تلاش نمود .
روش های سبک سازی ساختمان بطور عمده به دو دسته تقسیم میگردند :
۱) سبک کردن اجزای باربر ساختمان
۲) سبک کردن سازه ساختمان
بخش عمده ای از مباحث مربوط به سبک سازی وتکنیک های رایج در مورد دستیابی به وزن مناسب ساختمانی را در بر میگیرد که شامل:شناخت مصالح سبک رایج در صنعت ساختمان (در داخل و خاج کشور)وتکنولوژی استفاده از آنها, معیار های ارزیابی میزان کارایی این مصالح بعنوان مصالح سبک ومیزان تاثیر به کار گیری مصالح نو در کاهش وزن ساختمان هزینه و زمان مورد نیاز اجرای یک ساختمان.
تعریف مصالح سبک :مصالح سبک به مصالحی اطلاق میشود که وزن مخصوص انها از نمونه های مشابه کمتر بوده واستفاده از آنها به کاهش وزن کلی ساختمان بیانجامد.
مصالح سبک در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم میشوند:
۱) مصالح سبک سازه ای
۲) مصالح سبک غیر سازه ای
۳) سیستم ها
▪ مصالح سبک سازه ای:
به ان دسته از مصالح گفته میشود که در موارد سازه ای در بنا به کار برده میشوندبه سه نوع تقسیم میشوند:
۱) بتونی
۲) طبیعی
۳) صنعتی
▪ بتن سبک:
یکی از مصالح مهم و کار امد در صنعت ساختمان مدرن است و دارای کاربرد های متنوعی دارد.قاب های ساختمانی چند منطقه و دیوارهای جداکننده ,سقف های پوشاننده, صفحات انعطاف پذیر پل ها, عناصر پیش تنیده وپس تنیده وبقیه اجزا از جمله این مواد هستند در بسیاری از موارد فرم های معماری از تلفیق شده طرح های عملکرد ای میتواند به اسانی و بهتر از هر مصالح دیگر بوسیله بتن سبک حاصل شود.
انواع بتن سبک : در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته زیر تقسیم میشوند:
۱) بتن سبک
۲) بتن اسفنجی
۳) بتن بدون ریز دانه
بکار گیری بتن سبک به عنوان یک نوع از مصالح ساختمانی نوین ضمن کاهش بار مرده ساختمان سرعت بسیار زیادی در اجرا بوجود می اورد.مزایای استفاده از بتن سبک سازه ای عبارتست از : بر خورداری از امتیاز سرعت در نصب ,انطباق با هر نوع نقشه ساختمانی ,وزن کم, مقاومت زیاد و به صرفه میباشد(بتن مصرفی در دیوار های غیر باربر)
مصارف تیر اهن را حذف کرده یا به حداقل ممکن کاهش میدهد و انرژی مصرفی اولیه ان ۱۰ درصد آجر هم حجم خود است.(بتن سبک سازه ای)
دارای خاصیت ویژه ای از نظر ایزولاسیون در برابر حرارت وصداست.(بتن های عایق حرارتی)
بتن سبک را میتوان از لحاظ هدف از کاربرد آن به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۱) بتن سبک سازه ای
۲) بتن سبک مورد مصرف در واحد
۳) بتن غیر سازه ای (بتن عایق بندی و جداکننده)
کاربرد بتن سازه ای سبک در مرحله اول مبتنی بر ملاحظات اقتصادی است.
انواع بتن سازه ای سبک را میتوان با توجه به روش تولید انها بصورت زیر طبقه بندی کرد.
▪ بتن سبک دانه:
با استفاده از سنگ دانه های سبک ومتخلخل که وزن مخصوص ظاهری آنها کمتر از ۶/۲ میباشد.این نوع بتن بعنوان بتن دانه سبک شناخته میشود.
▪ بتن اسفنجی:
با ایجاد حفره های بزرگ در داخل بتن با ملات بدست میآید.این حفره ها باید به وضوح از حباب های فوق العاده ریز ناشی از حباب ریز قابل تشخیص باشند.انواع مختلف این نوع بتن با اسامی بتن اسفنجی بتن متخلخل وبتن کفی یا گازی شناخته میشوند.
بتن بدون ریز دانه :با حذف ریز دانه ها از مخلوط بطوریکه تعداد زیادی حفره های درونی در بتن ایجاد شوددر این موارد معمولا درشت دانه های معمولی مورد استفاده قرار میگیرند.این نوع بتن بدون ریز دانه شناخته میشود.
▪ بتن سبک دانه:
اولین تقسیم بندی را میتوان بین سنگدانه های طبیعی ومصنوعی قائل گردید.گروه اصلی سنگدانه های سبک طبیعی عبارت است از دیاتومه سنگ پا پوکه سنگ جوش های اتش فشانی وتوف به استثنای دیاتومه همه این ها دارای منشا آتش فشانی .
▪ سنگ دانه های طبیعی:
سنگ دانه های مصنوعی, رس, شیل و اسلیت منبسط شده ور میکولیت سر باره کوره ای سنگدانه کلینگر وپس مانده زغال کک.
بتن های بدست امده از سنگ دانه های سبک به سه دسته تقسیم میشوند:
▪ بتن ساز ه ای:
از رس وشیل منبسط شده وبه روش خاکستر های کلوخه ای , خاکستر بادی گندوله ای وسر بار منبسط شده ورس, اسلیت وشیل منبسط شده بدست میاید.
▪ بتن با مقاومت متوسط(نیمه سازه ای):
از پوکه سنگ ها و سنگ های آتشفشانی تولید میشود.
▪ بتن جدا کننده
بتن (عایق)از پرلیت وورمیکولیت حاصل میشود,
▪ بتن سبک با سبکدانه پلی استایرن
نمونه موردی از سنگ دانه های سبک تولید داخل
● سنگ دانه های سبک لیکا
ویژگی های عمومی دانه های لیکا :
▪ بافت متخلخل دانه های لیکا که از انبساط خاک رس و در نتیجه ایجاد ومحبوس شدن گازها در توده خمیری روان در دمای حدود ۱۲۰۰ در جه سانتی گراد بوجود می اید . از خصوصیات اساسی این دانه ها میباشد.
ـ نتیجه گیری:
کسب مقاومت فشاری در حد مقاومت سازه ای با استفاده از بتن سبک حاوی لیکا امکان پذیر است به کار گیری میکرو سیلیس در ساخت نمونه های بتن سبک باعث افزایش مقاومت فشاری میگردد.
استفاده از میکرو سیلیس باعث کاهش جذب حجمی وجذب مویینه بتن سبک حاوی لیکا میشود.
جمع شدگی ۹۰ روزه بتن سبک حاوی لیکا به کار گیری میکرو سیلیس کمتر از نمونه شاهد میباشد.
بطور کلی توصیه میگردد با توجه به منابع فراوان رس در کشور هم چنین تکنولوژی ساخت دانه های لیکا وساخت سازه های سبک بررسی و دا نه های بتن سبک حاوی لیکا در سطح گسترده تری انجام گردد ودستور العمل ها واستاندارد هایی برای استفاده از لیکا در صنعت ساختمان تدوین گردد.
▪ بتن اسفنجی:
یکی از راه های ساختن بتن سبک ایجاد حباب های گاز در ملات خمیری مخلوط بتن میباشدوحباب ها باید در ضمن اختلاط و تراکم وپایداری خود را حفظ کند.چنین بتنی بعنوان بتن اسفنجی یا متخلخل شناخته میشود
▪ بتن گازی :
این نوع بتن در نتیجه یک واکنش شیمیایی که گاز را در ملات تازه ایجاد میکند ساخته میشود. این بتن هنگامی که سخت میشود شامل تعداد زیادی حباب های گازی میباشد.
خواص بتن گازی یا بتن هوادار اتو کلاوه شده
این نوع بتن بعلت وزن کم وخواص عایق بندی حرارتی باعث کاهش جرم ساختمان وصرفه جویی در مصرف انرژی میگردد. بدین لحاظ کاربرد آن در سطح جهان در گسترش میباشد. از خواص عمده بتن گازی وزن مخصوص کم ,مقاومت مناسب عایق بندی حرارتی ومقاوم در برابر آتش قابل ذکر میباشد.از کاربرد های عمده بتن گازی برای کاربرد های نیمه سازه ای مانند پانل های سقف ودیوار مورد استفاده قرار میگیرند.
● وضعیت تولید بتن گازی در کشور
الف) مجتمع تولیدی وصنعتی سیپورکس(شرکت فر آورده های ساختمانی ایران)
ب) مجتمع تولیدی بنای سبک(هبلکس)
خواص بتن گازی:جرم حجمی ,جمع شدگی ناشی از خشک شدن ,جذب اب
ـ نتیجه گیری:
بتن گازی ماده ای است که نزدیک به ۷۰ سال سابقه کاربرد دارد به عنوان بتن سبک جهت تولید بلوک های سبک ساختمان ویا پانل های سبک مسلح ساختمانی دارد.خواص مطلوب شامل جرم حجمی پایین, نسبت مناسب مقاومت به جرم حجمی ,عایق بندی مناسب حرارتی وثبات حجمی وجمع شدگی ناشی از خشک شدن نسبتا پایین باعث شده است.این ماده در بسیاری از کشور های جهان با شرایط اقلیمی مختلف تولید و مورد استفاده قرار میگیرد.
▪ بتن کفی
با افزودن یک ماده کف زا معمولا بعضی شکل های پروتئین هیدرولیز شده یا صابون صمغی به مخلوط ساخته میشود.ماده کف زا در ضمن اختلاط با سرعت زیادی حباب های هوا را تولید میکند.هم چنین نسبت به بتن معمولی دارای مقاومت بهتری در مقابل آتش میباشد.
از مزایای دیگر استفاده از بتن اسفنجی ان است که میتوان آن را برید میخ را نگه میدارد وبه مقدار قابل قبولی پایا میباشد اگر چه درصد جذب آب این نوع بتن بالا است ولی سرعت نفوذ آب در آن مادامیکه حفره ها با مکش آب پر نشود پایین میباشد به این دلیل بتن اسفنجی مقاومت نسبی خوبی در مقابل یخبندان دارد واگر دوغابی شود میتوان از ان در ساختن دیوار ها استفاده نمود.
بتن سبک شامل :
۱) بتن سبکدانه
۲) بتن اسفنجی
۳) بتن بدون ریز دانه
بتن پلیمری سبک:بتن سبک امتیازاتی بر بتن معمولی دارد مانند وزن مخصوص کمتر عایق بودن حرارتی وکاهش ابعادی ومقاطع بتنی ولی دارای نقایصی مانند نفوذپذیری آب ضرورت به کار گیری روش های ویژه برای اتصال قطعات به یکدیگر وتحمل ار کمتر است.استفاده از بتن های پلیمری سبک در تهیه قطعات پیش ساخته نماهای ساختمانی وتزیینی متداول گردیده است.بتن پلیمری علاوه امتیازات بتن معمولی سبک دارای مقاومت فشاری بالا نفوذپذیری کم امکان رنگ پذیری وپذیرش طرح های تزیینی وامکان تهیه در ضخامت های کم میباشد.
▪ بتن الیافی:
بتن مسلح یا الیاف بتن الیافی بتنی است که با سیمان هیدرولیکی مصالح سنگی ریز دانه ودرشت دانه والیاف مجزا وغیر پیوسته ساخته میشود.هدف از مسلح نمودن بتن یا الیاف افزایش مقاومت کششی جلوگیری از توسعه ترک ها وافزایش سختی بوسیله انتقال تنش در عرض مقطع یک ترک میباشد.بدین ترتیب در مقایسه با بتن بدون الیاف امکان تغییر شکل های بزرگتری فراهم میشود.
ـ نتیجه گیری:
مصالح سبک بتنی در سه نوع بتن سبکدانه بتن اسفنجی وبتن بدون ریز دانه ارائه میشود که هر کدام از این موارد در کاهش وزن ساختمن اثر چشمگیری از بتنهای سبکدانه با انواع سبکدانه های طبیعی ومصنوعی تهیه میشود ودر موارد سازه ای نیمه سازه ای وغیر سازه ای مورد استفاده قرار میگیرند.بتن اسفنجی در دونوع بتن گازی واسفنجی ارائه میگردند که غالبا مصارف سازه ای دارند.بتن بدون ریز دانه نوع سوم بتن های سبک میباشد که در کاهش وزن بار مرده ساختمان نقش بسزایی دادر.بنا بر این ممکن است استفاده از مصالح سبک باعث کاهش هزینه تمام شده ساختمان نیز شود همانطور که استفاده از مصالح سبک بدون در بر داشتن هزینه اضافی میتواند نقش مناسبی در عایق سازی حرارتی ساختمان ایفا کند.
● مصالح سازه ای طبیعی:
چوب:چوب از جمله مصالح سبک سازه ای که تجربه های موفقی د راکثر کشور های جهان داشته است.
الف) مصالح چوبی:
چوب به عنوان یکی از مصالح ساختمانی دارای چند خاصیت با ارزش است مقاومت نسبی بالا مقدار چگالی کم ورسانایی کم در عین حال چوب چندین نقطه ضعف نیز دارد.در مقطع عرض دارای خواص متفاوت ا زجهات مختلف دادر.هم چنین چوب دراری قابلیت پوسیدن و اشتعال است.چوب سنگین تر معمولا مقاوم تر است بار بیشتری را تحمل میکند قابلیت هدایت حرارتی چوب کم است.وبه این دلیل برای ساختن عایق حرارتی مناسب است.چوب از لحاظ مصرف به اشکال مختلف چب های بریده شده چوب های ورقه ای وچوب های گرد تقسیم بندی میشوند.چوب های گرد:ضخامت بین ۱۴_۳۴سانتی متر ودرازای ۸/۱_۷/ متر دارندوبه دودسته گردبینه وتیر تقسیم میشوند.
▪ چوب های بریده شده :
۱) چهار تراش :
مقطع آن مربع است .مقطع ابعاد ان کمتر از ۲۰ سانتی متر و درازای ان ۴ یا ۵ متر است
۲) بینه:
از تقسیم یک گره بینه بدست میاید.
۳) الوار:
ممکن است چهار گوش یا سه گوش باشد که تقریبا راست وبدون گره است طول ان ۳ متر است.
▪ چوب های ورقه ای:
اغلب این ورقه ها بصورت روکش برای سطح تخته های مصنوعی مثل نئو پان وتیر استفاده میشود چوب های مصرفی در روکش سازی باید از مرغوبیت بالائی برخوردار باشد.
چوب های مصنوعی شامل تخته چند لایی :مزایای آن کم کردن پدیده هم کشیدگی و وا کشیدگی است
▪ تخته خرده چوب (نئوپان۹تخته فیبرها صفحات چوب سیمان):
این صفحات در برابر آتش کاملا مقاومند در برابر قارچ های چوب کاملا متفاوتنددر برابر اب ورطوبت وپوسیدگی سرما ویخبندان کاملا مقاومند عایق صدا وحرارت هستند سبک میباشد و در اکثر قسمت های ساختمان فابل مصرف است قابلیت نصب بر روی آجر وبتون را دارد از نظر اتصالات قابلیت های چوب را دارد و هم چنین قابل یخ زدن وپیچ کردن است.
۱) کانتکس :
از این محصول برای ساخت دیوار سقف کاذب ومانند این ها استفاده میشود.کانتکس از مصالحی است که عایق حرارت وصوت در برابر اتش سوزی است و به راحتی بر روی تیر های آهنی و چوبی و تیر چه های بتونی قابل نصب است.
۲) آندولین:
سقف پوشی است موج دار متشکل از الیاف گیاهی ومواد شیمیاییی ومصنوعی اشباع شده میباشد
۳) تخته های گلوکام:
بصورت های گوناگون در ساختمان به کار برده میشود.از جمله در اجرای اسکلت کف سازی قاب سازی چهار چوب بندی سقف وبام پی سازی پوشش دیوار ها وبام تزیین خارجی وپوشش خارجی عایق بندی حرارتی وصوتی نازک کاری سقف و دیوار های داخلی وپوششش کف.
ـ نتیجه گیری:
چوب از جمله مصالح سبک سازه ای میباشد که تجربه های موفقی در اکثر کشو ر های دنیا داشته است.بسیاری از بناهای چوبی در سر تا سر دنیا در برابر عوامل مختلف محیطی وطبیعی از جمله شرایط اقلیمی ونیرو های جانبی از جمله زلزله وباد مقاومت وپایداری بسیار خوبی از خود نشان دادند. در هر صورت مشکلات پایه ای در زمینه استفاده از این نع مصالح سبک علی الخصوص در زمینه سازه ای وجود دارد.هر چند که سایر کشور ها تجربه های موفقی دز زمینه استفاده از این نوع مصالح داشته اند.
ب) مصالح سبک صنعتی:
یکی از روش های سبک سازی ساختمان ها کاهش وزن تیغه های بار بر در ساختمان است.یکی از روش های نیمه پیش ساخته روش ساخت وساز به کمک پانل ها ی ساندویچی پیش ساخته تردی را نام بردکه با نام های تجاری مختلف از قبیل :پوما سپ وسیلانوبا این روش تا دو طبقه ساختمان با استفاده از باربری قطعات مورد نظر ساخته میگردد.
پانل هابه دو گروه تقسیم میشوند:
۱) سازه ای
۲) غیر سازه ای
پانل های سازه ای در موادر د سازه ای وغیر سازه ای بکار برده میشود
۱) پانل های ساندویچی یا بتن پاششی
۲) پانل با هسته لانه زنبوری
۳) پانل های اف.آر.پی
▪ پانل های ساندویچی با بتن پاششی
پانل های سه بعدی ساندویچی از جمله کامپوزیت های پلیمری میباشند.ساندویچ پانل مصرفی به عنوان نام وپوشش دیواری بصورت کنگره ای وصاف ونوع سقفی ان با بر جستگی هایی به صورت شادولاین میباشد.پانل های سقفی دیافراگم کف را تشکیل میدهد این پانل ها در کنار یکدیگر مستقر شده وروی پانل های دیوار نصب میگردند.پانل های دیوار علاوه بر این که جداکننده فضا های معماری هستند نقش دیوار بار برقائم و دیوار برشی در برابر بار های جانبی را هم ایفا میکنند.بنا بر این عموما در اینگونه سازه ها اسکلت فلزی یا بتنی وجو د نداردوساندویچ پانل به دلیل شکل خاص خود از ظرفیت بار بری بالایی ب خورداراست.ونیز از پانل های غیر بار بر در ساختمان علاوه بر کاهش وزن مزایاییی از قبیل یکپارچه بودن تیغه ها با سازه در برابر بار های جانبی را داراست.

زهرا غیور

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

سندبلاست چیست ؟

 سندبلاست یکی از تکنیکهای زیرشاخه تکنیک اصلی ایربلاست است ، در این روش ساینده های معدنی یا پایه خاک بوسیله هوای فشرده شتاب گرفته و با سرعت بر روی سطح قطعه پرتاب میگردند . نامگذاری این تکنیک به سندبلاست بدلیل استفاده گسترده در آن از ساینده های پایه خاک یا معدنی است که ترجمه لغوی آن به انگلیسی sand  میباشد . همچنین لازم به ذکر است اولین ذرات ساینده بکار رفته در سندبلاست ، توسط طبیعت در طوفان شن میباشد . ترجمه لغت به لغت sandblast در فارسی شن پاشی یا همان طوفان شن کوچک خودمان است.
منبع : http://amintec.ir/sand-blast/

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

اصول و قوائد ساخت و ساز


 

۱- فضای حیاط باقیمانده کمتر از ۴۰ درصد کل زمین نباشد .
۲- ارتفاع واحد مذکور از پای کار تا لبه دست انداز بام به هیچ وجه از ۳.۵ متر تجاوز ننماید ( ارتفاع از کف تا زیر سقف بیشتر از ۲.۷۰ نباشد )
۳- چنانچه واحد مورد نظر در بر گذر قرار گیرد باعث جلوگیری از ورود ماشین به حیاط یا پارکینگ مربوطه نگردد .
۴- از واحد مورد نظر هر گونه استفاده تجاری به استثناء مواردی نظیر دفتر مهندسی و مطب و … که قانون شهرداری صریحا ذکر نموده است ممنوع می باشد .پیش بینی سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین املاک کمتر از ۱۲۰متر مربع
پیش بینی سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین ، در زمین های کمتر از ۱۲۰ متر مربع مساحت ، به شرطی که حالت تفکیکی نداشته باشد بلامانع است .
نحوه اقدام در خصوص باقیمانده املاک واقع در طرح های اجرائی شهرداری
چون از باقیمانده بعضی از املاک واقع در طرح های اجرائی شهرداری که به اداره کل املاک ابلاغ گردیده ، به علت کمی متراژ در صورت رعایت ضابطه ۶۰% زیربنا به منظور ایجاد واحد مسکونی ، مناسب نمی باشد ، لذا برای اینگونه املاک و همچنین باقیمانده املاکی که مقدار جزء گذر را مجانا و بلا عوض بشهرداری واگذار می نمایند ، در صورتیکه از ۷۰ متر مربع بیشتر نباشد ، با توجه به موقعیت محل و با رعایت کامل قاعده لا ضرر و مراعات حقوق مجاورین از ۶۰% تا ۱۰۰% پروانه ساختمانی صادر می گردد .
شرط افزایش سطح اشغال در املاک با مساحت کمتر از ۱۲۰ متر مربع
سطح زیربنای ۶۰% در طبقه همکف ، برای کلیه پلاک های واقع در مناطق مسکونی که مساحت شش دانگ آن ها حداکثر ۱۲۰ متر مربع می باشد و در محدوده ۵ ساله خدمات شهری و مناطق آزاد شده قرار دارند ، در صورت عدم مزاحمت برای مجاورین ، حداکثرتا ۸۰% مساحت زمین افزایش داده شده است . ضمنا اراضی دارای مشخصات بالا که قبلا در آن ها تا حد ۶۰% احداث بنا شده نیز مشمول مفاد این مصوبه خواهند بود .
موارد لزوم عدم رعایت بر اصلاحی
در مواردیکه مالکین عمارات به منظور تعویض سقف یا تعمیرات ضروری مشابه و یا اضافه اشکوب در حد فقط یک طبقه جهت ساختمان که مشرف بر کوچه ها یا خیابان هایی است که حداکثر عرض اصلاحی از دوازده متر تجاوز ننماید و دارای بر اصلاحی می باشد ، در خواست پروانه ساختمانی نمایند ، در صورتیکه این عملیات ساختمانی منجر به نوسازی کلی نشود ، بدون رعایت بر اصلاحی بلامانع است . مفاد فوق منحصرا مربوط به ابعادی که ساختمان مربوطه در بر تمام یا قسمتی از آن قرار دارد بوده و در مورد سایر ابعاد زمین در صورت داشتن بر اصلاحی باید عقب نشینی لازم رعایت گردد . مگر این که دیوار موجود اساسی باشد .
نحوه احداث بنا دراملاک دارای اصلاحی
احداث ساختمان در املاکی که با طرح های تعریضی برخورد دارند با رعایت ۶۰% طول و مساحت سند قبل از اصلاحی درباقیمانده زمین و در حد تراکم مجاز بلامانع می باشد و پیش آمدگی بیش از ۶۰% طول تحت زاویه ۴۵درجه ، با رعایت ۶۰% مساحت سند ( قبل از اصلاحی ) به شرط واگذاری رایگان مقدار جزء گذر بشهرداری بلامانع است .
نحوه پیش آمدگی ارتفاع معابر
حداکثر پیش آمدگی مجاز در قسمت پخ ساختمان هایی که در تقاطع معابر قرار گرفته اند ، به میزان ۱۵۰ سانتی متر عمود بر پخ می باشد .
احداث بنا در حد ۶۰ درصد به علاوه دو متر و چگونگی اجرای پخ ۴۵ درجه ارائه نقشه های معماری ساختمان که با پیش آمدگی ۶۰% طول زمین به علاوه ۲ متر و بدون رعایت زاویه ۴۵ درجه به شرط ارائه رضایت نامه محضری از مالکین پلاک های مجاور نمی باشد .
نحوه احداث بنا در حد ۶۰% به علاوه ۲ متر و عدم رعایت پخ ۴۵ درجه در مجاورت گذر
احداث ساختمان در املاکی که با طرح های تعریضی و یا احداثی معابر شبکه برخورد دارند ، با رعایت ۶۰% طول و مساحت سند ، قبل از اصلاحی در باقیمانده زمین و در حد تراکم مجاز بلامانع بوده و پیش آمدگی بیش از ۶۰ % طول تحت زاویه ۴۵درجه با رعایت ۶۰% مساحت ( قبل از اصلاحی ) مجاز می باشد . بدیهی است مالکین املاکی که بازاء مساحت اصلاحی از شهرداری غرامت دریافت نموده اند ، می بایست پس از اصلاح سند ،با رعایت ابعاد سند جدید عمل نمایند .
رعایت پخ ۴۵ درجه در املاکی که مجاوز گذر واقع می شوند الزامی نیست .
بدیهی است محدوده تعریف شده فوق محدوده احداث بنا بوده و طراحی ساختمان ترجیحا باید بدون پخ و یا ارائه راه حل های ابتکاری انجام گیرد .
نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع
به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در طراحی ساختمان ها و همچنین ایجاد فضای باز بیشتر و استفاده مطلوبتر از تراکم های ساختمانی مجاز در صورت کاهش سطح اشغال ، استفاده از تراکم مجاز طرح های تفصیلی در ارتفاع ، بدون پرداخت عوارض ناشی از ازدیاد ارتفاع بر خیابان های ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است . ضمنا احداث زیر زمین با حداکثر سطح مجاز ( ملاک عمل فعلی ) به منظور تامین پارکینگ تاسیسات انباری و فضاهای مشاع و عمومی بلامانع خواهد بود .
اعمال تسهیلات فوق در مورد املاکی که در معرض تعریض معابر با عرض بیشتر از ۱۲ متر قرار می گیرند ، چنانچه مساحت باقیمانده آن ها کمتر از ۶۰% مساحت کل ملک باشد نیز بلامانع است .
ارتفاع مجاز در تراکم ۱۲۰ درصد
در اراضی با تراکم ۱۲۰% احداث سه طبقه بنای مسکونی روی زیرزمین و یا دو طبقه روی پیلوت و زیر زمین ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع می باشد .
ضوابط بالکن ها
۱- احداث پیش آمدگی در خیابان های ۱۲ متر تا ۲۰ متر به عمق ۸۰ سانتی متر و برای خیابان ۲۰ متر به بالا به عرض ۱۲۰سانتی متر مجاز می باشد .
۲- ارتفاع پیش آمدگی نسبت به کف پیاده رو ، نباید از ۳.۵ متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد .
۳- پیش آمدگی ساختمان در همکف و طبقات ، در خارج از ۶۰% طول مجاز و در داخل زاویه ۴۵درجه ، حداکثر به میزان ۲ متر بلا مانع است ( رعایت ۶۰% مساحت الزامی است ).
۴- پیش آمدگی روی پخ دو گذر در محدوده سند مالکیت ، به میزان حداکثر ۱.۵ متر عمود بر پخ و به شرط رعایت ۳.۵ متر ارتفاع از کف پیاده رو بلامانع است .
۵- طریقه محاسبه زیربنا و تراکم پیش آمدگی ها در داخل فضای باز به قرار زیر است :
الف- پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان ، به عنوان باران گیر ، جزء زیربنا محسوب نمی گردد .
ب- بالکن ها و تراس های مسقف ، تا عمق ۳ متر ، چنانچه سه طرف آن باز باشد ، یک دوم مساحت آن جزء زیربنا محسوب می گردد ، بدیهی است مازاد بر عمق ۳ متر تماما زیربنا محسوب می گردد .
ج- در صورتیکه پیش آمدگی سه طرف بسته باشد ، دو سوم مساحت آن جزء زیر بنا محاسبه می گردد .
نصاب ارتفاع و طبقات جهت نصب آسانسور
مالکین ساختمان های بیشتر از چهار طبقه و ساختمان هایی که ارتفاع آن ها بیشتر از ۱۵ متر باشد ، ملزم به احداث آسانسور می باشند ، دراین زمینه کف ورودی ساختمان ملاک عمل بوده و کف طبقه همکف می تواند با حفظ مشخصات طبقه زیرزمین ، حداکثر ۱/۲۰ متر بالاتر از کف ورودی منظور گردد .
تقاضای افزایش تراکم و مواقعی که تعبیه آسانسور میسر نمی باشد .
در مواردیکه مالکین پلاک های ساخته شده و یا در حال احداث که تقاضای افزایش تراکم ، به منظور احداث یک طبقه می نمایند و امکان تعبیه آسانسور در بنای احداثی با تشخیص معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه میسر نمی باشد ، در صورت توافق کمیسیون های منتخب با افزایش تراکم مورد درخواست ، صدور پروانه ساختمانی تا چهار طبقه روی پیلوت و یا پنج طبقه روی زیرزمین ، بدون تعبیه آسانسور بلامانع خواهد بود .
لزوم پیش بینی پله فرار
در کلیه ساختمان های شش طبقه و بیشتر علاوه بر پله های ورودی ، پیش بینی پله فرار که مستقیما به فضای باز ساختمان ارتباط داشته باشد الزامی است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مزایا و معایب نمای سنگی در طراحی نمای ساختمان


 

یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین مصالح جهت طراحی و اجرای نمای ساختمان سنگ می باشد. شاید در بیشتر نمای ساختمان های شهری از انواع مختلف سنگ برای نما استفاده کرده باشند. و معمولا معماران و شرکت های طراحی نمای ساختمان که به سبک کلاسیک علاقمندند از سنگ برای طراحی نمای ساختمانشان استفاده می کنند. در کار طراحی نماهای سنگی از انواع سنگهای پلاک با رنگهاف طرح ها و اندازه های مختلف استفاده می نمایند.


مهمترین سنگ های ساختمانی عبارتند از :
- سنگ تراورتن
– باغ ابریشم
– مرمر
و یا انواع سنگهای قیچی که دارای سطح ناصافی بوده ودر محل هائی که از لحاظ معماری احتیاج به قدری خشونت در سطح نما میباشد مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر به سنگ های ساختمانی دقت کرده باشید در سطح بعضی از سنگهای نما خلل و فرجی موجود است که این سوراخ ها برای نصب بسیار مناسب هستند زیرا ملات ماسه و سیمان پشت سنگ بداخل این سوراخ ها نفوذ نموده وماله جداشدن آن از نما می گردد.  از جمله این سنگها می توان انواع سنگ های تراورتن نام برد . 

یک نکته مهم در انتخاب سنگ هماهنگی بین طراحی و اجرای نماس ساختمان است. حتما باید بین تیم طراح و تیم مجری هماهنگی بوده و دو طرف در انتخاب نوع سنگ همکاری نمایند.
بعضی از سنگها مانند سنگهای باغ ابریشم ویا مرمر یا مرمریت ویا انواع سنگهای چینی دارای سطحی صیقلی بوده وبا توجه به اینکه سنگ خاصیت مکندگی چندانی ندارد به خوبی به نما نمی چسبد و ممکن اسن بعد از مدتی از نما جدا شده و سقوط نماید برای جلوگیری از این کار باید از پشت آنها را بوسیله میله های مخصوصی که به آن اصطلاحاً اسکوب می گویند یه دیوار محکم نمود اسکوب انواع مختلفی دارد .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

چگونه يک ساختمان ايمن در برابر زلزله بسازيم؟


گر قصد ساختن يک سرپناه براى خود داريد کافى است مطابق نقشه رعايت ضوابط فنى و استفاده از مصالح مرغوب، آغاز کنيد. اين گزارش، اين آگاهى را به شما مى دهد که سريع تر اقدام به جلوگيرى از اشتباهات و خطا هاى فنى مجرى ساختمان کنيد و با مطلع کردن مهندس ناظر خود، از بروز دوباره کارى (که بار مالى زيادى به شما تحميل مى کند) و همچنين پوشاندن خطا هاى غيرقابل جبران که مى تواند در آينده صدمات جبران ناپذيرى به ساختمان شما وارد آورد، جلوگيرى کنيد.
براى شروع با انواع اسکلت هاى ساختمان آشنا مى شويد، و در ادامه با جزييات فنى و اجرايى آشنا خواهيد شد.

ساختمان هاى فلزى: در ساخت اين نوع ساختمان ها از پروفيل هاى فولادى در ستون و تير هاى آن استفاده شده است. اجراى سريع، کوچک بودن ابعاد ستون ها (نسبت به حالت بتنى) مقاومت بالاى فولاد در برابر کشش و فشار از جمله مزيت هاى اين نوع ساختمان ها به شمار مى رود، در مقابل زنگ زدگى، خوردگى و ضعف در برابر آتش سوزى از جمله معايب آن به شمارمى رود.

نصب و اتصال اجزاى تير، ستون و پل هاى اين ساختمان ها به دو طريق جوشکارى و يا پيچ و مهره انجام مى پذيرد. در ايران، اکثر ساختمان هاى مسکونى با اسکلت فلزى به روش جوشکارى نصب مى شود.
ساختمان هاى بتنى: ساختمان هايى که اسکلت اصلى آنها از بتن آرمه است را ساختمان بتنى مى نامند. زلزله هاى اخير نشان داده که ساختمان هاى بتنى در صورت اجراى صحيح، مقاومت خوبى از خود به نمايش مى گذارد. همچنين مقاومت در برابر آتش سوزى، اجراى سازه هاى خاص، اجراى معمارى در خور توجه و عملکرد بهتر ديوار هاى آجرى با اسکلت بتنى از مزيت هاى اين نوع ساختمان ها به شمار مى آيد.
ساختمان هاى آجرى: مطابق آئين نامه ۲۸۰۰ زلزله ايران، ساختمان هاى با مصالح بنايى حداکثر بايد داراى دو طبقه (بدون احتساب زيرزمين) باشند.

ساختمان هاى خشتى: استفاده از خشت در ساختمان هاى روستايى و شهر هاى کوچک به دليل شرايط اقليمى انجام مى پذيرد. در مناطق کويرى که روز هاى گرم و شب هاى سرد دارد، بهترين روش سرمايشى و گرمايشى خانه ها استفاده از ديوار هاى قطور خشتى است. اما اين نوع ديوار ها در برابر زلزله آسيب پذير بوده و به صورت آوارى مهيب، جان زيادى را مى گيرد. متاسفانه هنوز آئين نامه اى در کشور براى اين نوع ساختمان ها تدوين نشده است. به غير از موارد فوق، ساختمان هاى پيش ساخته، ساختمان هاى چوبى و ساختمان هاى سنگى نيز بر حسب مناطق خاص خود ساخته مى شوند.

وقتى مى خواهيد خانه اى را بسازيد، چه بتنى باشد و يا فلزى، موارد زير را بايد رعايت کنيد:
ساختمان هايى که بيش از ۴ طبقه و يا ۱۲ متر به بالا هستند بايد با ساختمان مجاور خود فاصله داشته باشند. اين فاصله ها را که اصطلاحاً درز انقطاع مى نامند حداقل يک صدم ارتفاع استيعنى براى ساختمان به ارتفاع ۲۰ متر درز انقطاع ۲ سانتيمتر خواهد بود. وجود اين درز براى حذف و يا کاهش خسارت ناشى از ضربه ساختمان هاى مجاور به يکديگر است. اين درز ها را مى توان با مصالح نرم که در هنگام زلزله به راحتى خرد مى شوند، پر نمود.
پلان ساختمان بايد ساده و منظم باشد و داراى پيش آمدگى و پس رفتگى زيادى نباشد.
بار و تاسيسات سنگين مانند منبع آب در طبقات فوقانى ساختمان قرار داده نشود و سعى شود تا سنگينى ساختمان در پايين ترين سطح ممکن باشد.

اجراى مصالح نما، شيشه ، ديوار هاى جداکننده طورى باشد که هنگام زلزله از سازه جدا نشود.
سعى نکنيد بيش از آنچه که در نقشه سازه آورده شده است، اقدام به تقويت سازه، خصوصاً پل ها و تير ها کنيد. افزايش ابعاد پل يا تير و يا ميلگرد ها ى آن نتيجه عکس خواهد داد.اگر هنگام خاکبردارى به پى (فونداسيون) ساختمان همسايه برخورد کرديد، اقدام به تخريب آن نکنيد. ضمن هماهنگى با مهندس ناظر خود، با يک برگ يونوليت (فوم) اقدام به جداسازى پى ساختمان همسايه با بتن پى ساختمان خود کنيد.
پس از اتمام خاکبردارى و قبل از اجراى بتن مگر (بتنى کم سيمانى که به ضخامت ۱۰ سانتيمتر در زير فونداسيون روى خاک اجرا مى کنند) از محکم و سفت بودن خاک زير فونداسيون مطمئن شويد. در اين مورد حتماً با مهندس ناظر ساختمان خود مشورت کنيد. بار هاى وارد بر ساختمان، همگى در نهايت به پى (فونداسيون) ساختمان منتقل شده تا به زمين برسد. لذا دقت در اجراى مرحله از ساختمان حائز اهميت است. پى ها نيز انواع مختلفى دارند. اما پى رايج ساختمان هاى مسکونى در ايران به صورت پى نقطه اى (تکى يا دوبل) است.پس از خاکبردارى محل پى ساختمان، قبل از آنکه بخواهيد پى را اجرا کنيد، حتماً از مقاومت بستر خاکى که به آنرسيده ايد مطمئن شويد. اگر خاک بستر به راحتى توسط بيل دستى برداشته مى شود، اجراى فونداسيون به تنهايى جوابگو نخواهد بود. از آنجا که اکثر نقشه هاى محاسباتى داده شده به مالکين، بدون بررسى خاک منطقه و آزمايش هاى مربوطه است، لذا فقط به نقشه اکتفا نکنيد و حتماً از کارشناس امر يا مهندس ناظر خود بهره بجوييد. تراکم بستر خاک قبل از اجراى فونداسيون نيز نبايد فراموش شود. بعد از آنکه از خاک زير پى مطمئن شديد، بايد دقيقاً طبق پلان ساختمان (و از هر طرف نيز ۱۰ سانتيمتر بيشتر) سطح را با يک بتن کم عيار به ضخامت ۵ الى ۱۰ سانتيمتر بپوشانيد. سپس بر روى آن اقدام به آرماتوربندى و قالب بندى پى کنيد.براى متصل کردن کليه پى ها به هم بايد از شناژ استفاده کرد. ابعاد شناژ در نقشه هاى محاسباتى موجود است.

به خاطر داشته باشيد که آرماتور هاى شناژ حتماً به درون آرماتور هاى فونداسيون رفته و از مرکز ستون نيز عبور کند. اگر ساختمان اسکلت بتنى باشد، ميلگرد هاى ريشه ستون درون اين شناژ قرار مى گيرد و اگر ساختمان اسکلت فلزى باشد، صفحه ستون همراه با بولت هاى آن. مراقب بستن خاموت ها (آرماتور هاى عرضى که به دور آرماتور هاى طولى و اصلى در شناژ ها بسته مى شوند) باشيد. همانطور که در نقشه هاى سازه تان درج شده است، فاصله خاموت ها از هم درنزديکى ستون ها و پى ها کمتر مى شود. رعايت کردن اين فاصله ها بسيار مهم است ومتاسفانه مجريان جهت راحتى کار خود، کليه فواصل را مساوى در نظر مى گيرند که پس از زلزله آسيب جدى خواهند ديد. همچنين انتهاى کليه خاموت ها (تنگ ها) بايد کاملاً خم شود و خم هاى دو خاموت کنار هم روبه روى يکديگر قرار نگيرند.هنگام بستن ميلگرد هاى پى و شناژ دو نکته را در نظر داشته باشيد البته اين دو نکته در کليه آرماتور بندى هاى اجزاى ساختمان نيز به کار مى رود.

اول اينکه انتهاى ميلگرد هايى که آزاد هستند و ديگر ادامه پيدا نخواهد کرد بايستى به صورت ۹۰ درجه خم شوند. حداقل اندازه اين خم ها بايد ۱۲ برابر قطر آن ميلگرد باشد و مورد دوم طول روى هم قرار گرفتن آرماتور ها است. اگر آرماتور طولى در جايى قطع شد و مجبور شديد براى ادامه ازيک آرماتور ديگر استفاده کنيد بايد حداقل به ميزان ۵۰ برابر قطر آن آرماتور، آن دو را روى هم قرار دهيد. کمتر از اين ميزان و يا قرار گرفتن نوک به نوک ميلگرد ها به هيچ عنوان مجاز نيست.

اگر بتن را به صورت آماده خريدارى مى کنيد، از يک کارخانه معتبر تهيه کنيد. اگر اسکلت ساختمان شما بتنى است ريشه ستون ها را مطابق نقشه و قبل از بتن اجرا کنيد. هنگام بتن ريزى، بتن اين ناحيه بايد حسابى متراکم شود. از آنجا که تراکم ميلگرد ها در ناحيه ريشه ستون ها زياد است، ممکن است کارگران وقت و دقت زيادى را صرف اين کار نکنند.

لذا مراقب باشيد که تراکم بتن به خوبى انجام گيرد.اگر جهت قالب بندى فونداسيون خود از آجر استفاده کرديد، حتماً روى آجر ها را کاملاً با نايلون بپوشانيد تا مانع جذب آب بتن توسط آجر ها شويد. اگر از قالب چوبى و يا فلزى استفاده کرديد حتماً آن را با روغن مخصوص (و يا حتىالمقدور با روغن سوخته) چرب کنيد تا موقع جداسازى قالب ها از سطح بتن، بدون آسيبرساندن به بتن کار خود را انجام دهيد. البته مراقب باشيد که آرماتور ها روغنى و چرب نشود.فاصله بين قالب و آرماتور ها را مطابق نقشه رعايت کنيد.

حداقل بين ۵ تا ۷ سانتيمتر بين قالب و ميلگرد بايد فاصله باشد تا با بتن کاملاً پر شود. اگر تحت هر شرايطى پس از بتن ريزى، آرماتور فونداسيون نمايان بود (البته اين ميزان نبايد خيلى زياد باشد، در غير اين صورت بتن ريزى شما ايراد داشته و بايد با مهندس ناظر مشورت نماييد). يک ملات پرسيمان با دانه بندى ريز درست کنيد و آن قسمت را بپوشانيد.

در غير اين صورت آن قسمت محل خوبى براى خوردگى آرماتور فونداسيون شما خواهد بود.آب دادن و نگهدارى از بتن را فراموش نکنيد. در واقع اين شما هستيد که مقاومت اصلى بتن را تعيين مى کنيد!

• بتن و بتن ريزى

يکى از کاربردى ترين مصالح مصرفى در ساختمان، بتن است. پى ها (فونداسيون ها)، ستون ها و تير هاى بتنى، بتن مصرفى در سقف هاى تيرچه بلوک، کامپوزيت و... همگى نشانگر اهميت اين ماده ساختمانى به شمار مى روند.بتن تشکيل يافته است از سيمان، شن و ماسه و آب کهبر حسب مقاومت لازم و محل مصرف، ميزان مصالح در هنگام اختلاط تعيين مى شود. بر حسبنوع و محل مصرف، احتمال اضافه کردن مواد افزودنى نيز وجود دارد.

بتن در مقابل نيروهاى کششى ضعيف است بدين جهت براى رفع اين ضعف از ميلگرد يا آرماتور استفاده مى شود که بر حسب محاسبات، قطر و تعداد آن مشخص مى شود.نکات مهمى که در هنگام ساخت بتن بايد در نظر داشته باشيد: سيمان مصرفى خود را بر حسب محل مصرف تعيين کنيد. به طور کلى سيمان پرتلند نوع ۲ براى کار هاى ساختمانى کفايت مى کند. سيمان پرتلند نوع ۵ سيمان ضدسولفات است و براى قسمت هايى از ساختمان که با سولفات در تماس است به کار مى رود. در بعضى از پى هاى ساختمان که ممکن است با خاک و يا آب هاى سولفاته در تماس باشد بايد از اين نوع سيمان استفاده کنيد.شن مصرفى بايد تميز و سخت باشد.
به کار بردن سنگدانه هاى درشت تر از ۲۲ ميليمتر در ساخت بتن آرمه توصيه نمى شود و حداکثر اندازه اى که مى توانيد مصرف کنيد ۴ سانتيمتر است. البته بايد در تعيين شن مصرفى خود به فاصله ميلگرد هاى بسته شده و يا ضخامت دال (قطعه بتنى با ضخامت کم) توجه لازم داشته باشيد.ماسه نيز بايد شسته باشد. از ماسه هاى خاکدار در بتن جداً دورى کنيد در غير اين صورت ضرر آن بيش از اختلاف قيمت ماسه شسته با ماسه خاکدار خواهد بود.آب مصرفى در بتن بهتر است آشاميدنى باشد. در غير اين صورت بايد از آبى استفاده شود که داراى بو و طعم خاصىنبوده و با مواد ديگر نيز آميخته نشده باشد.پس از تهيه مصالح، مطابق دستور العمل داده شده از طرف مهندس ناظر يا محاسب خود، اقدام به اختلاط آنها نماييد. در صورتى که به صورت دستى اقدام به ساخت بتن مى کنيد، ابتدا ماسه و سيمان را با هم مخلوط کرده، سپس شن را به آن بيفزاييد. پس از مخلوط کردن آنها با هم به آرامى آب به آن اضافه کنيد.

به خاطر بسپاريد که بعضى از کارگران بنا به عادتى که در ساخت ملات دارند، مخلوط را به صورتآبخوره درمى آورند که اين کار غلط است و باعث هدر رفتن دوغاب سيمان خواهد شد. (آبخوره يعنى مصالح خشک را به صورت توده تپه اى شکل مخلوط کرده و وسط آن را مانند کوه آتشفشان خالى مى کنند و درون آن آب مى ريزند.)
ساخت بتن توسط دستگاه هاى مخلوط کننده (ميکسر) کيفيت بهترى را به دست مى دهد.
پس از ساخت بتن آن را بايد به محل بتن ريزى انتقال داده و بلافاصله اقدام به بتن ريزى کنيد. اگر بتن در حال سفت شدن بود يا براى راحتى کار خود، هرگز به بتن ساخته شده آب اضافه نکنيد. اگر بتن سفت شده، ديگر قابل مصرف نيست اضافه کردن مجدد آب و يا حتى اضافه کردن آب بيش از اندازه در هنگام اختلاط، مقاومت نهايى بتن را کاهش مى دهد.

مهم ترين نکته اى که در حال اجراى بتن ريزى بايد به آن توجه داشته باشيد، متراکم کردن بتن است، اهميت اين قسمت از کار آن قدر بالاست که اگر پيمانکار بتن ريزى شما، فاقد وسايل مناسب متراکم (خصوصاً ويبراتور ) بود، از شروع کار خوددارى کنيد. ويبراتور که تشکيل شده از يک موتور و شلنگى که سر آن با لرزشى که ايجاد مى کند باعث تراکم بتن مى شود، بهترين وسيله براى اين کار به شمار مى رود.

بتن بايد طورى متراکم شود که کليه ميلگرد ها کاملاً در بتن مدفون شود و هواى محبوس درون بتن کاملاً تخليه شود. عمل ويبره کردن با ويبراتور در حدود ۵ تا ۱۵ ثانيه طول مى کشد و هنگام رو زدن شيره بتن متوقف مى شود. تراکم بيش از حد نتيجه معکوس مى دهد و براى بتن مضراست.

در جاهايى که احتياج داريد سطوح بتن را صاف کنيد (مانند سقف ها و پى ها) کمى صبر کنيد تا آب بتن رو بزند، آن گاه با ماله چوبى اقدام به صاف کردن سطوح کنيد. پس از اتمام عمليات بتن ريزى نگهدارى بتن حداقل به مدت هفت روز بسيار مهم است و در واقع در اين مدت است که بتن مقاومت اصلى خود را به دست مى آورد. تاخير در اين کار باعث از دست رفتن مقاومت بتن خواهد شد. در اين مدت نبايد اجازه دهيد که بتن آب خود را از دست بدهد. در تابستان و يا هواى گرم با آب دادن مداوم بتن و يا پوشاندن سطوح بتنى با چتايى (گونى) خيس مى توانيد آب لازم را تامين کنيد. در روز هاى سرد و هواى کمتر از ۵ درجه سانتى گراد بايد مراقب يخ زدگى بتن باشيد. بتن در اين هوا بايد گرم بماند. در سقف ها که ضخامت کم و سطح زيادى دارند، مى توانيد با روشن کردن بخارى در زير آنها، اين کار را انجام دهيد.

چند نکته را قبل از شروع بتن ريزى به خاطر بسپاريد.

•هرگز اجازه ندهيد ميلگرد ها به قالب چسبيده باشند. (چه در کنار و چه در کف قالب)

•داخل قالب ها بايد کاملاً تميز و عارى از نخاله، خاک و... باشد.

•از تماس مصالحى چون گچ، خاک و... که باعث جذب آب بتن مى شود جلوگيرى کنيد. اين کار را مى توانيد با پوشاندن خاک و يا... توسط نايلون انجام دهيد.

•قبل از بتن ريزى، محل را کاملاً مرطوب کنيد اما آب اضافى درون قالب ها را تخليه کنيد.

•ميلگرد ها بايد عارى از هرگونه چربى، رنگ و... باشد و هيچ گونه جسم خارجى نبايد به آن چسبيده باشد.

•و در آخر؛ موقع جدا کردن قالب ها از بتن سفت شده اين کار را به آرامى انجام دهيد و از ضربه زدن جداً خوددارى

کنيد.

سقف

سقف يک ساختمان نقش انتقال بار به پل ها را دارد. در ايران پرکاربرد ترين نوع سقف ها، تيرچه بلوک، طاق ضربى و کامپوزيت به شمار مى رود.

سقف هاى تيرچه بلوک : در حال حاضر در کشور ما اين نوع سقف کاربرد فراوانى در منازل مسکونى دارد. اجراى ساده و سريع و همچنين استفاده از آن در هر دو نوع اسکلت بتنى و يا فلزى، مجريان ساختمانى را به استفاده از اين روش ترغيب مى سازد. اجزاى اين سقف عبارت است از تيرچه، بلوک، آرماتور هاى حرارتى و بتن ريزى نهايى.

مهم ترين عضو انتقال دهنده نيرو هاى وارده بر سقف تيرچه ها هستند. اگر تيرچه را خريدارى مى کنيد، بايد از سازنده آن مطمئن باشيد. ميلگرد هاى طولى درون تيرچه بايد يکپارچه باشد و به صورت جوشکارى شده نباشد. به دليل آنکه اين ميلگرد ها درون بتن قرار گرفته اند، تشخيص اين موارد امکان پذير نيست. لذا با بازديد از محل ساخت تيرچه ها و يا اطمينان از شرکت فروشنده تيرچه از سلامت تيرچه ها اطمينان حاصل نماييد.

منبع: hmdmahmoudi.blogfa.com
       به نقل از وبلاگ اسماعیل محمدی - mohandesi-sakhteman.blogfa.com

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

تیرلانه زنبوری 

دلیل نامگذاری تیرهای لانه زنبوری ، شکل گیری این تیرها پس از عملیات ( بریدن و دوباره جوش دادن ) و تکمیل پروفیل است . اینگونه تیرها در طول خود دارای حفره های توخالی (در جان) هستند که به لانه زنبور شبیه است ؛ به همین سبب به اینگونه تیرها لانه زنبوری می گویند.

هدف از ساخت تیرهای لانه زنبوری                        هدف این است که تیر بتواند ممان خمشی بیشتری را با خیز (تغییر شکل ) نسبتا کم ، همچنین وزن کمتر در مقایسه با تیر نورد شده مشابه تحمل کند ؛ برای مثال ، با مراجعه به جدول تیرآهن ارتفاع پروفیل IPE-18 را که 18 سانتیمتر ارتفاع دارد ، می توان تا 27 سانتیمتر افزایش داد.

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

نکات مهم در جزئیات سازه های فلزی


1. در صورت استفاده از سقف مرکب، طراحی تیرچه های فولادی و کنترل تغییر شکل آنها در فایل سازه یا در دفترچه محاسبات انجام شود. طراحی کامل برش گیرهای لازم در تیرهای مرکب نیز در دفترچه محاسبات ذکر گردد. در توضیحات نقشه لزوم یا عدم لزوم شمع بندی زیر تیرچه ها، با توجه با فرضیات طراحی، به طور دقیق مشخص شود.

2. در مورد اعضای فشاری با مقطع دوبل به ویژه بادبندها، باید طبق بند 10-1-5-4-ب مبحث دهم، قطعات لقمه به فواصل مناسب در طول اعضاء به نحوی به کار روند که ضریب لاغری نیمرخ بین دو قطعه لقمه از 4/3 ضریب لاغری تعیین کننده کل عضو مرکب تجاوز نکند.

3. در مورد ورقهای تقویتی بال تیرها، توجه شود که طبق بند 10-1-2-6-پ باید سطح مقطع ورق تقویتی بال تیر از 70% مجموع سطح مقطع بال تیر و  ورق تقویتی کمتر باشد. (به عبارت دیگر سطح مقطع ورق تقویتی از حدود دو برابر سطح مقطع بال کمتر باشد) همچنین طول ورقهای تقویتی تیرها و نحوه قطع آنها، طبق بند 10-1-2-6-ث محاسبه و جزئیات لازم شامل ابعاد ورقها و نحوه جوشکاری در نقشه ها ذکر گردد.

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

نكات اجرایی زیرسازی پیفرض كنید یك پروژه اسكلت فلزی را بخواهیم به اجرا در آوریم، مراحل اولیه اجرایی شامل ساخت پی مناسب است كه در كلیه پروژه ها تقریباً یكسان اجرا می شود، اما قبل از شرح مختصر مراحل ساخت پی، باید توجه داشت كه ابتدا نقشه فونداسیون را روی زمین پیاده كرد و برای پیاده كردن دقیق آن بایستی جزییات
لازم در نقشه مشخص گردیده باشد.
از جمله سازه به شكل یك شبكه متشكل از محورهای عمود بر هم تقسیم شده باشد و موقعیت محورهای مزبور نسبت به محورها یا نقاط مشخصی نظیر محور جاده، بر زمین بر ساختمان مجاور و غیره تعیین شده باشد. (معمولاً محورهای یك امتداد با اعداد 3،2،1 و... شماره گذاری می شوند و محورهای امتداد دیگر با حروف C-B-A و... مشخص می گردند. همچنین باید توجه داشت ستونها و فونداسیونهایی را كه وضعیت مشابهی از نظر بار وارد شده دارند، با علامت یكسان نشان می دهند : ستون را با حرف C و فونداسیون را با حرف F نشان میدهند. ترسیم مقاطع و نوشتن رقوم زیر فونداسیون، رقوم روی فونداسیون، ارتفاع قسمت های محتلف پی، مشخصات بتن مگر، مشخصات بتن، نوع و قطر كلی كه برای بریدن میلگرد ها مورد نیاز است باید در نقشه مشخص باشد.

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

سوءالات متنوع در زمینه ساختمانسلام برای دیوار کشی زمینی به مساحت1000متربا ارتفاع2متر چه میزان بلوک لازم است
- با احتساب 0.5 متر کرسی چينی حدود 316 متر ديوار چينی خواهيد داشت که معادل بلوک آن به سايز 20*20*40 حدود 3800 بلوک خواهد شد.


براى ٣٠متر مكعب دراحداث ستون چند كيلو گرم بتن با عيار ٣٠٠ لازم است؟
- با توجه به وزن مخصوص بتن که 2300 می باشد ، حدود 69 تن بتن مصرفی خواهد بود.


یک متر مکعب پوکه چقدر وزن دارد؟
- حدود 650 تا 700 کيلوگرم بر متر مکعب می باشد .


وزن مخصوص سفال چقدر است ؟
- وزن مخصوص سفالهای مختلف متغير است ولی حدود 650 تا 750 کيلوگرم بر متر مکعب در نوسان است .


قیمت متر مربع اجرای دیوار به ارتفاع 6 متر چقدر است ؟
- در بخش آناليز مقايسه ای به تفصيل شرح داده شده است .


اختلاط برای تولید یک متر مکعب بتن با عیار300 چیست ؟
- اگر منظور بتن سنگين است برای پاسخ سوال با شرکتهای توليد کننده بتن آماده تماس بگيريد و اگر منظور بتن سبک است ، در بتن سبک عيار 200 می باشد و پاسخ اين سوال در بخشهای قبلی ذکر شده است .


سلام. برای عایق عالی صوتی شما سفال را پیشنهاد می کنید با بلوک سیمانی خودتان را؟ آیا نیاز به یونولیت هم دارد برای عایق کاری بهتر صدا؟
-بلوک سیمانی سبک عايق صوتی بهتری است از بلوک سفالی و در ضمن يونوليت به صورت ورقه ای و ناپيوسته تاثيری در کاهش صوت ندارد.


باسلام,براى ديوارکشى يک زمين با مساحت26500متر بابلوک ليکا و ارتفاع 11بلوک چه مقدار بلوک لازم است؟
-بلوک ليکا جهت ديوار کشی محصول مناسبی نمی باشد . بهتر است به اين منظور از بلوکهای سنگين استفاده شود . زمين مورد نظر حدود 1425 متر ديوار کشی دارد که بر اساس بلوک 20*20*40 سنگين حدود 17100 قطعه بلوک مصرف خواهد شد .


مواد تشکیل دهنده یونولیت چيست ؟
-به اين منظور با شرکتهای توليد کننده يونوليت تماس بگيريد .


با سلام برای یک متر مکعب بلوک سبک چه مقدار مواد اولیه لازم می باشد ؟
-مقدار مصرف مواد اولیه بستگی به ويژگی مورد انتظار از بلوک دارد . برخی اعداد نسبتا ثابت است به عنوان مثال مقدار سيمان حدود 200 تا 220 کيلوگرم بر متر مکعب می باشد . تعيين درصد اختلاط به برخی فاکتورها نظير نوع مواد اوليه ، نوع و روش توليد ، ضخامت جدار بلوک و ...... بستگی دارد.


هرمتر مکعب خاک چند کیلو یاتن میباشد
- حدود 1.8 تا 2 تن می باشد .

هر متر مربع دیوار با بلوک 40*10*20 چقدر ملات و این ملات چقدر سیمان و ماسه نیاز دارد؟
- دوست عزيز پاسخ مشروح سوال شما طی آناليز مقايسه ای در بخش محصولات - آناليز مقايسه ای موجود است .


یک متر مکعب بلوک را چطور به متر مربع تبدیل کنیم؟
-کافيست متر مکعب را به حاصلضرب طول * ارتفاع بلوک تقسيم کنيم . عدد بدست آمده مقداربلوک مصرفی در مترمربع را نشان میدهد. در اين حالت ضخامت ديوار همان عرض قطعه می باشد.


مقاومت بلوک های سبک شما بیشتر است یا شرکت لیکا؟
- مقاومت بلوکهای سبک تک سامان حدود 25% بالاتر می باشد .


برای تولید 1تن بتن چقدر سیمان نیاز داریم؟
- مقدار سيمان مصرفی به کاربرد شما از بتن بستگی دارد اما اگر منظور ، مقدار سیمان مصرفی جهت تولید بلوک های سبک دانه است ، اين مقدار حدود 220 کيلو گرم در هر متر مکعب بتن است . معيار اصلی رسيدن مقاومت قطعه به ميزان اشاره شده در استاندارد می باشد .


مقاوت بلوك شيشه اي چقدر است؟
- دوست عزيز لطفا منظور خود را از بلوک شيشه ای واضح تر بيان کنيد.


سلام میخواستم بدونم که کدام نوع بلوک حرارت کمتری رو از خود عبور میدهد.با تشکر
-مقدار انتقال حرارت در بلوکهای سبک به فاکتورهای زیر بستگی دارد. 1- ماهیت بتن : هر چقدر بتن دارای دانسیته کمتری باشد ضریب انتقال حرارت کمتر می باشد . 2- شکل قطعه : اشکال بلوک با تعداد بیشتراز لایه بهینه هوا ( ضخامت لایه هوا 16 میلی متر) ضریب انتقال حرارت کمتری دارد . 3- تعداد و ضخامت بندهای ملات و نیز جنس ملات اثر بسزائی در ایجاد پل حرارتی دارد. به طور خلاصه نمی توان یطور کلی راجع به يک محصول اظهارنظر کرد بلکه بایستی به ویژگيهای فوق دقت نمود هرچند بهترین راه انجام آزمون تعيين ضریب انتقال حرارت می باشد.


بهترین بلوک در حال حاضر در ایران کدام بلوک است؟
- بهترین بلوک آن بلوکی است که بهتر از هر محصول دیگری بتواند نیاز مصرف کننده را تامین نماید . با توجه به اینکه نیاز مصرف کنندگان با هم متفاوت است ذکر کلمه بهترین در این صنعت کاربرد زیادی ندارد. البته داشتن گواهینامه ها و استاندارد ها کمک زیادی به ارزیابی خریدار از محصول خواهد نمود.


بلوک پوکه ای عایق بهتری است یا بلوک سفالی؟
- پاسخ به این سوال مستلزم دانستن ابعاد بلوک ، ضخامت دیواره بلوک ، متریال مصرفی و برخی خصوصیات دیگراست منتها در مقام مقایسه بلوکهای سیمانی سبک تولید شده با پوکه های صنعتی و معدنی در مقابل بلوکهای سفالی ، مقاومت حرارتی بیشتری از خود نشان می دهند.


یک متر مربع بلوک لیکا برای دیوار چقدر می شود؟
- مقدار مصرف بلوک متناسب با اندازه بلوک می باشد به عنوان مثال تعداد بلوک 20*10*40 جهت 1 متر مربع دیوار حدود 11.36 با احتساب ملات می باشد.


سلام جهت ساخت ويلا از بلوكه سيماني استفاده ميكنم ميخواهم كاملا عايق انرژي باشد مايلم از پشم شيشه يا عايق ديگر استفاده كنم اما مهندس سازنده ميگويد خود بلوكه كاملا عايق است لطفا ارشاد فرماييد نميخواهم جاي ايكاش در آينده برايم باقي بماند متشكرم ؟
جهت پاسخ به اين سوال لازم است ابتدا گونه بندی حرارتی صورت گيرد تا از آن طريق گروه ساختمان مشخص شود ولی در مجموع هيچيک از انواع بلوکهای سيمانی سبک به تنهائی الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را فراهم نمی کنند . استفاده از انواع عايقهای متداول نظير پشم سنگ و يا يونوليت انتخاب کاملی است .


قیمت بلوک شما چيست ؟
در وب سايت بخش محصولات آمده است .


میزان افت صدای بلوکهای توخالی و TS شما در ضخامت 15cm چند دسی بل است؟
ميزان افت صوت در هر دو نوع بلوک توخالی 15 سانت ( يونوليت دار و بدون يونوليت ) 46 دسی بل می باشد . اصل مدرک در بخش گواهينامه ها - نتايج آزمون موجود است .


وزن مخصوص ماسه مصرفی چقدر می باشد؟
ماسه مصرفی از نوع ماسه قروه بوده و ورن مخصوص آن حدود 1050 کيلوگرم بر متر مکعب می باشد.


مواد تشکیل دهنده به غیر از پوکه و سیمان-وزن بلوک و ابعاد-میزان اختلاط و افزودنیها-پوکه قروه از کدام معدن وچه سایزی می باشد؟
مواد تشکيل دهنده فقط سيمان و پوکه قروه از هر دو سايز عدسی -نخودی و ماسه می باشد . افزودنی استفاده نمی شود . معادن عمدتا معادن منطقه احمد آباد بوده و درصد اختلاط بسته به داته بندی پوکه متفاوت می باشد . در خصوص مشخصات فنی به وب سايت بخش محصولات -ليست قيمت محصولات بتنی مراجعه نمائيد.


هر یک متر مکعب سیمان چند کیلو گرم می باشد؟
سيمانهای مختلف دارای وزن مخصوصهای متفاوتی می باشند . سيمان مصرفی اين واحد که از نوع سيمان تيپ 2 ساوه می باشد دارای وزن مخصوص 1500کيلوگرم بر متر مکعب می باشد.


تفاوت بلوک شما با بلوک لیکا چیست؟
تفاوتهای موجود بين اين دو نوع محصول به شرح زير می باشد . 1- وزن محصولات ليکا حدود 10% از محصولات تک سامان کمتر است . 2- مقاومت فشاری محصولات تک سامان حدود 30% از محصولات ليکا بيشتر است . 3- بهای فروش محصولات ليکا در مقايسه با محصولات تک سامان بين 15 تا 30% کمتر است . 4- مواد اوليه بلوکهای ليکا پوکه صنعتی می باشد ولی محصولات تک سامان از پوکه های معدنی قروه ساخته شده است .


مواد اولیه محصول چيست ؟
مواد اوليه جهت توليد اين بلوکها پوکه های معدنی قروه و سيمان می باشد .


هر متر مکعب بتن چند تن است؟
بتن سبک توليدی قبل از توليد بلوک دارای وزن مخصوص حدود 1100 کيلوگرم بر متر مکعب می باشد و پس از توليد ( ويبره و کمپکشن ) حدود 1250 کيلوگرم بر متر مکعب می باشد.


ایا بلوک پوکه عایق حرارتی است؟
انواع بلوکهای پوکه ای بسته به نوع پوکه مصرفی دارای Rمشخص بوده وجهت پاسخ به این سوال لازم است نمونه مورد نظر تحت آزمون قرار گرفته و تست شود. به عنوان مثال میزان R بدست آمده از بلوک TS جهت دیوار ساخته شده به ضخامت 15 سانتی متر 61/0 متر مربع درجه کلوین بر وات می باشد.


روش تعیین قیمت بلوک سیمانی با توجه به انواع مواد مصرفی و درصد سود به چه صورت است
چندين روش برای آن وجود دارد که رايج ترين آن اضافه نمودن درصد سود مورد انتظار به بهای تمام شده می باشد


در اجرای ساختمان بلوک سیمانی بهتر است یا سفال البته اجرا در شمال
با توجه به ارزان بودن مصالح سنگی در شمال کشور استفاده از بلوکهای سيمانی رايج تر است


یک تن پوکه معدنی چند متر مکعب است
-پوکه های معدنی قروه (اسکوريا ) حدود 1.5 متر مکب و يک تن پوکه معدنی بستان آباد ( پوميس ) حدود 1.8 متر مکعب می باشد .


آيا بلوک TS الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تامين می نمايد؟
مقاومت حرارتی بلوک به گونه ای است که حدود 70-60% در عايقکاری ساختمان تاثير می گذارد.


گروه تک سامان هور

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

ملات ضد اسید
ملات ضد اسید یک محصول دو جزیی است که بر پایه ترکیبات معدنی سنگین تولید و ارائه می گردد.این محصول جهت پوشش انواع سطوح بتنی و فلزی در معرض خوردگی شدید و نصب کاشی ضداسید مورد استفاده قرار می گیرد .ضمن دارا بودن استحکام مکانیکی و چسبندگی فوق العاده از پایداری بسیار عالی در برابر انواع اسیدهای قوی معدنی ، آلی ، نمکها ، حلالها ، روغنها و دیگر مواد شیمیایی خورنده برخوردار است . مهمترین ویژگی این محصول پایداری حرارتی تا دمای 600 درجه سانتیگراد و نیز عدم کاهش مقاومت مکانیکی تا دمای ذکر شده می باشد .مقاومت این ملات نیز در برابر آب خالص - آب دریا ، آب یونیزه و قلیایی های معمولی قابل توجه می باشد .

ملات ضد اسید باید با استانداردهای زیر مطابقت داشته باشد :

   ASTM C395  ،ASTM C321  DIN 18156-4 و ASTM 579

 موارد کاربرد :

1- چسباندن کاشی های ضد اسید

2- بند کشی کاشی های ضد اسید

3- امکان استفاده درمحل هایی که امکان ریزش مواد شیمیایی وجود دارد

4- پوشش سطوحی که درمجاورت مواد شیمیایی مخرّب قرار دارند

5- اتاق‌های باتری

6- کارخانه‌های فرآورده‌های غذایی و لبنی

7- مخازن الکترولیز

 خواص و اثرات:

1- پایداری عالی  در برابر انواع قلیا و اسیدهای قوی معدنی و آلی ، نمکها ، حلالها ، روغنها و دیگر مواد شیمیایی مخرّب

2- چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح

3- مقاوم در برابر آب و مواد قلیایی

4- مقاومت عالی در برابر حرارت زیاد

5- مقاومت مکانیکی بسیار عالی

6- امکان پوشش دهی سطوح بدون نصب کاشی

میزان مصرف :

بستـه به ضخـامت لایه ملات ضد اسید میزان مصرف مشخص خواهد شد .حداقل ضخامت اجرا می بایست ، 3 تا 4 میلیمتر لحاظ گردد ،لذا میزان مصرف به طور تقریب برای پوشش یک متر مربع حدود 4کیلوگرم می باشد و میزان مصرف این محصول برای بندکشی با تـــــوجه به حـــــجم بنـــــدها و وزن مخصوص 1/7 گرم بر سانتی متر کمعب ملات ضد اسید قابل محاسبه خواهد بود


منبع : http://betonpars.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

اکسپوز


Exposed

سازه هایی که در آن مصالح بنایی در معرض دید قرار میگیرد و روی سطح آن عملیات دیگری آنجام نمی شود و از آن بعنوان عنصر دکوراتیو استفاده میگردد

در اکسپوز بتن برای زیبایی بیشتر بعضی مواقع از رنگ استفاده می شود

سر در دانشگاه تهران از شاهکارهای اکسپوز بتن است

اکسپوز آجر

دیوار اکسپوز آجر

 

اکسپوز بتن

ساختمان اکسپوز بتن

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

عوامل انتخاب نوع اسکلت ساختمان


مهندس محاسب باید قبل از شروع مدل سازی ، نسبت به انتخاب نوع اسکلت ساختمان اقدام نمایید. انتخاب نوع اسکلت ساختمان به عوامل زیر بستگی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود

عوامل اقتصادی
یکی از مهمترین گزنیه ها در انتخاب نوع اسکلت بحث اقتصادی پروژه است و عوامل دیگر هر یک به طریقی به بحث اقتصادی پروژه منتهی می شود . به عنوان مثال معمولا به منظور اجرای اسکلت فولادی نیاز به سرمایه اولیه مناسبی برای خرید آهن آلات مورد نیاز اسکلت ساختمان است در صورتی که در مورد اسکلت بتنی این سرمایه به تدریج و در طول زمان اجرا هزینه می شود


شرایط اجرا
یکی دیگر از پارامتر های مهم در انتخاب نوع اسکلت شرایط اجرایی است . به عنوان مثال احتمال دارد در یک پروژه به علت محدودیت های خاص ، امکان اجرای یکی از گزنیه های اسکلت بتنی یا فولادی با مشکل همراه باشد که از جمله می توان به عدم فضای کافی به منظور حمل بتن توسط میکسر در معابر کم عرض یا پر ترافیک در مورد اسکلت بتنی و عدم اختصاص فضای مناسب به منظور استقرار جرثقیل در محل

شرایط آب هوایی محل اجرا
شرایط آب هوایی محل اجرا نیز می تواند در انتخاب نوع اسکلت تاثیر گذار باش. به عنوان مثال بسیار ساختمان های احداثی در قسمت حاشیه خلیج فارس به علت رطوبت بسیار شدید زیاد هوا و در نتیجه خوردگی شدید فولاد با اسکلت بتنی اجرا می شود

 کیفیت اجرا
در اجرا هر یک از اسکلت هایفولادی و بتنی باید ملاحظات ویژه ای در نظر گرفته شود تا کیفت اجرای اسکلت در حد قابل قبولی باشد و در نتیجه آن رفتار و عملکرد سازه اسکلت به مدل سازی مهندس محاسب نزدیک تر باشد . در اسکلت های فولادی اتصالات و جوش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در اسکلت های بتنی دقت در انتخاب قالب بندی و آرماتور بندی و رعایت اصول بتن ریزی و نگهداری از آن دارای اهمیت زیادی است دسترسی به گروه اجرایی مجرب و متخصص در این قسمت می تواند تاثیر گذار در انتخاب اسکلت باشد

عوامل فنی سازه ای
هر یک از خواص ذاتی بتن و فولاد باعث بروز مشخصات ویژه ای در اسکلت و به تبع آن باعث نقاط قوت و ضعفی خواهد شد . به عنوان نمونه فولاد نسبت به بتن در مقابل حریق مقاومت کمتری از خود نشان می دهد و در اثر حرارت به سادگی دچار تغیر شکل های بزرگی می شود به همین دلیل اسکت فولادی ضعف بیشتری در مقابل حریق آتش نسبت به اسکلت بتنی دارد اما در مقابل اسکلت های حجم کمتری را اشغال کرده و از لحاظ معماری وضعیت مناسبتری دارند

در خواست کارفرما
در مورد تعداد زیادی از ساختمان ها خصوصا ساختمان های بخش خصوصی مالک یکی از اسکلت های بتنی یا فولادی را انتخاب کرده و مهندس محاسب نوع اسکلت را مطابق در خواست کارفرما در نظر می گیرد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

با در نظر گرفتن اینکه مثلا سفتکاری تموم شده و مثلا زیر ساختهای اولیه نظیر اکیپ مناسب و محل تهیه مواد و مصالح مناسب و در فاصله مناسب و با قیمتهای عرف برخی از اقلام بصورت زیر است:


1_موزاییک کف ورودی مثلا هر متر مربع 6000 تومان
2_دستمزد موزاییک کف ورودی(متر مربع) 5000 تومان
3_درب ورودی پارکینگ(برقی) حدود 1.5میلیون
4_درب ورددی دوم به پارکینگ (برقی) حدود 1.5میلیون
5_کمپکت و مخلوط کف پارکینگ هر متر مربع 2000 تومان
6_موزاییک کف پارکینگ هر متر مربع 6000 تومان
7_دستمزد موزاییک کف پارکینگ هر متر مربع 5000 تومان
8_سرامیک دیوار پارکینگ هر متر مربع 12000تومان
9_دستمزد سرامیک پارکینگ هر متر مربع 5000 تومان
10_سیستم اعلاو و اطفا حریق 2میلیون تومان
11_درب ورودی انباری هر عدد 100000 تومان
12_کلیه انشعابات آب و برق و گاز هر واحد 1.1 میلیون تومان
13_لوله کشی گاز حدود 2 میلیو تومان بستگی به نقشه و سایز و طول
14_درب شیشه ای ورودی به راه پله هر طبقه 400 هزار تومان
15_آسانسور 20 میلیون تومان
16¬سنگ پله و کف پله هر عدد 30000 تومان
17_دستمزد اجرای سنگ پله هر عدد 6000 تومان
18_نرده پله هر کیلو 2000 تومان
19_درب ورودی بام هر کیلو 2000 تومان
20_ایزوگام هر متر مربع 6000 تومان بدون کروم بندی
21_برق کشی هر واحد 250 هزار تومان بدون پول سیم و اتصالات
22_برق کشی مشاعات 400000 تومان بدون سیم و اتصالات
23_سیم کشی تلفن با همان ردیف 21
24_لوله کشی آب(نوع لوله؟) هر واحد 400 تا 600 هزار تومان بدون جنس
25_کف سازی واحد ها هر متر مربع 2000 تومان
26_سرامیک کف واحد هر متر مربع 10000تومان
27_هزینه اجرای سرامیک کف واحد هر متر مربع 5000تومان
28_گچ و خاک و ابزار واحدها هر متر مربع 2000گچکاری حدود 3500 تومان هر واحد ابزار حدود 700000 تومان
29_نقاشی هر واحد(روغنی)هر متر مربع 5000 تومان
30_شیرآلات هر واحد 250 هزار تومان
31_کابینت هر متر طول 300000 تومان
32_پکیج هرواحد 1.2 میلیون
33_کلید و پریز هر واحد با فرض 30 عدد حدود 60000 تومان
34_درب ورودی به واحد و اتاق ها(دوخوابه) هر واحد حدود 400000 تومان
35_پنجره دو جداره هر متر مربع 100000 تومان
36_سنگ توالت و توالت فرنگی هر واحد 200000 تومان
37_کمد دیواری و جا رختخوابی هر واحد 250000 تومان
38_انتن مرکزی و پریز آن در هر اتاق هر واحد 100000تومان
39_قرنیز و هزینه اجرای آن هر متر طول 3000تومان
40_لوله کشی فاضلاب هر متر طول 40000 تومان
41_سرامیک کف و دیوار دستشویی و حمام هر متر مربع 20000ومان
42_سرامیک کف آشپزخانه هر متر مربع 20000 تومان


بدیهی است که اولا قیمتهای فوق تقریبی بوده و ثانیا هزینه های ریز دیگری از قلم افتاده است.

بطور کلی شما برای یک کار نسبتا مناسب خوب رو به بالا برای تهران بدون هزینه زمین هر متر مربع همان 500 را راحت در نظر بگیرید.
هر یک از قیمتهای فوق با توجه به نظر متقاضی بین 0 تا 1000 درصد قابل تغییر است.
امیدورم کمکی کرده باشم.........مرداد92

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

نکات نما سازی

اگر با کمی دقت به محیط پیرامون خود نگاه کنیم ، می بینیم که همواره بخش وسیعی از توجه و دید ما در گذر از مکان های مختلف معطوف نمای آن مکان می گردد اما در بسیاری از مواقع ممکن است این نما ها به دلیل عدم آگاهی سازندگان ، از برخی نکات اجرایی ( علی رغم صرف هزینه های گزاف ) زیبایی و مطلوبیت مورد نظر بر خوردار نباشند.بنابراین


برای این که نمای ساختمان دارای جلوه و دید بصری و کیفیت مطلوبی باشد باید مضاف بر دستور العمل های سازه ای و رعایت ضوابط معماری با به کارگیری ظرافت های اجرایی نما سازی ، جذابیت و صمیمیت ساختمان را به کمک این ظرایف کارگشا که سعی داریم در این مقاله در مورد آن به بحث بپردازیم دو چندان کرد .

 نکاتی که در نما سازی ساختمان های با نمای سنگی ، آجری ، بتنی ، شیشه ای و .... باید رعایت کرد به قرار زیر است :

1-تمیز کردن سطح زیرین نما قبل از نما کاری به طوری که از هر نوع آلودگی ( گرد و خاک ، شوره زدگی، دوده گرفتگی ،زنگ فلزات ، باقی مانده های مصالح زیرین و ...) کاملا پاک شود

.2-در صورت استفاده از نما های آجری ، برای جلوگیری از جذب آب ملات توسط آجر های نما ، زنجاب کردن آجرها و نیز بکارگیری ملات با نسبت آب و سیمان و ماسه و آهک مناسب با قدرت چسبندگی و مقاومت مناسب ، در این نما چیدن آجر ها به صورت کله و راسته برای مشارکت آجر های نما در باربری سازه و هم چنین به منظور پیوستگی آجر نما با آجر های پشت کار لازم است .
البته نباید فراموش کرد که انجام نماهای آجری باید در شرایط محیطی مناسب و با دما و میزان رطوبت استاندارد و بدون یخبندان صورت گیرد.
ذکر این نکته هم لازم است که آجر مصرفی در نمای ساختمان با آجر هایی که در دیواره های تیغه ای یا باربر مصرف مصرف می شوند ، متفاوتند.
علاوه بر این ، این آجر ها باید فاقد هر گونه ترک خوردگی ، شوره زدگی و آلودگی های شیمیایی باشند و البته بایستی در شرایط نا مناسب محیطی از جمله یخبندان های شدید مقاومت بالایی داشته باشند.

3- استفاده از سیمان های ضد سولفات در نما نما های بتنی ، سیمانی و آجری برای مقابله با حمله سولفات ها و جلوگیری از آسیب دیدگی و تخریب نما در کل ساختمان لازم است .

4-برای نصب آبچکان و قرنیز های شیب دار (شیب به داخل ) برای ممانعت از نفوذ آب و رطوبت به داخل ساختمان .

5- اجرای همرمان و هماهنگ دیوار چینی در نما در تمام ارتفاع ساختمان و لا بند کردن آجر ها

6- بند کشی صحیح و اصولی با ملا ریز دانه و. پر مایه مناسب و متراکم برای زیبایی بیشتر و نیز ممانعت از نفوذ آب و رطوبت به داخل دیوار نما و دیوار های زیرین .

7-استفاده از سنگ های نمای پر دوام و مقاومت بالا در برابر یخ زدگی و شرایط نا مساعد جوی و محیطی ( نور خورشید ، آب و رطوبت )، با بافت و شکل مطلوب ، بدون ترک خوردگی و خلل و فرج و مهم تر این که از نظر قیمت دارای صرفه اقتصادی باشد

.8- در صورت به کار گیری سنگ های رودخانه ای و سنگ ها ی ضخیم در نما های سنگی باید تا گرفتن کامل ملات از قالب های مناسب استفاده کرد

.9- در صورت استفاده از سنگ های پلاک باییستی از این سنگ ها در برابر رطوبت و یخبندان مراقبت نمود و مواد زاید را از سطح این سنگ ها پاک کرده و با استفاده از یکی از روش های زیر سنگ ها را کاملا به سطح زیرین محکم کرد : لقمه گذاری،پیچ و رو لپلاک کردن ، نصب سیم . اسکوپ یا قلاب برای اتصال بهتر و محکم تر

.10-در نما های بتنی ، سیمانی که در این نوع بتن ها مورد استفاده قرار می گیرد باید در برابر حملات مواد شیمیایی و نیز تغییر درجه حرارت و رطوبت دارای سرعت کسب مقاومت بالایی باشد.در تابستان باید از سیمان با گرمای هیدراته پایین و در زمستان بر عکس باید از سیمان هیدراتاسیون بالا استفاده کرد . لازم به ذکر است که اختلاط بتن و حمل و نقل ، قالب بندی ، ریختن و تراکم آن نیز باید به طور کاملا صحیح و اصولی در شرایط محیطی مناسب و ایده آل هم از نظر دما و هم از نظر میزات رطوبت انجام شود

.11-سنگ دانه های و به طور کلی مواد اولیه مصرفی در تهیه مصالح و به ترکیبات لازم برای کار نما سازیباید تمیز و عاری از هر گونه نا خالصی اعم از خاک ، گل و لای ، نا خالصی های معدنی و مواد زاید بوده و در عین حال دارای مقاومت بالا و شکل بافت مطلوب و مناسب باشند . البته آب مصرفی در بتن ها و ملات ها نیز باید عاری از انواع نا خالصی ها باشد ( مثل آب آشامیدنی یا آب های کاملا تصفیه شده )

12- رنگ آمیزی مجدد ساختمان ها در مواقع لزوم ، چند سال پس از ساخت ساختمان ، تحت شرایط جوی و محیطیرنگ ساختمان دچار تغییرات فیزیکی و شمیایی شده و کیفیت و حالت مطلوب اولیه خود را از دست داده و نیاز به بازسازی ( رنگ آمیزی مجدد )دارد.

13 آماده سازی سطح زیر کار برای نما سازی : بسته به نمایی که قرار است استفاده شود سطح زیر کار باید قبل از احداث نما بند کشی، کرم بندی، شمشه گیری، خراشیده یا آجدار شود و یا در صورت نیاز توری سیمی یا توری مرغی نصب شود و سطح آن هموار و یا شاید هم نا هموار شود ( برای اتصال بهتر نما وسطح زیر کار ) تمیز کردن .و پاک کردن سطح زیرین از هر گونه آلودگی مثل لکه ها ، اضافه ها و باقی مانده مصالح ، دوده ها و گرد و خاک و ... امری کاملا ضروری است ودر صورت وجود خرابی و نقصان در سطح زیر کار باید آسیب دیدگی های آن به طور کامل بر طرف شود و بعد کار نما سازی روی آن صورت گیرد زیرا در غیر این صورت این خرابی ها به مرور زمان به نما هم منتقل شده و باعث آسیب دیدگی آن می شود .

14-در صورت نیاز استفاده از عایق های رطوبتی و حرارتی در نما و ممانعت از نوسانات شدید دمایی در مصالح نما خصوصا در زمان گیرش آن ها امری کاملا اجباری است .

15-رنگ آمیزی و ضد زنگ کردن شبکه های فلزی که در ماتریس ها و ملات های سیمانی یا آهکی یا گلی قرار می گیرند، ضروری است.

16-کاستن از فاصله زمانی و مکانی بین ساخت بتن و ریختن آن در قالب های مورد نظر و متراکم کردن آن در نما های بتنی لازم است .

17-بتن ریزی در میزان رطوبت و دمای مناسب محیطی ، بهتریت دما برای بتن ریزی بین 20 تا 40 درجه سانتی گراد است ، این نوسان دما بستگی به دمای محیط موقع بتن ریزی دارد.

18-باید سعی ود که دمای آب مصرفی برای ساخت بتن یا ملات ها ، در مراحل مختلف یکنواخت باشد.

19-همواره باید این نکته را مد نظر داشت که علل خرابی نماهای سنگی ( سنگ های باد بر ، مکعبی ، لایه ای ، رودخانه ای ،سنگ پلاک(لوحه سنگ) ، چند وجهی های منظم و ... یکی از عوامل زیر است :نصب کردن نا صحیح سنگ های نما- استفاده از مصالح غیر استاندارد – اتصال و پیوستگی نا مناسب بین سنگ های نما و سطح زیر کار . پس باید سعی شود هیچ کدام از کارهای غیر اصولی فوق انجام نگیرد که هم نما و هم مجموعه ساختمان دچار نقصان و یا خسارت جزئی و کلی شوند.نا گفته نماند که نم و رطوبت یکی از دلایل پیوستگی ناقص بین سنگ های نما و سطح زیر کار است ، بنابراین خشک نگه داشتن سطح تماس این دو چه در زمان اجرا و چه بعد از آن کاملا ضروری است.

20-در نما سازی های آجری بند کشی بین ردیف ها به دو دلیل باید زیر باید به طرز کاملا صحیح انجام شود :

1-زیبایی هر چه بیشتر نمای ساختمان

2-ممانعت از نفوذ آب ، رطوبت ، تغییرات یکباره و شدید دما ، بخار ها و گاز های مخرب و اسیدی موجود در هوای محیط به داخل سیستم های پوششی محافظ و جدا کننده ساختمان خصوصا دیوار ها .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

انتخاب بهترین نوع سازه در طرح های ساختمان سازی و انبوه سازی


دهها سال است که بحث و اختلاف سلیقه در بین ساختمان سازان و مهندسین سازه در انتخاب و برتری سازه های فولادی و بتنی نسبت به یکدیگر باعث گردیده که این سئوال و ابهام همواره ذهن متخصصین و حتی مردم عادی رابه خود جلب نماید و بهمین دلیل کارفرمایان و سازندگان بعضاً تا آخرین لحظات قبل از طراحی سازه خود در انتخاب نوع سازه با تردید مواجه شوند .

شاید استمرار این ابهام به این دلیل باشد که اصولاً انتخاب نوع سازه تابعی است از مسائل اقتصادی ، اقلیمی ، فنی ، اجرایی و دلایل دیگر و به عبارتی هیچکدام از این نوع سازه ها برتری مطلقی نسبت به یکدیگر نداشته بلکه در هر شرایطی هر کدام به یک برتری نسبی بر دیگری دست می یابند لذا هدف اصلی ما در حقیقت آگاهی سازندگان با عوامل موثر بر انتخاب بهترین نوع سازه در شرایط مختلف می باشد و اطمینان داریم انبوه سازان و کارفرمایان صنعت ساختمان با مطالعه این مقاله که نتیجه مطالعات علمی و تجربیات چندین ساله در این زمینه است بتواند با اطمینان بیشتر ،مناسب ترین سازه را با اگاهی از شرایط اقتصادی و فنی و محیطی انتخاب نمایند .

در ابتدا یک تقسیم بندی کلی از سازه های متداول در کشور نموده و سپس به تجزیه و تحلیل خصوصیات و نقاط ضعف و قوت این سازه ها می پردازیم :
الف) سازه های سنتی
ب) سازه های فلزی
ج) سازه های بتنی
د) سازه های صنعتیالف) سازه های سنتی :
همانگونه که از نام این نوع سازه ها پیداست این روش را باید در مقابل روشهای علمی مطرح نمود و به عبارتی تفاوت این روش با سایر روشها در این است که طراحی و محاسابت در این نوع سازه ها بر خلاف سازه های بتنی و فلزی بیشتر از اینکه محاسباتی و علمی باشد تجربی بوده و آئین نامه ها و محدودیت های اجرایی در این نوع سازه هانیز بر اساس نمونه های آماری و تجربی تعیین گردیده است .

حداکثر طبقات مجاز در این نوع سازه در تمام شرایط و مناطق دو طبقه حداکثر ارتفاع مجاز هشت متر از سطح زمین می باشد بعلاوه در طراحی و اجرای پلان معماری باید محدودیت و ضوابط مربوطه به این نوع سازه ها رعایت گردد .

در این نوع سازه ها وظیفه تحمل بارهای قائم بر عهده دیوارها می باشد وکلاف و شناژهای قائم و افقی نیز با دو هدف ذیل اجرامیشوند الف ) زنجیر کردن و اتصال تمام اعضاء افقی و عمودی سازه شامل دیوارها و سقف به یکدیگر ب) ایجاد اتصال مناسب و تراز و توزیع مناسب بار سقف بر روی دیوار که این وظیفه بیشتر توسط کلاف یا شناژ های افقی ، تأمین می گردد .

علی ایحال با توجه به تجربی بودن دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی در این روش ، مطمئناً هیچ مرجع علمی قادر به تضمین این نوع سازه های نیست .
بخصوص در شرایطی که روشهای صنعتی با قابلیت های بالا و رعایت استانداردهای فنی و انرژی وارد بازار صنعت ساختمان گردیده است و تنها توصیه اجرای این نوع سازه ها در مناطق محرم جهان با محدودیت های فنی و تکنولوژی می باشد .ب ) سازه های فلزی
قبل از پرداختن به شرایط اجرایی و اقتصادی و نقاط ضعف و قوت این نوع سازه ها ، به روشهای مختلف طراحی این نوع سازه ها می پردازیم .
1- روش الاستیک : تا سال 1950این نوع سازه ها براساس روش ASD یا تنش مجاز طراحی می شدند و به عبارت دیگر طراحی اعضاء فلزی این نوع سازه بگونه ای صورت می گرفت که اعضاء براثر بارهای وارده از حد الاستیک خود خارج نشوند و استفاده از این روش تاکنون نیز در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران ادامه داشته و آئین نامه های داخلی کشور ایران و فصل دهم مقررات ملی ساختمان نیز براساس این روش تدوین گردیده است .
ضریب اطمینان بارهای وارده و مقاومت در این روش طراحی به شکل زیر است :

= ضریب مقاومت = ضریب بار
برای مثال ضریب اطمینان مقاومت کششی فولاد 0.6 یعنی fb=0.6fy می باشد .

2- روش پلاستیک یا خمیری
از سال 1980 با افزایش کیفیت مصالح و ارتقاء سطح کیفی اجرا ، روش پلاستیک یا مقاومت نهایی LRFD بعنوان یک روش علمی ترو اقتصادی تر در بعضی از کشورها جایگزین روش ASD یا الاستیک گردید .
در این روش به اعضاء سازه ها اجازه داده می شود براثر بار وارده ناشی از بارگذاری از حد الاستیک خود خارج و به حد پلاستیک یا خمیری خود برسند و همین موضوع باعث افزایش مقاومت اعضاء و کاهش هزینه ساخت و اقتصادی تر شدن سازه می گردد .
ضریب اطمینان بارهای وارده در بارگذاری این نوع سازه های و ضریب اطمینان مقاومت به شکل زیر می باشد :

= ضریب مقاومت = ضریب بار

همانگونه که می بینیم ضرایب تنها در بار اعمال می شوند .

این روش بدلیل نیاز به رعایت استانداردهای مصالح و افزایش کیفیت اجرا در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد استفاده قرار نگرفته است و اجرای این روش طراحی می بایست متناسب با افزایش کیفیت مصالح و ارتقاء کیفی اجرایی سازه های فلزی در کشورهای مختلف صورت گیرد .
حال پس از یک بررسی اجمالی از روشهای طراحی این نوع سازه به بررسی نقاط ضعف و قوت سازه های فلزی از نظر اقتصادی می پردازیم :

مزایا :
1- سازه های فلزی بعلت امکان مونتاژ اسکلت قبل از نصب و لزوم اجرای همزمان و بدون وقفه اسکلت ، در مقایسه با سایر سازه ها از سرعت عمل بالاتری برخوردار می باشد .

2- بدلیل همگن بودن تیروستون و بادبند بعنوان اعضاء اصلی، اسکلت این نوع سازه ها دارای یکپارچگی مناسبت تری نسبت به سایر سازه های میباشد و بهمین دلیلی نیز نتیجه محاسبات سازه ای فاصله نزدیکتری به مقاومت واقعی این نوع سازه ها دارد .

3- بدلیل نوع اتصال اعضاء تیر و ستون ، امکان توسعه طبقات در این نوع سازه های به شکل مناسبتر و قابل قبول تری وجود دارد .

معایب :
1- تجربه و مطالعات بعمل آمده بر روی زلزله های دهه های اخیر در نقاط مختلف دنیا این نتیجه را در برداشته است که علی رغم اینکه از نظر طراحی و محاسبات ، سازه های فلزی مطلوبتر و مقاوم تر از سازه های دیگر بنظر می رسند و لیکن در عمل بیشتر  تخریب های ناشی از زلزله متوجه این نوع سازه ها بوده است و براساس این تحقیقات دلیل اصلی ضعف این نوع سازه ها در مقابل زلزله عدم اجرای صحیح اتصالات بوده است چرا که اجرای جوش در تمام اتصالات براساس محاسبات مربوط و رعایت آئین نامه اجرای جوش شامل انتخاب نوع باری ، آمپر مناسب ، شرایط آب و هوا و تخصص کافی جوشکاران ، مخصوصاً در مناطق محروم و کشورهای در حال توسعه تقریباً غیر ممکن بنظر می رسد و بر همین اساس اتصالات جوش را در سازه های فلزی باید بعنوان ضعف اصلی این نوع سازه ها به حساب آورد و راهکار برطرف نمودن این نقطه ضعف اساسی ، استقاده از پیچ و مهره در اتصالات این نوع سازه ها می باشد .

2- با توجه به اینکه تیرو ستون و باد بند این نوع سازه ها فلزی بوده و لیکن دیافراگم سقف بصورت بتنی دال یک طرفه یا دو طرفه اجرا می گردد این موضوع باعث ایجاد یک نوع ناهمگنی میان تیر و سقف گردیده که اتصال صحیح و کامل آنها را با مشکل مواجه می نماید و جهت رفع این نقص می بایست تمام نکات فنی و آئین نامه ای محل اتصال تیر و سقف رعایت گردد .

3- بدلیل تأثیر شرایط آب و هوایی بر کیفیت جوش و افزایش سرعت زنگ زدگی اسکلت و لزوم اجرای اتصالات در شرایط مناسب آب و هوایی ، معمولاً اجرای اسکلت این نوع  سازه ها با یک محدودیت آب و هوایی مواجه می گردد .

4- بدلیل تغییر شکل اسکلت فلزی در حرارت بالا ، در زمان آتش سوزی این نوع سازه ها با یک تغییر شکل و تخریب ناشی از آن مواجه خواهند شد .

5- بدلیل زنگ زدگی و پوسیدگی ناشی از اکسید شدن ، این نوع سازه ها در دراز مدت دچار پوسیدگی عمیق و کاهش سطح مقطع شده وبا کاهش مقاومت این نوع سازه ها نسبت به بارهای وارده مواجه خواهند شد .نتیجه بررسی فنی و اقتصادی سازه های فلزی :
با بررسی مباحث مربوط به نحوه طراحی و خصوصیات اسکلت های فلزی می توان به این نتیجه رسید که در صورتی که اتصالات این نوع سازه کاملاً مطابق آئین نامه و اصول فنی و یا با استفاده از پیچ و مهره اجرا شود و بعلاوه از پوشش های مناسب ضد رنگ و خوردگی استفاده شود و ضوابط فنی اتصال دیافراگم سقف با تیرهای باربر بخوبی رعایت شود این نوع سازه ها نسبت به سایر سازه ها از یک مزیت نسبی مقاومت سازه ای برخوردار خواهند بود و لیکن این در صورتی است که از نظر اقتصادی نیز کاملاً بررسی شوند چرا که قبل از تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع سازه باید قیمت تمام شده پروفیل فولادی مورد نیاز جهت اجرای سازه فلزی را بررسی نمود .

ج ) سازه های بتنی :
سازه های بتنی طی چند سال گذشته به دلایلی که بعداً به آن اشاره خواهد شد با یک اقبال عمومی مواجه گردیده و بیشتر سازندگان این سازه را به سازه های فلزی ترجیح می دهند که از دلایل این امر می توان به نوسان در قیمت پروفیل های فولادی ، هزینه کرد یکنواخت در اجرای سازه های بتنی ، فراوانی مصالح سیمان و سنگی ، مقاومت در مقابل شرایط آب و هوایی در صورت تأخیر در اجرا اشاره نمود .

طراحی این سازه ها در کشور به روش های حدی نهایی بوده که در این روش ضرایب تقلیل بار بترتیب به مقاومت بتن و قولاد اعمال می گردد و ضرایب افزایش بار نیز براساس ترکیب بار منظور می گردد .حال با این مقدمه به بررسی مزایا و معایب این نوع سازه ها می پردازیم :
1- مزایا : بدلیل امکان شکل پذیری آرماتور و بتن تازه و قالب ، اعضاء این سازه ها را می توان در مقاطع مختلف اجرا نمود .
2- این سازه ها در مقابل آتش سوزی از خود مقاومت نشان می دهند .
3- این سازه ها در مقابل شرایط مختلف آب و هوایی مقاوم بوده ودر صورت اجرای صحیح پوشش بتن ، رطوبت هیچ آسیبی به آن وارد نخواهد کرد .
4- این سازه ها نسبت به سازه های فلزی از یک صلبیت بیشتری برخوردار هستند .
5- مصالح سنگی و سیمان معمولاً آسان تر از سایر مصالح در دسترس می باشد .
6- عمر این سازه ها بدلیل مقاومت در مقابل شرایط آب و هوا ، معمولاً بیشتراز سایر سازه بوده است .
7- اتصال تیر و دیافراگم سقف بدلیل همگن بودن مناسب تر از سایر سازه ها می باشد .

معایب :
1- اجرای آرماتور بندی و قالب بندی در این سازه ها نیاز به تخصص و صرف زمان بیشتری نسبت به سایر سازه ها دارد .

2- بدلیل افزایش مقطع اعضاء این سازه ها ، وزن آن بیشتر از سازه های فلزی می باشد .

3- بدلیل نیاز به آزمایش مستمر بتن ، در محل اجرای این سازه ها باید آزمایشگاه های مکانیک خاک در دسترس باشد .د ) سازه های صنعتی و صنعتی سازی در ساختمان :
شاید تصور رایج در خصوص سازه های صنعتی اصولا باتعریف واقعی آن مقداری فاصله داشته باشد و اگر بخواهیم تعریفی واقعی تر از سازه های صنعتی یاصنعتی سازی درساختمان داشته باشیم می توان گفت ، ابداع هر نوع روش جدید در ساختمان سازی باهدف تولید انبوه وکاهش انرژی های مختلف شامل کارگری ، حرارتی و سرمایشی و ... را صنعتی سازی می گویند . و بر این اساس می توان گفت اصولاً سازه های صنعتی سازی را نمی توان به عنوان یک نوع اسکلت مستقل در نظر گرفت چرا که این سازه ها از نظر نوع اسکلت معمولاً یا بصورت فلزی و یا بتنی و یا تلفیقی از سازه های فلزی و بتنی اجرا می گردند .

بعنوان مثال روش های Lsf و B&N جزو سازه های فلزی و روش های ICF ، TFC و D2 ،LOCRETEجزو سازه های بتنی و روش SCS تلفیقی از دو نوع سازه بتنی و فلزی می باشد .

حال با توجه به تعاریف فوق می خواهیم به ارزیابی فنی و اقتصادی انواع روش های رایج صنعتی سازی درکشور پرداخته و به ارائه راهکارهای مناسب جهت انتخاب روش مناسب صنعتی سازی با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ، اقتصادی ، اجتماعی ، تکنولوژیکی مناطق مختلف بپردازیم .

قبل از هر چیز بهتراست بدانیم که هدف و معیار ارزیابی فنی و اقتصادی در بررسی این نوع سازه ها چیست . و بر همین اساس در بررسی فنی ، به امکان تهیه تکنولوژِی اجرای این نوع سازه ها و میزان مصرف انرژی کارگری ، حرارتی و غیره خواهیم پرداخت ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که کاهش مصرف انرژی ها مخصوصا انرژی فسیلی از مهمترین سیاست های جهانی به حساب آمده و براساس مطالعات انجام شده شیشه های خارجی ، دیوارها و سقف در طبقه فوقانی بیشترین نقش را تبادل حرارتی و صوتی ایفا می کنند و لذا طراحان باید بیشترین توجه را به اجرای شیشه های دو جداره و استفاده از مصالح عایق در سقف و دیوار بعمل آورند.

1- قاب های سبک فلزی Light weight steel frame ((LSF)) :
اجزاء اصلی این سازه از نوع ورق های فولادی سرد نورد شده با اتصالات پیچ و مهره و دیوارهای آن از نوع پانل های گچی می باشد و سقف آن نیز از تیرچه های فولادی سرد نورد شده با فواصل معین و با استفاده از قطعات چوبی یا بتنی درجا یا آماده جهت پو و اتصال تیرچه ها می باشد .
از معایب و محدودیت های این نوع سازه ها این است که اجرای آن در مناطق زلزله خیز ممنوع بوده و در سایر مناطق نیز مناطق نیز اجرای آن تا دو طبقه مجاز می باشد و لیکن در صورت تقویت اسکلت و اجرای دیوار برشی مناسب در مناطق با خطر زلزله متوسط و کم، اجرای این نوع سازه ها تا چهار طبقه امکان پذیر می باشد و از مزایای این نوع سازه ها نیز امکان اجرای ترکیبی آن بصورت فلزی – بتنی و وزن پائین آن می باشد ، همچنین از نظر مصرف انرژی صوتی و حرارتی نیز در حد متوسط می باشند .

حال با این توضیحات اگر بخواهیم این نوع سازه ها را از نظر فنی و اقتصادی بررسی کنیم خواهیم دید که بدلیل استفاده از ورق های فولادی نورد شده سرد با اتصالات پیچ و مهره تهیه و اجرای آن مشکل بوده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه نمی باشد ، بعلاوه از نظر عایق صوتی و حرارتی نیز در حد متوسط می باشد .

2- روش های قالب عایق ماندگار : ((ICF)) Insulting concrete forms
روش ICF یکی از متداول ترین روش های کنونی در صنعتی سازی سازه ها می باشد ، این روش که دارای سازه ای کاملاً بتنی است ، دارای دیوارهای بتن مسلح باربر با قالب دو طرف دیوار از نوع پلی استایرن می باشد ، که قالب های پلی استایرن که در سازه باقی می مانند علاوه بر نقش قالب در بتن ریزی دیوارها ، بعنوان عایق صوتی و حرارتی در کاهش مصرف انرژی و مطابق با مبحث 19 مقررات طی ساختمان عمل می کنند . حداکثر ارتفاع مجاز در این روش 15 متر و 4 طبقه و حداقل ضخامت دیوارها 15 سانتیمتر ر مناطق مختلف می باشد .

حال با این مقدمه اگر بخواهیم این روش را از نظر اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهیم ، خواهیم دید هزینه اجرای این نوع ساختمان بیش از سازه های بتنی و فلزی بوده و از نظر طبقات نیز دارای محدودیت بوده و بعلاوه ضخامت بیشتر دیوارها با احتساب بتن و قالب های پلی استایرن نسبت به سازه های فلزی و بتنی و سایر روش های صنعتی باعث کاهش سطح مفید ساختمان می گردد و می توان صرفه جوی انرژی بدلیل کاربرد دو لایه پلی استایرن دردیوارها را بعنوان نقطه قوت وعدم اتصال مناسب لایه نازک کاری به پلی استایرن ونرم بودن زیر آن ومشکلات ناشی از قرار گرفتن لایه نرم پلی استایرن در زیر سفید کاری رانقطه ضعف اصلی این نوع سازه ها به حساب آورد.که همین مسایل نیز باعث میگرددکاربرداین روش کمی غیر منطقی بنظر برسد.

3- روش های قالب های تونلی (TCF)) Tunnel form concrete cons
این روش صنعتی سازی یک نوع سازه کاملاً بتنی بوده که دیوارها و سقف آن بصورت بتن مسلح همزمان و طبقه به طبقه آرماتور بندی قالب بندی و بتن ریزی می شوند که نتیجه نهایی یک سازه کاملاً یکپارچه بوده که بیشترین مقاومت را در برابر زلزله نسبت به سایر روش های صنعتی و غیر صنعتی خواهد داشت . و معمولاً دیوارهای غیر باربر و راه پله ها را می توان بصورت پیش ساخته اجرا و پس از بتن ریزی دیوارهای باربر و سقف نصب نمود .

هزینه اجرا در این روش با توجه به اجرای تمام سازه اصلی بصورت بتن مسلح بیشتر از سایر روش های صنعتی و غیر صنعتی می باشد و لیکن از نظر مقاومت دارای مقاومت بیشتری نسبت به روش ها ی دیگرمی باشد و بدلیل اجرای تمام دیوارها به شکل بتن مسلح و همزمان، می بایست تأسیسات و درب و پنجره، قبل از بتن ریزی نصب گردد . چرا که پس از اجرا ، اصلاح و جابجایی در آن تقریباً غیر ممکن می باشد . بعلاوه این سازه ها از نظر صرفه جویی در انرژی از نظر صوتی و حرارتی با توجه به مبحث نوزدهم مقررات ضعیف تر از سایر سازه ها بوده و به همین دلیل مناسب مناطق سردسیر و گرمسیر نمیباشد .

ودریک جمع بندی نهایی با توجه به اهداف صنعتی سازی در ایران،اجرای این روش نیز در طرح های انبوه سازی توصیه نمی شود.

4- روش سازه فلزی با اتصالات پیچ و مهره(Bolt nut structures) " B & N" :
این روش در حقیقت یک نوع روش سازه فلزی بوده که در آن بجای اتصالات جوشی از اتصالات پیچ و مهره استفاده می گردد و در حقیقت این روش یک روش سازه صنعتی است و نه ساختمان صنعتی و به عبارتی در این روش اشاره ای به نحوه اجرای دیوارها و سقف نمی شود . حال همانگونه در مبحث سازه های فلزی اشاره کردیم ضعف اصلی سازه های فلزی اتصالات جوشی آن می باشد که در روش پیچ ومهره این نقص برطرف می گردد .

هزینه اجرای این روش ، بدلیل نیاز به تهیه پروفیل های فلزی استاندارد و مونتاژ پیچ و مهره اتصالات ،اندکی بیشتر از سازه های فلزی معمولی می باشد و لیکن این افزایش قیمت شاید در هزینه کل ساختمان کمتر از 3% باشد . و با توجه به اینکه در این روش انتخاب دیوارهای داخلی و خارجی بعهده مشاور و مجری طرح می باشد می توان جهت رعایت هر چه بهتر مبحث نوزدهم مقررات ملی جهت صرفه جویی انرژی از بلوک های سبک گازی مانند((هبلکس)) یا لیکا وحتی پانل های گچی وقطعات 3D ، بعنوان دیوار استفاده نمود .
5- روش 3D پانل:
در این روش پیش ساخته با یک لایه میانی پلی استایرن به ضخامت 5 تا 9 سانت بعنوان عایق صوتی و حرارتی و شبکه میلگرد به قطر کوچک در دو طرف آن در محل براساس نقشه ساختمان نصب و سپس دو طرف آن بتن پاشی می گردد .

اجرای این نوع ساختمان بصورت متقارن تا ارتفاع 7 متر دو طبقه در تمام مناطق امکان پذیر بوده و لیکن در صورت ترکیب آن با سازه های فلزی یا بتنی تعداد طبقات آن را می توان افزایش داد .

هزینه اجرای نوع سازه نسبتاً بالا بوده و از نظر طبقات و ارتفاع نیز محدودیت دارند و لیکن از نظر رعایت صرفه جویی انرژی تقریباً در حد روش ICFبوده ، با این تفاوت که مشکلات مشکلات اشاره شده در روش IcF در این روش مشاهده نمی شود .وبه همین دلیل صرفه نظر از مسایل اقتصادی می توان این روش را به روش ICFترجیع داد.

6- مصالح صنعتی بلوک بتن گازی سبک ، لیکا و Q Panel
همانگونه که قبلاً اشاره شد منظور از صنعتی سازی در ساختمان تنها ، اجرای ساختمان بصورت صنعتی نیست بلکه تهیه مصالح صنعتی نیز جزو مباحث صنعتی سازی در ساختمان به حساب می آید بر همین اساس در این قسمت به بررسی بعضی از مصالح مناسب صنعتی که معمولاً بعنوان دیوار غیر باربر مورد استفاده قرار می گیرند می پردازیم .

بلوک بتن گازی سبک
این نوع قطعات بتنی که در ایران یک نوع آن با نام تجاری هبلکس شناخته می شوند نوعی بتن سبک متخلل با ترکیب آب ، اهک ، آلومینیوم ، سیلیس و سیمان می باشد که وزن مخصوص آن تا یک پنجم بتن وملات معمولی می باشد و بدلیل وجود حباب های هوای متعدد غیر متصل درون ان از نظر عایق صوتی و حرارتی بسیار مطلوب و مناسب بوده و در مقابل آتش سوزی نیز مقاوم می باشد و بدلیل داشتن وزن مخصوص پایین ودر نتیجه کاهش وزن ساختمان ، باعث افزایش مقاومت ساختمان در مقابل زلزله می گردد و در زمان اجرا و بعد از آن نیز امکان تعبیه تأسیسات و برش کاری و سوراخ کردن آن نیز می باشد و لیکن بدلیل تولید پایین این محصول در ایران، هزینه تمام شده آن نسبت به سایر بلوک و مصالح دیواری بالا بوده و همچنین متخلل بودن آن باعث می گردد آب گچ اجرا شده بر روی آن جذب گردیده و همین امر نیز باعث جمع شدن گچ کاری و نمایان شدن درزهای بین بلوک ها بعد از مدتی گردد که برای برطرف نمودن آن می بایست گچ کاری در دو لایه اجرا شده که لایه اول یا آستر باید با استفاده از گچ سفت و مقدار کمی سیمان سفید اجرا گردد و بعلاوه استفاده از چسب مخصوص جهت اتصال بلوک ها باعث جلوگیری از مشخص شدن درزها بعد از سفید کاری می گردد .

Q Panel
دیوارهای غیر باربر Q Panel متشکل از یک لایه بتن سبک فومی میانی و دو لایه روکش سیمان الیافی در طرفین می باشد که صرفاً بعنوان دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان قابل استفاده می باشد که در قطعات 6/0 ×3 متری و با وزن تقریبی 50 کیلوگرم تهیه و اجرا می گردد. و از نظر وزن و صرفه جویی انرژی شرایط مناسبی جهت اجرا در ساختمانها بعنوان دیوار دارند .

لیکا : Clay Aggegate)) ((Light Expandedدانه رس منبسط شده بلوک و به عبارت بهتر دانه های لیکا که بلوک دیواری و سقفی یکی از محصولات و کاربردهای آن می باشد بدلیل وزن مخصوص پائین 450 – 350 کیلوگرم بر متر مکعب و ضریب هدایت حرارتی 2/0 -1/0 و جذب صوت 50 % یکی از مصالح ایده آل جهت اجرای دیواری می باشد نحوه تولید این دانه های متخلل رسی به این گونه است که ابتدا دانه های رسی به کارخانه حمل وپس از انجام عملیات خلوص و گرفتن ناخالصی بصورت گل رس در کوره گردان قرار می گیرد و در حرارت 1200 درجه سانتی گراد بدلیل گازهای ایجاد شده درون آن منبسط می گردد که نتیجه نهایی دانه های گرد متخلل لیکا در اندازه های مختلف  می باشد .

این دانه ها کاربرد متعددی بعنوان بلوک دیواری و سقفی ، شیب بندی بام و کفسازی ، راهسازی و ساخت بتن سبک سازه ای داشته و بدلیل صرفه جویی مناسب در انرژی و سرعت عمل اجرا امکان اجرای مناسب تر و کم هزینه تر نازک کاری، برای اجرای دیوار بسیار مناسب می باشند .

در انتهای این بحث قصد داریم با استفاده از مطالب ذکر شده که براساس تجربیات علمی و عملی تهیه گردیده با اشاره به این که بیشتر مناطق کشور بدلیل شرایط آب و هوایی و زلزله خیزی نیاز به انتخاب سازه های مقاوم در برابر زلزله و کاهش مصرف انرژی دارند به یک نتیجه علمی و منطقی جهت انتخاب نوع سازه مناسب در طرح های ساختمان سازی کشور بپردازیم .
معماری نیوز

همانگونه که گفته شد از نظر مقاومت در برابر زلزله سازه های پیچ و مهره فلزی و تونلی و بتنی بدون محدودیت ارتفاع و روش های Lsf و Icf با محدودیت ارتفاع بیشترین مقاومت در برابر زلزله را از خود نشان می دهند.

همچنین از نظر اقتصادی نیز سازه های فلزی ارزان تر از سایر سازه ها می باشند وازجهت صرفه جویی در انرژی نیز روش های Icf و 3D پانل و بلوک های بتن سبک گازی، Q Panel و لیکا ، بهترین عایق صوتی و حرارتی به حساب می آید .

حال در یک جمع بندی می توان سازه های فلزی پیچ و مهره ای و بتنی با دیوارهای هبلکس وسایربلوک های بتن گازی یا لیکا یا Q Panel را بهترین نوع سازه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، فنی و انرژی در کشور به حساب آورد .

در انتها امید آن داریم توانسته باشیم در راستای حرکت صحیح صنعت ساختمان در کشور ایران گامی موثر برداریم.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

آرماتوربندی استخر

در این مقاله میخوانید و میبینید : چه نکاتی را نیاید در آرماتور بندی انجام دهیم و چه نکاتی را باید انجام دهیم .

نحوه نصب واتر استاپ از روی یک نمونه نادرست .

این گونه آرماتور بندی استخر را انجام ندهید

این تصاویر متعلق به انجام یک پروژه استخر است که سالها پیش توسط ..... انجام شد

مشکلات و اشتباهات زیادی در این آرماتور بندی وجود دارد که بصورت خلاصه به آنها اشاره میکنم .

من مطمئن هستم این پست نیاز به توضیح ندارد اما به نکات زیر توجه کنید.

نکته مهمی که در مرحله اول و در هر نوع بتن ریزی باید رعایت شود ، تمیز بودن محیط کار است .

عکس شماره یک : مش اول مرحله اول  . شاید به چشم نیاید اما آرماتور ها به نظر زنگ زده میرسند . که در این حالت قبل از اجرا باید با فرچه سیمی آن ها تمیز و با اپوکسی مخصوص آنها را مقاوم کرد .

ارماتور بندی استخر

عکس دوم درحال انجام رویه آرماتور کف استخر


 

آرماتور و بتن استخر های شنا به حجم بالای 40000 لیتر ، از حساسیت بالایی برخوردار است . به طوری که حتما باید تویط شخصی که بیش از 5 الی 8 سال سابقه اجرایی دارد انجام شود . یک آرماتور بند و بتن ریز استخر میداند چه کابلی باید از آرماتور فاصله داشته باشد و چه کابلی باید به آرماتور اتصال داده شود . نکات اجرایی در هنگام نصب تجهیزات تصفیه مانند اسکیمر ها ، سر ریز ها ، کاسه چراغ ، بتونی پله که متاسفانه در هیچ کاری اجرا نمیشود و ... این نکات باید به درستی در محل نصب و بعد با بتن مخصوص استخر پوشانده شوند .

ارماتور بندی استخر

عکس سوم اسپیسر بین آرماتور ( فاصله از کف ندارد - ارماتور ها زنگ زده است ) اسپیسر فولادی اسپیسر خوبی است اما نه در محل وصله و نه به این شکل .

ارماتور بندی استخر

عکس چهارم  ( وجود خاک و سنگ در کنار آرماتور )

ارماتور بندی استخر

وجود هر ماده شیمیایی ( لاجورد ، گچ ، یا حتی خاک ) مطمئنا باعث تضعیف سازه خواهند شد .

عکس پنجم ( وصله در استخر کار اشتباهی است اما با در نظر گرفتن طول بیش از 12 متر وصله باید با طول مناسب انجام شود )

ارماتور بندی استخر

طبق فصل 18 آیین نامه آبا عوامل موثر در محاسبه طول مهاری

مقاومت فشاری بتن - قطر میلگرد - پوشش میلگردد - شکل رویه آن و غیره می باشد

عکس ششم

ارماتور بندی استخر

عکس هفتم  بعد از انجام مش دوم و اجرای آرماتور دیواره است . به خم ها توجه کنید

ارماتور بندی استخر

عکس هشتم

ارماتور بندی استخر

عکس نهم . واتراستاپ ، روش درست قرار گیری واتر استاپ : از مرکز بتن کف شروع و در مرکز دیواره به پایان میرسد .

ارماتور بندی استخر

عکس دهم ، مهار واتر استاپ

ارماتور بندی استخر

عکس یازدهم

ارماتور بندی استخر

عکس دوازدهم

ارماتور بندی استخر

عکس سیزدهم

ارماتور بندی استخر

عکس چهاردهم

ارماتور بندی استخر

عکس پانزدهم

ارماتور بندی استخر

این کار 100% اشتباه است هرچند ممکن است در سال های ابتدایی مشکل خاصی به وجود نیاید اما در آینده باعث مشکلات بسیار جدی برای ساختمان ، ابنیه ، استخر و ایجاد هزینه های سرسام آور میکند . در استخر های سر ریز و طرح های چشمه ای به علت سیستم تعادل و بالانس خودکار آب ، امکان دیدن حجم آب استخر بسیار مشکل است و نهایتا درصورت کم کردن آب هیچ کسی متوجه نخواهد شد . و این موجب شستگی پی و عواقب خطرتاک میباشد .

پیام امروز : ضریب انبساط فولاد و بتن یکی است . به همین دلیل بتن مسلح یکی از مصالح بسیار خوب  در صنعت ساخت و ساز است.  }}{{ زمین لرزه بلا نیست. ما میتوانیم از آن بلا بسازیم  .  }}{{

لطفا نظرات خود را در این باره ارسال کنید .

سایت جامع پیمانکار

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

 

کلیه ساختمانهای فلزی که طول آنها بیشتر از  50  متر باشد ، باید در طول ساختمان درز انبساط

پیش بینی کرد .این طول مربوط به ساختمانهای فلزی و بدون پوشش محافظ است که نباید از  50متر

و یا در ساختمانهایی با پوشش محافظ  و در حالات خاص نباید ازیکصد متر تجاوز کند. برای پوشاندن و

پرکردن فواصل درز انبساط از مواردی استفاده میکنند که قابلیت ارتجاعی داشته باشد . باید دقت

شودکه فاصله درز انبساط به هیچ وجه با مصالح بنایی یا ملات پر نگردد. اگر در هنگام استقرار اسکلت

فلزی ستونهایی که در مجاورت یک درز انبساط قرار دارند ، به طور موقت به وسیله قطعات فلزی متصل

شده اند ، پس از استقرار ، باید این اتصالات بریده شوند تا ساختمان در محل درز انبساط به کلی از

قسمت مجاور خود جدا باشد.

درز های ساختمانی ممکن است در حالتهای زیر اجرا شود:

الف) قرارگیری دو ساختمان بلندو کوتاه کنار هم

ب) قرارگیری دو ساختمان با دهنه های متفاوت

ج) قرار گیری ساختمان نو و قدیمی کنار یکدیگر،

د) درز انبساط برای ساختمان های طویل

توضیح:

1-درز انبساط برای ساختمان با اسکلت فولادی حدود 30 سانتی متر می باشد.

2-فاصله درز انبساط نسبت به دو طرف ساختمان

3-در حالت الف و ج، فونداسیون نیز درز انبساط خواهد داشت ولی حالت های ب و د می توان

فونداسیون یک تکه در نظر گرفت زیرا نشست ساختمان در این حالت ها برابر بوده و باعث ترک خوردن

فونداسیون نمی شود.

 

 برای به وجود آوردن درز انبساط در ساختمان ( حالت د) راه حل های متفاوتی وجود دارد:

1-کنسول دو طرفه: در این حالت، تیرها به اندازه 3/1 دهنه، کنسول می شوند و درز انبساط بین

دو کنسول قرار می گیرد.

2-ستون های دوبل: در این حالت، دو ساختمان کاملاً مجزا کنار هم ساخته می شود. البته

فونداسیون ها در محل درز انبساط مشترک خواهد بود.

3-تکیه گاه تیر دهنه مجاور در محل درز انبساط مشترک است.

4-تکیه گاه دو طرفه: سقف یک دهنه روی تکیه گاه ستون دو دهنه مجاور قرار دارد و بدین ترتیب دو

تکیه گاه و دو درز انبساط به وجود می آید.

توضیح: حالت دوم بیشتر برای اسکلت فلزی به کار می رود و حالت های دوم و چهارم برای اسکلت

بتنی مناسب ترند.

درز انقطاع  :

برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضزبه ساختمانهای مجاور به یکدیگر، بویژه در زمان

وقوع زلزله ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از  12  متر یادارای بیش از  4  طبقه هستند ، باید به

وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جداشوند ؛ همچنین حداقل درز انقطاع  در تراز هر طبقه

برابر  1/100 ارتفاع آن تراز ازروی شالوده است . این فاصله را می توان در محلهای لازم با مصالح کم

مقاومت که درهنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می شوند ، پرکرد

(درزی که در  طول ساختمان قرار داشته باشد درز انبساط و درزی که بین دو ساختمان مجاور یکدیگر

باشد درز انقطاع نامیده می شود.)

در مورد درز انقطاع باید حتمآ مقدار 1 درصد ارتفاع ساختمان را رعایت کنید. البته این یک درصد در هر

تراز با توجه به ارتفاع همان تراز باید رعایت گردد. با توجه به آنکه معمولآ ستونها در طبقات بالاتر باریکتر

ازستون در طبقات پایینتر است، پس عملآ در طبقات بالا که به درز انقطاع بیشتری نیاز استفضای

بیشتری نیز موجود است و عملآ با رعایت درز انقطاع در طبقات پایین در طبقات بالاتر نیز درز انقطاع نیز

رعایت میگردد.

توجه کنید نیروهایی که ما با توجه به ضوابط آیین نامه 2800 محاسبه مینماییم با نیروهایی که در واقع

به سازه اعمال میشود بسیار تفاوت دارد و این نیروها بسیار کمتر از مقادیر واقعی است. در عوض

بانیروهای کاهش یافته دیگر به سازه در طراحی اجازه ورود به محدوده پلاستیک رانمیدهیم. تغییر

مکانهایی که با نیروهای کاهش یافته محاسبه میشوند به تغییر مکانهای طرح معروفند و تغییر مکانهای

ناشی از نیروهای واقعی وارد بر سازه ، تغییر مکانهای واقعی نامیده میشوند. تغییر مکان طرح به

راحتی  همانند بقیه تغییر مکانها در etabs مشاهده میشود. برای تغییر مکانهای واقعی تغییر مکانهای

طرح را در ضریب 0.7R  ضرب میکنیم.

برابر نسبت تغییر شکل نسبی طبقه به ارتفاع نسبی طبقه است.

 مقادیر مجاز drift بر اساس بند 2-5-4 آیین نامه محاسبه میشود.

درز انقطاع برای ساختمانهایی با بیش از دو سقف یا 8 متر ارتفاع از تراز یا حداقلh 005/. از زمین

مجاور می باشد. h/100 پایه.

مثال: ساختمانی در منطقه با تراکم متوسط، به ابعاد 8*20 جنوبی در مجاورت همسایه های شرقی و

غربی واقع شده است. در صورتی که مالک درخواست ارتفاع 18 متر از تراز کف خیابان را دارد،

مطلوبست محاسبه درز انقطاع؟

 

جواب: 18=۱۸/۱۰۰ عرض درز انقطاع 18 سانتیمتر می باشد. که نهایتاً عرض خالص بنا ۷۸۲ سانتیمتر

می باشد. ۷۸۲= 18-800 

پس بین اضلاع شرقی و غربی بایستی 18 سانتیمتر درز انقطاع تعبیه گردد. که با توجه به 005/.

سهم زمین، بایستی 9 سانتیمتر در هریک از اضلاع شرقی و غربی با مرز زمین مجاور درز تعبیه

نماید. 9=18*005/.

 البته این ضوابط برای ساختمانهایی تا حداکثر 8 طبقه حاکم می باشد.

 

حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا در درز انبساط درز از روی پی می خورد یا

خود پی ها هم از هم جدا هستند؟

حداقل عرض درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر 1/100 ارتفاع آن تراز از روی شالوده می‏باشد . این

فاصله را می‏توان در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان

به آسانی خرد می‏شوند پر نمود.

در صورتی که در نقشه های معماری درز انقطاع در ستون گذاری ستونهای کناری رعایت نشده باشد

برای جلوگیری از مشکلات اجرایی حتماً باید با توجه به سایت پلان و مراجعه  به  بند  1-6-3  آیین نامه

2800ویرایش سوم درز انقطاع رامحاسبه و نقشه های معماری را تصحیح کرد.

در بند 1-6-3 در معرفی میزان درز انقطاع لازم برای ساختمانهای با اهمیت زیاد و خیلی زیاد و زیاد در

ساختمانهای با هشت طبقه یا بیشتر ذکر شده است: « هر یک از ساختمانهای مجاور یکدیگر، ملزم

به رعایت فاصله ای معادل حاصلضرب 0.5R در تغییرمکان جانبی نسبی طرح  آن ساختمان در هر طبقه

میباشند.»

به طور کلی، هدف از تعبیه درز انقطاع در ساختمانها، جلوگیری از برخورد ساختمانهای مجاور با یکدیگر

و تشدید خسارات میباشد. بر این اساس فاصله بین ساختمانهای مجاور در هر طبقه نباید از مجموع

حداکثر تغییر مکان واقعی طرح دو ساختمان در ارتفاع مورد نظر بیشتر گردد. پس باید در بند مورد نظر

آیین نامه به جای « تغییر مکان جانبی نسبی طرح» کلمه نسبی حذف شده و « تغییر مکان جانبی

طرح» جایگزین شود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

خانه هایمان را بتنی بسازیم یا فولادی؟

خانه هایمان را بتنی بسازیم یا فولادی؟
در مورد اینکه کدام نوع سازه بر دیگری برتری دارد، اختلاف نظر شدیدی بین سازندگان ساختمان‌ها وجود دارد. معمولاً معیارهای ساخت، جواب‌های متفاوتی برای ما به همراه دارند.

هر روز هنگام عبور از خیابان‌های شهر شاهد ساخت و سازهای روز افزونی هستیم.

ساختمان‌های مختلف از یک طبقه تا ۶۰ طبقه که جلوی آنها انواع مصالح دیده می‌شود؛ سازه‌هایی که گاه از بتن ساخته می‌شوند و گاه از فولاد …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محلات شهر تهران"پامنیوز" ، در مورد اینکه کدام نوع سازه بر دیگری برتری دارد، اختلاف نظر شدیدی بین سازندگان ساختمان‌ها وجود دارد. معمولاً معیارهای ساخت، جواب‌های متفاوتی برای ما به همراه دارند.

عمده عوامل مؤثر در این روند، هزینه، زمان و کیفیت ساخت هستند.هزینه ساخت و سود حاصل از این سرمایه‌گذاری با زمان اتمام طرح رابطه تنگاتنگی دارند. بدیهی است هر چه زمان طرح طولانی‌تر ‌شود شاهد افزایش قیمت مصالح، قیمت تمام شده طرح، هزینه‌های متفرقه و بازگشت دیرتر سرمایه خواهیم بود که خوشایند هیچ سازنده‌ای نیست.

سازه‌های بتن آرمه در مقابل سازه‌های فولادی معمولاً نیاز به هزینه کمتر و زمان بیشتری برای ساخت دارد؛ در حالی‌که سازه‌های فولادی ابتدا نیاز به سرمایه زیادی برای خرید آهن آلات دارد ولی در عوض شاهد سرعت اجرای بالاتری خواهیم بود.بنابراین در ساختمان‌های عادی کمتر از ۶ طبقه در نهایت از این منظر تفاوت زیادی وجود ندارد.

در اسکلت‌های فولادی حتماً باید تمام اسکلت آماده باشد تا بتوان سقف را اجراکرد. به عبارت دیگر اول باید تیر و ستون‌هایی وجود داشته باشد تا بتوان روی آن سطحی به نام سقف یا همان کف اجرا کرد. در حالی‌که در سازه‌های بتن آرمه ابتدا ستون‌های هر طبقه و سپس سقف همان طبقه که خود مشتمل بر تیر‌ها و کف یکپارچه‌تری نسبت به سازه‌های فولادی است اجرا می‌شود.

مزیت این روش نسبت به روش اول آن است که می‌توان طبقه مورد نظر را سریعتر برای اجرای دیگر مراحل از جمله تیغه چینی، اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی و… در اختیار سایر پیمانکاران قرار داد که خود موجب تسریع در روند طرح خواهد بود.

ولی به‌طور کلی زمان اجرای سازه‌های فولادی در مقیاسهای بزرگ تا حدودی کوتاه‌تر از سازه‌های بتن آرمه و هزینه‌های سازه‌های بتن آرمه کمتر از سازه‌های فولادی است که هر سازنده‌ای با توجه به شرایط و معیار‌های خود تصمیم‌گیرنده اصلی است.

حال با فرض وجود شرایطی کاملاً ایده‌آل، یعنی عدم‌وجود محدودیت زمان و هزینه‌ها، عامل سوم یعنی کیفیت سازه را بررسی می‌کنیم. کیفیت را می‌توان از جنبه‌های متفاوتی مانند مقاومت در برابر بارهای ثقلی وارده و زلزله، مقاومت در برابر حرارت، ابعاد، دهانه‌های قابل پوشش، تعداد طبقات قابل طراحی، قابلیت ترمیم آسان و… مورد نقد و بررسی قرار داد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسئله، در اینجا فقط تصمیم‌گیری برای ساختمان‌های عادی را مورد توجه قرار می‌دهیم.

اولین و مهم‌ترین نکته قابل ذکر در این مورد مقاومت مصالح و ابعاد مصالح مصرفی است. معمولاً هر چه اعضای باربر ما ابعاد بزرگتر از نگاه عام و ممان اینرسی بالاتر از دید مهندسی داشته باشد، رفتار سازه‌ای مناسب‌تر است و هر چه مصالح مصرفی که در عرف ساختمان‌سازی‌ بتن یا فولاد هستند قابلیت تحمل نیروهای بیشتر را داشته باشند منجر به طراحی اعضای ظریف‌تری خواهند شد.

اگر هر دو عامل در کنار هم قرار گیرند منجر به رسیدن به سختی و صلبیت بالاتری خواهند شد که جزء اصلی‌ترین آیتم‌های طراحی یک مهندس محاسب به شمار می‌روند.

در طراحی سازه‌ها، مقاومت بتن را ۱۰ درصد مقاومت فولاد فرض می‌کنند بنابراین ابعاد ستون‌ها و تیرهای بتنی، به‌مراتب بیش از سازه‌های فولادی است. البته این ابعاد بزرگ اعضای بتنی، ممان اینرسی بسیار بالاتری نسبت به گزینه دیگر به ارمغان خواهند آورد که در نهایت سازه بتنی، سختی بالاتر و معمولاً رفتار سازه‌ای مناسب‌تری دارد.

« سازه‌های بتنی سنگین هستند.» در پاسخ به این ایراد باید گفت: ابعاد بزرگ سازه تا جایی مورد پذیرش یک مهندس است که منجر به سنگینی بیش از حد سازه نشود و با توجه به آنکه بحث ما در مورد سازه‌های عادی کمتر از ۶ طبقه است تفاوت وزن اسکلت نیز آنچنان نخواهد بود تا مهندس طراح را به سمت طراحی سازه فولادی بکشاند. این موضوع در بسیاری از سازه‌های عظیم نیز صادق است که برج ۵۶ طبقه تهران نمونه بارزی از این دست است.

بحث زلزله که بحث داغ این روزهای تهران است می‌تواند جنبه دیگری از کیفیت مناسب یک سازه باشد. سازه‌های بتن آرمه عادی و به ویژه مجهز به دیوارهای بتنی به‌علت سختی بالا نسبت به سازه‌های فولادی در برابر زلزله، در بیشتر موارد مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می‌دهند اما سازه‌های فولادی نیز می‌توانند همین رفتار را از خود نشان دهند مشروط برآنکه طراحی مناسبی داشته باشند.

نکته قابل تامل اینجا است که این رفتار به چه قیمتی به دست خواهد آمد؟ اگر طراحی، یک طراحی بدون نقص باشد، هم سازه فولادی و هم سازه بتن آرمه در چند ثانیه وقوع زلزله، با حداقل خسارت ممکن جان سالم به در خواهند برد. اما کار به اینجا ختم نخواهد شد و پس از زلزله‌های زیادی شاهد شکستگی لوله‌های گاز و وقوع آتش سوزی‌های مهیب بوده‌ایم که گاه از خود زلزله مخرب‌تر هستند.

با توجه به اینکه اطفاء حریق بلافاصله بعد از وقوع حادثه ممکن نیست، ساختمان باید به گونه‌ای طراحی شود که تا چند ساعت متوالی بتواند آتش را با حداقل خسارات وارده تحمل کند. در سازه‌های بتن آرمه مقاومت بالایی در برابر آتش سوزی وجود دارد، اما درسازه‌های فولادی درصورتی‌که تمهیدات ایمنی لازم در آنها صورت نپذیرد در چند دقیقه ابتدایی حریق، شاهد تخریب‌های بسیار سریع و غیرقابل جبران خواهیم بود که این مورد نیز مزیتی بسیار ارزشمند برای سازه‌های بتن آرمه به حساب می‌آید.

اما آنچه اکثر مهندسان را نسبت به سازه‌های بتن آرمه بشدت بد‌بین کرده، عدم‌قطعیت‌ها، یکنواخت نبودن مقاومت بتن و کم اطلاعی بسیاری از سازندگان از نحوه عمل‌آوری و به دست آوردن نتیجه‌ای مطلوب از این ماده است

قابلیت اشتباه در تهیه بالقوه این نوع ماده در مقابل فولاد توجیه دیگری است که از سوی عده زیادی در مخالفت با بتن ارائه می‌شود، چرا‌که ممکن است حین عمل آوری، مقاومت فشاری کمتر از حد مورد نیاز به دست آید.

این گروه معتقدند جبران یک اشتباه در سازه‌های بتن آرمه در مواردی منجر به تخریب اجباری سازه می‌شود در حالی‌که فولاد در هر لحظه که سازنده اراده کند با هزینه‌ای به نسبت پایین قابل ترمیم و تقویت است.

در پاسخ به این ایراد باید گفت این عدم‌قطعیت‌ها در آیین نامه‌ها با اعمال ضریب ایمنی بسیار بالایی پیش‌بینی شده تا جایی که در موارد زیادی شاهد مقاومتی چند برابر مقاومت مورد نیاز در ساخت این قبیل سازه‌ها هستیم.از سوی دیگر این عدم‌قطعیت کیفیت بتن در شالوده و سقف‌های سازه فولادی نیز وجود دارد و صرفاً متعلق به سازه‌های بتن آرمه نیست.

در نهایت باید بر این موضوع تاکید کرد که به‌طور کلی هم سازه‌های فولادی و هم سازه‌های بتن آرمه درصورتی که در طراحی آنها سیستم مناسب و منطبق بر آیین‌نامه‌های به روز، مورد استفاده قرار نگیرد و متخصصین متبحر آنها را اجرا و مهندسین با تجربه بر اجرای آنها نظارت مستمر نکنند، هیچ رجحانی از نظر کیفیت و قابلیت اطمینان بر دیگری ندارند.

فراموش نکنیم معیار چهارمی نیز در انتخاب وجود دارد؛ معیاری که ۳ معیار هزینه، زمان و کیفیت را تحت سیطره خود قرار می‌دهد: فولاد به‌عنوان یک سرمایه ملی ماده‌ای است که ارزان به دست نمی‌آید و همانند نفت روزی تمام خواهد شد؛ ماده‌ای که باید در صنایع ارزشمندتر ‌ و یا حداقل در سازه‌های خاص که نیاز به ظرافت خاصی دارند و پس از بررسی‌های علمی برتری فولاد در آن محرز شده، مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد تا شاهد رشد اقتصادی در دیگر زمینه‌ها باشیم.

به‌نظر نویسنده استفاده از سازه‌های بتن آرمه با توجه به مصرف به‌مراتب پایین‌تر از فولاد (به‌صورت میلگرد) هم از نظر سازه‌ای و هم از نظر اقتصادی و هم از جنبه ملی به‌مراتب مناسب‌تر و بهینه‌تر از سازه‌های فولادی است.

پام نیوز

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مقایسه ساختمانهای بتنی و فولادیهر روز هنگام عبور از خیابان‌های شهر شاهد ساخت و سازهای روز افزونی هستیم، ساختمان‌های مختلف از یك طبقه تا 60 طبقه كه جلوی آنها انواع مصالح دیده می‌شود.
هر روز هنگام عبور از خیابان‌های شهر شاهد ساخت و سازهای روز افزونی هستیم، ساختمان‌های مختلف از یك طبقه تا 60 طبقه كه جلوی آنها انواع مصالح دیده می‌شود؛ سازه‌هایی كه گاه از بتن ساخته می‌شوند و گاه از فولاد.در مورد اینكه كدام نوع سازه بر دیگری برتری دارد، اختلاف نظر شدیدی بین سازندگان ساختمان‌ها وجود دارد. معمولاً معیارهای ساخت، جواب‌های متفاوتی برای ما به همراه دارند.

عمده عوامل مؤثر در این روند، هزینه، زمان و كیفیت ساخت هستند. هزینه ساخت و سود حاصل از این سرمایه‌گذاری با زمان اتمام طرح رابطه تنگاتنگی دارند. بدیهی است هر چه زمان طرح طولانی‌تر ‌شود شاهد افزایش قیمت مصالح، قیمت تمام شده طرح، هزینه‌های متفرقه و بازگشت دیرتر سرمایه خواهیم بود كه خوشایند هیچ سازنده‌ای نیست.

سازه‌های بتن آرمه در مقابل سازه‌های فولادی معمولاً نیاز به هزینه كمتر و زمان بیشتری برای ساخت دارد؛ در حالی‌كه سازه‌های فولادی ابتدا نیاز به سرمایه زیادی برای خرید آهن آلات دارد ولی در عوض شاهد سرعت اجرای بالاتری خواهیم بود. بنابراین در ساختمان‌های عادی كمتر از 6 طبقه در نهایت از این منظر تفاوت زیادی وجود ندارد.در اسكلت‌های فولادی حتماً باید تمام اسكلت آماده باشد تا بتوان سقف را اجرا كرد. به عبارت دیگر اول باید تیر و ستون‌هایی وجود داشته باشد تا بتوان روی آن سطحی به نام سقف یا همان كف اجرا كرد. در حالی‌كه در سازه‌های بتن آرمه ابتدا ستون‌های هر طبقه و سپس سقف همان طبقه كه خود مشتمل بر تیر‌ها و كف یكپارچه‌تری نسبت به سازه‌های فولادی است اجرا می‌شود.

مزیت این روش نسبت به روش اول آن است كه می‌توان طبقه مورد نظر را سریعتر برای اجرای دیگر مراحل از جمله تیغه چینی، اجرای تأسیسات مكانیكی و برقی و... در اختیار سایر پیمانكاران قرار داد كه خود موجب تسریع در روند طرح خواهد بود.

ولی به‌طور كلی زمان اجرای سازه‌های فولادی در مقیاسهای بزرگ تا حدودی كوتاه‌تر از سازه‌های بتن آرمه و هزینه‌های سازه‌های بتن آرمه كمتر از سازه‌های فولادی است كه هر سازنده‌ای با توجه به شرایط و معیار‌های خود تصمیم‌گیرنده اصلی است.

حال با فرض وجود شرایطی كاملاً ایده‌آل، یعنی عدم‌وجود محدودیت زمان و هزینه‌ها، عامل سوم یعنی كیفیت سازه را بررسی می‌كنیم. كیفیت را می‌توان از جنبه‌های متفاوتی مانند مقاومت در برابر بارهای ثقلی وارده و زلزله، مقاومت در برابر حرارت، ابعاد، دهانه‌های قابل پوشش، تعداد طبقات قابل طراحی، قابلیت ترمیم آسان و... مورد نقد و بررسی قرار داد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسئله، در اینجا فقط تصمیم‌گیری برای ساختمان‌های عادی را مورد توجه قرار می‌دهیم.

اولین و مهم‌ترین نكته قابل ذكر در این مورد مقاومت مصالح و ابعاد مصالح مصرفی است. معمولاً هر چه اعضای باربر ما ابعاد بزرگتر از نگاه عام و ممان اینرسی بالاتر از دید مهندسی داشته باشد، رفتار سازه‌ای مناسب‌تر است و هر چه مصالح مصرفی كه در عرف ساختمان‌سازی‌ بتن یا فولاد هستند قابلیت تحمل نیروهای بیشتر را داشته باشند منجر به طراحی اعضای ظریف‌تری خواهند شد.

اگر هر دو عامل در كنار هم قرار گیرند منجر به رسیدن به سختی و صلبیت بالاتری خواهند شد كه جزء اصلی‌ترین آیتم‌های طراحی یك مهندس محاسب به شمار می‌روند.

در طراحی سازه‌ها، مقاومت بتن را 10 درصد مقاومت فولاد فرض می‌كنند بنابراین ابعاد ستون‌ها و تیرهای بتنی، به‌مراتب بیش از سازه‌های فولادی است. البته این ابعاد بزرگ اعضای بتنی، ممان اینرسی بسیار بالاتری نسبت به گزینه دیگر به ارمغان خواهند آورد كه در نهایت سازه بتنی، سختی بالاتر و معمولاً رفتار سازه‌ای مناسب‌تری دارد.

« سازه‌های بتنی سنگین هستند.»
در پاسخ به این ایراد باید گفت: ابعاد بزرگ سازه تا جایی مورد پذیرش یك مهندس است كه منجر به سنگینی بیش از حد سازه نشود و با توجه به آنكه بحث ما در مورد سازه‌های عادی كمتر از 6 طبقه است تفاوت وزن اسكلت نیز آنچنان نخواهد بود تا مهندس طراح را به سمت طراحی سازه فولادی بكشاند. این موضوع در بسیاری از سازه‌های عظیم نیز صادق است كه برج 56 طبقه تهران نمونه بارزی از این دست است.

بحث زلزله كه بحث داغ این روزهای تهران است می‌تواند جنبه دیگری از كیفیت مناسب یك سازه باشد. سازه‌های بتن آرمه عادی و به ویژه مجهز به دیوارهای بتنی به‌علت سختی بالا نسبت به سازه‌های فولادی در برابر زلزله، در بیشتر موارد مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می‌دهند اما سازه‌های فولادی نیز می‌توانند همین رفتار را از خود نشان دهند مشروط برآنكه طراحی مناسبیداشته باشند.نكته قابل تامل اینجا است كه این رفتار به چه قیمتی به دست خواهد آمد؟ اگر طراحی، یك طراحی بدون نقص باشد، هم سازه فولادی و هم سازه بتن آرمه در چند ثانیه وقوع زلزله، با حداقل خسارت ممكن جان سالم به در خواهند برد. اما كار به اینجا ختم نخواهد شد و پس از زلزله‌های زیادی شاهد شكستگی لوله‌های گاز و وقوع آتش سوزی‌های مهیب بوده‌ایم كه گاه از خود زلزله مخرب‌تر هستند.

با توجه به اینكه اطفاء حریق بلافاصله بعد از وقوع حادثه ممكن نیست، ساختمان باید به گونه‌ایطراحی شود كه تا چند ساعت متوالی بتواند آتش را با حداقل خسارات وارده تحمل كند. درسازه‌های بتن آرمه مقاومت بالایی در برابر آتش سوزی وجود دارد، اما درسازه‌های فولادی درصورتی‌كه تمهیدات ایمنی لازم در آنها صورت نپذیرد در چند دقیقه ابتدایی حریق، شاهد تخریب‌های بسیار سریع و غیرقابل جبران خواهیم بود كه این مورد نیز مزیتی بسیار ارزشمند برای سازه‌های بتن آرمه به حساب می‌آید.

اما آنچه اكثر مهندسان را نسبت به سازه‌های بتن آرمه به شدت بد‌بین كرده، عدم‌قطعیت‌ها، یكنواخت نبودن مقاومت بتن و كم اطلاعی بسیاری از سازندگان از نحوه عمل‌آوری و به دست آوردن نتیجه‌ای مطلوب از این ماده است.
قابلیت اشتباه در تهیه بالقوه این نوع ماده در مقابل فولاد توجیه دیگری است كه از سوی عده زیادی در مخالفت با بتن ارائه می‌شود، چرا‌كه ممكن است حین عمل آوری، مقاومت فشاری كمتر از حد مورد نیاز به دست آید.

این گروه معتقدند جبران یك اشتباه در سازه‌های بتن آرمه در مواردی منجر به تخریب اجباری سازه می‌شود در حالی‌كه فولاد در هر لحظه كه سازنده اراده كند با هزینه‌ای به نسبت پایین قابل ترمیم و تقویت است

در پاسخ به این ایراد باید گفت این عدم‌قطعیت‌ها در آیین نامه‌ها با اعمال ضریب ایمنی بسیار بالایی پیش‌بینی شده تا جایی كه در موارد زیادی شاهد مقاومتی چند برابر مقاومت مورد نیاز در ساخت این قبیل سازه‌ها هستیم.از سوی دیگر این عدم‌قطعیت كیفیت بتن در شالوده وسقف‌های سازه فولادی نیز وجود دارد و صرفاً متعلق به سازه‌های بتن آرمه نیست.

در نهایت باید بر این موضوع تاكید كرد كه به‌طور كلی هم سازه‌های فولادی و هم سازه‌های بتن آرمه درصورتی كه در طراحی آنها سیستم مناسب و منطبق بر آیین‌نامه‌های به روز، مورد استفاده قرار نگیرد و متخصصین متبحر آنها را اجرا و مهندسین با تجربه بر اجرای آنها نظارت مستمر نكنند، هیچ رجحانی از نظر كیفیت و قابلیت اطمینان بر دیگری ندارند.

فراموش نكنیم معیار چهارمی نیز در انتخاب وجود دارد؛ معیاری كه 3 معیار هزینه، زمان و كیفیت را تحت سیطره خود قرار می‌دهد: فولاد به‌عنوان یك سرمایه ملی ماده‌ای است كه ارزان به دست نمی‌آید و همانند نفت روزی تمام خواهد شد؛ ماده‌ای كه باید در صنایع ارزشمندتر ‌ و یا حداقل در سازه‌های خاص كه نیاز به ظرافت خاصی دارند و پس از بررسی‌های علمی برتری فولاد در آن محرز شده، مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد تا شاهد رشد اقتصادی در دیگر زمینه‌هاباشیم.

به هر حال،استفاده از سازه‌های بتن آرمه با توجه به مصرف به‌مراتب پایین‌تر از فولاد (به‌صورت میلگرد) هم از نظر سازه‌ای و هم از نظر اقتصادی و هم از جنبه ملی به‌مراتب مناسب‌تر و بهینه‌تر از سازه‌های فولادی است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

آشنایی با پدستال و دلایل استفاده از آن


پدستالها عبارتند از ستونهای بتنی کوتاه و کم آرماتور و حتی گاهی  بدون آرماتور که عموماً روی پی های بتنی اجرا شده و روی آنها صفحه زیر ستون نصب شده و سپس ستونهای فلزی روی صفحه نصب میگردد.  این ستونها بدلیل ابعاد نسبتا زیاد ( از نظر عرضی زیاد و ارتفاعی کم) جزء ستونهای لاغر محسوب میشوند و لذا تحمل مقاومت فشاری آنها بسیار زیاد میباشد.دلایل استفاده:

۱) زمانیکه بخشی از ستون فلزی داخل خاک مدفون باشد که به جهت پوسیدگی آن از پدستال ها در همان بخش استفاده می کنند.

۲) زمانیکه ارتفاع ستون فلزی زیاد باشد و به جهت مهار کردن لاغری آن در بخشی از آن به طرف پی از پدستال استفاده می کنند.

۳) زمانیکه لنگر در پای ستون یا نباشد یا کم باشد.

۴) زمانیکه در بخش زیر زمین ساختمان با ارتفاع حدود۳ متر بخواهیم فضای قابل استفاده داشته باشیم.

(۵) زمانیکه بخواهیم بخش زیر زمین ساختمان  را بجای  ستونهای فلزی با پدستالهای بتنی اجرا و در حقیقت پدستالها با پی تولید یک پی جدید بنماید و در محاسبات سازه  به صورت پی وارد شود.

۶) زمانیکه بخواهیم ستونهای اکسپوز (در نما و دید) فلزی از کف به بالا باشد.

 نکته۱: توصیه شده پدستال ها فقط زمانیکه لنگر در پای ستون نیست استفاده شوند در غیر اینصورت محاسبات آنها مانند ستونهای بتنی بوده و آرماتورهای مورد نیاز را  باید محاسبه کرد.

نکته۲: جهت خرد نشدن سطح پدستال معمولاً از یک شبکه مش آرماتور ضعیف تا حد نمره ۱۴ روی پدستال و زیر صفحه زیر ستون استفاده میکنند.
 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

قالب تونلی

قالب تونلی ؛ اجرای ساختمانهای باسیستم بار بر دیوار و سقف بتنی است که دیوار ها و سقف ؛ با بتن ریزی یکپارچه و هم زمان احداث می شود.قالب های مورد استفاده (به شکل      ) می باشدکه بصورت پشت به پشت ( به شکل   ) در دو طرف دیوار و بخشی از سقف ها را قالب بندی می کند و با قرار گرفتن قالب های متوالی در کنار هم ؛ بدون قالب واســـــط  

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA

سقفی (     ) یا همرا با آن(           ) مجموعه قالبهای دیوار و سقف را تشکیل می دهند.

 

 

DSC00050

در این سیستم جهت قالب بندی و قالب برداری سریعتر و بهتر ؛ رامکا در راستای دیوار ها اجرا می شود.

رامکا عبارتست از قالبهای نواری به ارتفاع10 سانتیمتر که جهت قالب گذاری و قالب برداری سریعتر و اسانتر قالب تونلی در مسیر حاشیه پایینی دیوار و قبل از ان گذاشته ؛ بتن ریزی و قالب برداری میگردد.

 بدین صورت که ابتدا آرماتور های انتظار دیوار اجرا شده سپس قالب های رامکا در امتداد مسیر دیوار ها بسته شده و پس از بتن ریزی و قالب برداری رامکا ؛ آرماتور بندی دیوار ها در امتداد میلگردهای انتظار ادامه می یابد.)بتنریزی هر طبقه با رامکای طبقه فوقانی بصورت یکپارچه اجرا میشود)

تعبیه قوطیهای برق برای نصب کلید و پریز و لوله کشیهای مربوطه نیز از مراحل پیش از قالب بندی دیوار هاست .

  

ZONE C 00208

در این روش اسلیوهای تاسیسات مکانیکی و محل داکتها در سقف و دیوار اجرا می شود و عبور لوله های مربوطه از بارشوهایی که پیش از بتن ریزی در آنها تعبیه شده ؛ انجام می شود .

 پس از آن قالب ها توسط جرثقیل و نیروی انسانی مربوطه به محل انتقال یافته و در مکان دقیق (توسط تیم نقشه برداری ) قرار می گیرد .

سپس بوسیله جک های زیرین قالبها در محل تثبیت شده و خیز منفی به سمت بالا در قالب های سقف ایجاد می شود.تثبیت فاصله قالب های دیوار با استفاده ازspacer وTie-Bolt   انجام می شود. پس از این مرحله آرماتوربندی سقف ؛ اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی اجرا می شود .

در نهایت بتن ریزی یکپارچه دیوار و سقف انجام شده و پس از طی زمان لازم قالب برداری انجام می پذیرد.لازم به ذکر است برای تسهیل در جابجائی قالب و قالب برداری از یک Platform (سکو) در جلوی قالب طبقات استفاده می شود.

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA

DSC00203

 در این روش معمولا از پله های پیش ساخته بتنی استفاده می شود که بوسیله نبشی های سرتاسری به پلیت های انتظار از قبل تعبیه شده در جعبه پله ؛ متصل می گردد.

 اجرای دیوار های داخلی در اینگونه ساختمان ها به روش های نیمه پیش ساخته انجام می گیرد که ضمن افزایش سرعت و کیفیت ؛ سبکی و اتصال مناسب را نیز به همراه دارد.

ويژگی های سازه ای سیستم ساخت:   

1.    یکپارچگی سیستم و بهبود رفتار لرزه ای آن بدلیل عملکرد جعبه ای سازه

2. تغییر ماهیت تمرکز تنش از حالت گره ای و متمرکز بصورت گسترده بعلت تبدیل سازه از حالت تیر- ستون – دیوار به حالت دال – دیوار

3.    عملکرد سقف سازه بصورت دیافراگم صلب و قابلیت انتقال بارهای قائم و جانبی به دیوارها

4. افزایش درجه نامعینی سازه و تأخیر بیشتر در تشکیل لولاهای پلاستیک در اعضاء و درنتیجه قابلیت تحمل بیشتر نیروها و لنگرها

5.    تقارن سازه ای و منظم بودن ساختمان (درارتفاع و پلان)
توصیه های طراحی معماری

1. اندازه دهانه تونلها، به دلیل کنترل تنش سقف و نیز زیادنشدن ضخامت دال بتنی سقف ، بین5/2 تا 5/5 متر توصیه می شود. عمق تونل ها نیز در هر جهت حداکثر8 متر توصیه می شود.

2. در صورت لزوم طراحی پارکینگهای سرپوشیده در پروژه ؛ پیشنهاد میگردد پارکینگها مابین بلوکها و با سازه جداگانه طراحی و پیاده سازی گردد.

3. به دلیل کاهش حجم رایزرها و بازشوهای سقف ، درصورت استفاده از کولر آبی، این تجهیزات در بالکن ها یا فضاهای مشابه در همان طبقه پیش بینی شوند.

مزایای سیستم

ü    بالا بودن سرعت ساخت و ساز

ü     کنترل دقیق تر کیفیت در مراحل طراحی و ساخت ( قابلیت انطباق با استاندارد ایزو)

ü    کاهش کارهای جزئی و همپوشانی فعالیت ها

ü    صرفه اقتصادی بیشتر (با درنظرگرفتن سرعت کار)

ü    کاهش نیروی انسانی (نسبت به روش های سنتی)

ü    قابلیت آموزش سریع و آسان به نیروی انسانی

ü     صرفه جویی در منابع (معدنی، انرژی)

ویژگی های اجرایی سیستم :

ü    امکان برنامه ریزی دقیق بدلیل سیستماتیک بودن عملیات

ü    سرعت اجرایی بالا (بدلیل اجرای همزمان دیوار و سقف )

ü    امکان همپوشانی بیشتر فعالیتهای سفت کاری و سازه ودرنتیجه کاهش حجم عملیات سفت کاری

ü کاهش حجم عملیات نازک کاری (بدلیل وجود بتن expose در اغلب سطوح و اجرای سریع اندود در سطوح صاف حاصل (

ü    افزایش ایمنی سایت پروژه

ü    کاهش ضخامت جداره ها و افزایش فضای مفید

ü    اجرای اتصال صحیح سقف به دیوارو عدم تشکیل درز اجرایی

ü    استهلاک پایین و عمر طولانی ساختمان در بهره برداری
ویژگی های اقتصادی سیستم :

ü    کاهش هزینه نسبت به روشهای رایج ساخت

ü    کاهش خواب سرمایه و بازگشت سریعتر آن

ü    کاهش حجم نیروی انسانی و هزینه های مربوطه

ü    کاهش پرت مصالح

اجرای این پروژه ها از لحاظ مکانی محدودیت خاصی نداشته ولی در صورت اجراء در فضاهای مسطح و غیر شیبدار و با مقاومت بستر مناسب ؛ دارای شرایط مناسبتری از لحاظ ایجاد در سرعت کار و عملیات جابجائی در ماشین الات میباشد.درحال حاضر امکان اجرای این روش تا

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

16 طبقه در کشور ایران و در سایر کشورها تا حدود60 طبقه منعی نداشته ولی اجرای پارکینگها پیشنهاد میگردد در فضائی جداگانه از بلوکهای مسکونی اجراگردد.

از لحاظ شرایط آب و هوائی نیز علاوه بر مناطق معتدل و چهار فصلی مانعی در اجراء در مناطق فوق العاده سرد و یاگرم نیز نداشته و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم ( بالاخص نگهداری بتن و بتنریزی ) امکان اجرا در این مناظق نیز بدست می اید.

 

 در اجرای این نوع پروژه ها سه آیتم طراحی مناسب و منطبق با روش مورد استفاده ؛ تامین قالب و ماشین الات متناسب با سیستم وسرعت مورد نیاز اجراء و تعداد قالب تامین شده (به ازای هر نیم ست قالب در بلوکهای بلند مرتبه یک دستگاه تاور کرین و برای بلوکهای 4طبقه نیم دستگاه مدنظر میباشد) و در نهایت آموزش و تامین نیروهای انسانی متخصص در اجرای این روش ؛ مدنظر میباشد.

 

میزان مورد نیاز ایتمهای دوم و سوم فوق الذکر متناسب با تعریف زمانی میتواند متغیر باشد ولی بهترین روش بر اساس تجربیات تعریف پکیچهای 500 واحدی در طرح و تامین حداقل 2 نیم ست قالب (هر نیم ست حدود 55% سطح هر طبقه را پوشش میدهد) برای اجرای آن میباشد که پس از اتمام اسکلت هر پکیچ مرحله بعد آغاز میگردد.

 

از لحاظ کنترل کیفی نیز با توجه به استفاده بیشتر از ماشین الات بجای نیروی انسانی و یکی بودن اندازه در قالبها و تناوب استفاده از انها در اجرا ؛ نیاز کمتری به عوامل نظارت وجود داشته و مشکلات در این زمینه بسیار کمتر در مقایسه با روشهای مشابه میباشد.

 
     زمان لازم برای اجراء :

برای اجرای یک پروژه 1000واحدی در یک منطقه متعادل آب و هوائی زمانی حدود 24 ماه را نیاز داریم (طبق برنامه خطی کلی پیوست) که این زمان شامل اجرای اسکلت (فونداسیون و سقف و دیوار یکپارچه و پله ها) در 13ماه و شروع اجرای سایر ایتمها ی سفتکاری و نازککاری وتاسیسات موازی با پیشرفت اسکلت و اجرای محوطه سازی در 6 ماه انتهائی پروژه میباشد.

 

قابل ذکر است که در صورت اجرای پروژه در مناطق دارای شرایط خاص این مدت زمان دچار تغییر گردیده و حتی در صورت نیاز به افزایش سرعت و اجرا در مدتی کوتاهتر با اضافه نمودن تعداد قالب و ماشین الات و نیروی مورد نیاز و یا تفکیک پروژه به بخشهای کوچکتر و اجرای همزمان بخشها امکان کاهش زمان اجرا وجود خواهد داشت .

 
اثرات و تاثیرات زیست محیطی :

با توجه به بررسیهای بعمل آمده تابحال اثری سوء در تاثیرات زیست محیطی برای این روش تعریف نگردیده و خوشبختانه تائیدات مرکز تحقیقات مسکن را نیز بهمراه داشته است. ولی از نکات مثبت میتوان کاهش زمان اجرا و همچنین کم شدن میزان ضایعات ساختمانی وپرت مصالح و جلوگیری از اتلاف انرژی و منابع و نهایتا حفظ محیط زیست را ذکر نمود.

سرمایه گذاری مورد نیاز :

برای اجرای چنین پروژه هائی تامین مالی اولیه برای تامین ماشین الات و تجهیزات اجرائی بسیار مورد توجه میباشد . در استفاده از این روش بعلت افزایش میزان ماشین الات نسبت به نیروی انسانی لازم است در شروع کار منابع مالی کافی بابت تامین قالب و ماشین الات پیش بینی گردد.بدیهی است با توجه به سرعت زیاد این روش پیش بینی و تامین بموقع منابع مالی در حین کار مطابق cashflow تعریف شده از اهمیت بالائی برخوردار است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

درساخت وسازها از سیمان کمتر استفاده کنید!!!اگر قصد ساخت وساز خانه دارید سعی کنید از سیمان کمتر استفاده کنید؛ چراکه به عقیده تعدادی از کارشناسان؛ مصرف زیاد سیمان در ساخت بنا، مقاومت ساختمان را کاهش می‌دهد و ضمن این که باتوجه به بالا بودن قیمت سیمان زیاده روی در مصرف آن توجیه اقتصادی ندارد.
در ایران هرچند ساختمان سازی‌ها با شیوه‌های جدیدی که در دنیا به کار گرفته می شود همسو نیست و به عبارتی هنوز شیوه های تولید صنعتی ساختمان وجود ندارد اما با به کارگیری تدابیر ویژه‌ای می‌توان مقاومت ساختمان‌ها را افزایش داد تا در مواقعی نظیر سیل و زلزله خسارت زیادی به جای نگذارد.در این ارتباط رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به خبرنگار ما گفت: مصرف زیاد سیمان در ساخت بنا با وجود افزایش هزینه تمام شده به کاهش مقاومت بتن منجر می‌شود. قاسم حیدری نژاد افزود: در عرف متداول است که هرچه مقدار سیمان بیشتر باشد مقاومت بتن نیز بیشتر می شود، ولی امروزه مشخص شده که مصرف بالای سیمان در بالا بردن مقاومت بتن کم تاثیر است و تنها هزینه ها را افزایش می دهد.وی ادامه داد: بر همین اساس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن درصدد است به جای قید مقدار سیمان در بتن های مصرفی برای احداث بنا، مقدار مقاومت بتن را ذکر کند.حیدری نژاد خاطرنشان کرد: پس از زلزله بم مشخص شد که سیستم های جدید باوجود مصرف سیمان کمتر از مقاومت بالا تری برخوردار است. وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت های داخلی و خارجی در حال ارائه مدل هایی در مرکز تحقیقات ساختمان هستند تا بتوان هزینه ساخت و مقاومت ساختمان‌ها را ارزیابی کرد.رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گفت: در هیچ جای دنیا به اندازه ای که در ایران نیاز به مسکن و خانه سازی هست مشکل مسکن وجود ندارد و حتی در برلین چندین هزار واحد مسکونی اضافی تخریب و تبدیل به فضای سبز می شود. وی تصریح کرد: زلزله بم نشان داد برخی ساختمان‌ها که با مصالح سنتی ولی به شکلی علمی ساخته شده‌بودند با حداقل خسارت مواجه شده‌اند. وی افزود: در کشور موفق به ارائه سیستم‌های جدید نبوده ایم و صنعت ساختمان به دلیل تاخیر در بازگشت سرمایه همواره با مشکل در استفاده از روش‌های جدید مواجه بوده است.حیدری‌نژاد یکی از روش‌های کاهش هزینه ساختمان را رویکرد به سوی قطعات «مدولار» دانست و افزود: ایجاد کارگاه‌های صنعتی برای ساخت قطعات به صورت مدولار در اندازه‌های مشخص می تواند به کاهش هزینه‌های ساخت منتهی شود

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

چگونگی اجرا و نصب پیچهای مهاری(Bolt) و صفحه کف ستونی(BasePlate)دلایل استفاده از صفحه کف ستونی و بولت:

ستونهای یک ساختمان اسکلت فلزی ، نقش انتقال دهنده بارهای وارد شده را به فنداسیون (به صورت نیروی فشاری ، کششی ، برشی یا لنگر خمشی) به عهده دارند. در این میان ، ستون فلزی با صفحه ای  فلزی که از یک سو با ستون و از سوی دیگر با بتن درگیر شده است روی فنداسیون قرار می گیرد. توجه به اینکه ستون فلزی به علت مقاومت بسیار زیاد تنشهای بزرگی را تحمل می کند و بتن قابلیت تحمل این تنشها را ندارد ؛ بنابراین صفحه ستون واسطه ای است که ضمن افزایش سطح تماس ستون با پی ، سبب می گردد توزیع نیروهای ستون در خد قابل تحمل برای بتن باشد. کار اتصال صفحه زیر ستونی با بتن بوسیله میله مهار (بولت Bolt) صورت می گیرد و برای ایجاد اتصال ، انتهای آن را خم می کنیم و مقدار طول بولت را محاسبه تعیین می کند. تعداد بولت ها بسته به نوع کار از دو عدد به بالا تغییر می کند ، حداقل قطر این میله های مهاری میلگرد نمره ۲۰ است ؛ در حالی که صفحه تنها فشار را تحمل می کنر ، بولت نقش عمده ای ندارد و تنها پایه را در محل خود ثابت نگه می دارد . نکته مهم هنگام نصب ستون بر روی صفحه تقسیم فشار این است که حتما انتهای ستون سنگ خورده و صاف باشد تا تمام نقاط مقطع ستون بر روی صفحه بیس پلیت بنشیند و عمل انتقال نیرو بخوبی انجام پذیرد . از آنجا که علاوه بر فشار ، لنگر نیز بر صفحه زیر ستونی وارد می شود ، طول بولت باید به اندازه ای باشد که کشش وارد شده را تحمل  نماید که این امر با محاسبه تعیین خواهد شد.

انواع اتصال ستون به شالوده :

جزئیات اتصال ستون فلزی به شالوده بتنی به نیروی موجود در پای ستون بستگی دارد . در ستون با انتهای مفصلی فقط نیروی فشاری و برشی از ستون به شالوده منتقل می شوند. اگر بخواهیم لنگر خمشی را نیز به شالوده منتقل نماییم ، در ان صورت ، نیاز به طرح اتصال مناسب برای این کار خواهیم داشت که اتصال گیردار خوانده می شود.

روش نصب پیچهای مهاری  :

به طور کلی ، دو روش برای نصب پیچهای مهاری وجود دارد :

الف) نصب پیچهای مهاری در موقع بتن ریزی  شالوده ها : در این روش  ، پیچها را در محلهای تعیین شده قرار می دهند و موقیعت آنها را به وسیله مناسبی تثبیت می کنند ؛ سپس اطرافشان را با بتن می پوشانند . روشهای گوناگونی برای تثبیت پیچهای مهاری در محل خود وجود دارد که صورت زیر توضیح خواهم داد :

روش اول : ابتدا بوسیله صفحه ای نازک مشابه با ورق کف ستونی که شابلن یا الگو نامیده می شود . قسمت فوقانی بولت و قسمت پایین را بوسیله نبشی به یکدیگر می بندیم تا مجموعه ای بدون تغییر شکل به دست آید ؛ آن گاه محورهای طولی و عرضی صفحه الگو را با مداد رنگی ( گچ و یا رنگ) مشخص می کنیم ؛ سپس بوسیله ریسمان کار یا دوربیت تئودولیت با میخهای کنترول محور کلی فنداسیون را در جهتهای طولی و عرضی به دست می آوریم و به کمک شخصی با تجربه در موقیعت مناسب آن قرار می دهیم. ( محور طولی و عرضی صفحه شابلن بر محور طولی و عرضی کلی فنداسیون منطبق می شود و در ارتفاع صحیح و به صورت کاملا تراز نصب می گردد.) سپس به وسیله قطعات آرماتور آن را به میلگردهای شبکه آرماتور فنداسیون یا به قطعات ورقی (که در بتن قرارداده اند )  جوش (منتاژ) داده می شود ؛ به گونه ای که هنگام بتن ریزی ، صفحه از جای خود حرکتی نداشته باشد. باید دقت داشته باشیم که در موقع بتن ریزی ، هوا در زیر صفحه شابلن ، محبوس نسود . برای این منظور ، معمولا سوراخ بزرگی در وسط شابلن تعبیه می کنند که وقتی بتن از اطراف زیر صفحه را پر می کند ، هوا از راه سوراخ خارج گردد و با بیرون زدن بتن از وسط صفحه ، از پر شدن کامل زیر آن اطمینان حاصل شود.

روش دوم : صفحه تقسیم فشار پیش از بتن ریزی پی به طور دقیق در محل خود قرار می گیرد و بوسیله آن بولت ها در جای خود ثابت می شوند . پس از بتن ریزی ، صفحه را از جای خود خارج می کنند و در کارگاه به طور مستقیم به پای ستون متصل می نمایند و پس از نصب ستون به همراه صفحه مهذه ها را محکم می بندند. در این حالت ، هر صفحه ای باید کاملا علامت گذاری شود تا هنگام نصب اشتباهی رخ ندهد.

روش سوم : صفحه را قدری بالاتر از محل اصلی خود نگه می دارند تا محل میله های مهار به طور دقیق تعیین شود ؛ سپس میله مهارها را ثابت می کنند و عمل بتن ریزی را انجام می دهند ؛ در حالی که صفحه هنوز در جای خود ثابت است . پس از پایان یافتن بتن ریزی صفحه را در تراز مورد نظر نگه می دارند . این عمل را می توان به وسیله مهره های فلزی در زیر صفحه ای که میله مهارها از درون آنها عبور کرده اند با پیچتندن و تنظیم آنها تا تراز لازم انجام داد. سپس فاصله های بین دو صفحه و روی بتن پی با ملات ماسه شسته و سیمان به نسبت یک حجم سیمان به دو حجم ماسه کاملا پر می گردد یا از ماسه سیمان نرم (گروت) استفاده می گردد.

ب) نصب پیچهای مهاری پس از بتن ریزی شالوده : در این روش ، در محل پیچهای مهاری به وسیله قالب در داخل بتن فضای خالی ایجاد می کنند که این قالب جعبه نامیده می شود  . میلگردی در بتن قرار می دهیم  ، پس از گرفتن و سخت شدن بتن شالوده ، جعبه را از محل خود خارج می کنیم ؛ سپس پیچ مهاری را در محل خود درگیر با آرماتور قرار می دهیم و تنظیم می کنیم و اطراف آن را با بتن ریزدانه ( با حفظ اصول بتن ریزی) پر می کنیم . لازم به یادآوری است جعبه ای که برای ایجاد فضای خالی لازم برای نصب پیچ مهاری به کار می رود ، باید چنان طرح ریزی و ساخته شده باشد که به سادگی و در حد امکان ، بدون ضربه زدن ، شکستن و خرد کردن از داخل بتن خارج شود. برای این منظور می توان از جعبه هایی که قطعات آنها به صورت کام و زبانه متصل می شوند یا از جعبه های لولایی و سایر اقسام جعبه ها استفاده کرد . در مواردی که از پیچهای مهاری با قلاب انتهایی و رکاب یا از پیچهای مهاری با انتهای کلنگی استفاده می شود . برای سزعت بخشیدن به کار ، از جعبه های ساخته شده یا ورقهای فولادی که در درون بتن باقی می مانند ، استفاده می شود . باید توجه داشت که این شیوه کار بیشتر برای فنداسیون ماشین آلات صنعتی در کارخانجات کاربرد دارند . لازم به ذکر است در بعضی مواقع برای اتصال کف ستون به شالوده ، به جای پیچهای مهاری از میلگردها یا تسمه هایی استفاده می کنند که به ورق کف ستون جوش داده می شوند که به این صورت می باشد که معمولا در موقع بتن ریزی ، مجموع ورق کف ستونها و مهارها را در شالوده کار می گذارند ، پس از گرفتن و سخت شدن بتن ، ستون را روی ورق کف ستون قرار می دهند و جوشکاری می کنند.

محافظت کف ستونها و پیچهای مهاری ( مهره و حدیده ):

کف ستون ها از جمله قطعات ساختمانی هستند که اغلب در معرض اثر شدید رطوبت قرار دارند و باید به نحو مطلوب حفاظت شوند . در ساختمانهای معمولی و به طور کلی در ساختمانهایی که پس از پایان یافتن کار اسکلت فلزی دیگر نیازی به بازدید و تنظیم کف ستونها نیست ، اطراف کف ستون را با بتن پر می کنند و در صورتی که قبل از بتن ریزی سطوح فولادی خوب تمیز شده و کا جوش یا زغال جوش برداشته شده باشد ، بتن به فولاد می چسبد و آن را کاملا محافظت می کند . در بعضی دیگر از ساختمانها ، کف ستونها را نظیر سایر قطعات به وسیله رنگ محافظت می کنند  . در ساختمانهای صنعتی که امکان باز کردن و نصب مجدد آنها وجود دارد ، با مواد قیری مخلوط با ماسه نرم از کف ستون ها حفاظت می شود ؛ همچنین برای تمیز ماندن حدیدهای پیچهای مهاری و دوری از آسیب دیدگی باید قبل از بتن ریزی فنداسیون ، قسمت حدیدها به وسیله پلاستیک یا گونی یا سیم مناسب بسته شده ، پوشش مناسب صورت گیرد .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

پوشش های کاذب وجداکننده هاپوشش های کاذب وجداکننده ها

پوششهاي كاذب

مهمترين پوششهاي كاذب عبارتند از:

ـ سقفهاي كاذب

ـ كفهاي كاذب

سقف كاذب

سقف كاذب سقفي است كه به اسكلت ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلي، ساختمان وارد مي‌شود. بدين ترتيب بين سقف مذكور و قسمت زيرين سازه اصلي، فضاي خالي به وجود مي‌آيد. اين سقفها مي‌توانند، صاف و يا به شكلهاي مختلف ساخته شوند. سقف كاذب بايد با مصالح سبك ساخته شده و قاب‌بندي آن به نحو مناسبي به اسكلت و يا كلاف‌بندي ساختمان متصل گردد تا ضربه تكانهاي ناشي از زلزله در آنها، موجب خرابي ديوارهاي مجاور نگردد

كفهاي كاذب، گستره و دامنه كاربرد

كف كاذب كفي است كه در سالنها، مراكز كامپيوتر و مخابرات، اطاقهاي فرمان، برج مراقبت، ديسپاچينگ[1]، ماهواره، رادار و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد و برابر مشخصات خصوصي هر پروژه اجرا مي‌شود

انواع جدا كننده‌ها

مهمترين جدا كننده‌ها عبارتند از:

ـ ديوارهاي جدا كننده با آجر توپر

ـ ديوارهاي ساخته شده با آجر توخالي سفالي و يا بلوكهاي سيماني

ـ ديوارهاي ساخته شده با قطعات پيش‌ساخته گچي

گستره و دامنه كاربرد سقف كاذب

مهمترين دلايل استفاده از سيستم سقف كاذب را مي‌توان به ترتيب زير برشمرد:

الف:  ايجاد رويه‌اي براي پوشش قسمت زيرين سقف ساختمان

ب:   ايجاد فضايي براي جاسازي تأسيسات و تجهيزات سبك وزن

پ:   بهبود عايقبندي صوتي و يا حرارتي سقف هر طبقه از ساختمان

ت:   حفاظت از اسكلت ساختمان و بخصوص اسكلتهاي فولادي در برابر حريق

ث:   ايجاد امكاناتي براي كنترل صوت و جذب آن

ج:    ايجاد سقفي كوتاه‌تر براي فضاهاي داخلي ساختمان

انواع سقفهاي كاذب

به طور كلي مهمترين سقفهاي كاذب را از لحاظ پوشش مي‌توان به شرح زير تقسيم‌بندي كرد:

الف:  سقف كاذب با رابيتس و اندود

ب:   سقف كاذب از ني فشرده شده (كانتكس)

پ:   سقف كاذب با لمبه آلومينيوم

ت:   سقف كاذب با لمبه چوبي

ث:   سقف كاذب با قطعات پيش‌ساخته گچي

ج:    سقف كاذب با ورقهاي آزبست و سيمان صاف

چ:    سقف كاذب با انواع آكوستيك

اجراي سقفهاي كاذب

سقفهاي كاذب از آويزهاي فلزي قائم، پروفيلهاي اصلي افقي و در برخي از موارد پروفيلهاي فرعي افقي و پوشش زيرين تشكيل مي‌شود كه اين پوشش مي‌تواند از يك نوع مصالح مانند لمبه چوبي و يا دو نوع مختلف مانند رابيتس و اندود گچ ساخته شده باشد. آويزها در سقفهاي با اسكلت فلزي اعم از خرپا، طاق ضربي و يا غير از اينها به سازه اصلي ساختمان متصل مي‌گردند.

در مورد سقفهاي بتن‌آرمه بايد در موقع بتن‌ريزي پيش‌بينيهاي لازم براي جاگذاري آويزها صورت پذيرد. در سقفهاي بتني چنانچه هنگام بتن‌ريزي آويزهاي قائم تعبيه نشده باشند، مي‌توان از چكشهاي فشنگي براي نصب آويزها استفاده نمود. در اين صورت بايد نحوه عمل و نوع فشنگ مورد استفاده به تصويب دستگاه نظارت برسد.

آويزهايي كه بموقع پيش‌بيني شده‌اند

براي آويزهاي قائم مي‌توان از مصالح زير استفاده كرد:

الف:  ميلگردهاي فولادي (آرماتور) به قطر حداقل 6 ميليمتر

ب:   سيمهاي فولادي گالوانيزه كه قطر آنها حداقل 1/3 ميليمتر باشد.

پ:   تسمه‌هاي فولادي زنگ‌نزن كه سطح مقطع آنها حداقل 10 ميليمترمربع و ضخامت آنها حداقل 5/1ميليمتر باشد.

ت:   اگر از آويزهاي فلزي ديگري به جز آويزهاي مذكور در فوق استفاده شود، اين آويزها از لحاظ مقاومت و ضد زنگ بودن، بايد مشابه آويزهاي مذكور در بندهاي الف و ب و پ باشند.

تعداد آويزهاي قائم در هر مترمربع و فاصله آنها از يكديگر بستگي به نوع پوشش سقف كاذب بخصوص قابليت تحمل و تغيير شكل آنها دارد. تعداد اين آويزها متناسب با نوع سقف مشخص خواهد شد. آويزها حتي‌المقدور بايد به فواصل مساوي از يكديگر قرار گرفته، شاقولي و صاف باشند. براي اتصال آويزها به سقفهاي با اسكلت فلزي، بايد از پيچ و مهره يا جوش استفاده شود. اتصال به غير از پيچ و مهره يا جوش، موقعي قابل قبول است كه به تأييد دستگاه نظارت برسد. پس از جوشكاري، محل جوش بايد به وسيله مواد ضد زنگ پوشانيده شود.

در سقفهايي كه اسكلت چوبي دارند، اتصال آويزهاي قائم به وسيله پيچ يا قلاب انجام مي‌شود. پيچ و قلاب بايد حداقل 50 ميليمتر در چوب وارد شوند. از وارد كردن پيچها با ضربه چكش، بايد خودداري گردد.

آويزهايي كه پس از ساختن سقف بتن فولادي به وسيله اتصالات فلزي يا مفتولهاي فلزي به سقف متصل مي‌شوند.

رعايت نكات زير در مورد اين آويزها الزامي است:

الف:  مقاومت 28 روزه بتن بايد حداقل برابر 30 مگاپاسكال و ضخامت آن دست كم يكصد ميليمتر باشد.

ب:   بارهاي وارد بر سقف بتن‌آرمه نبايد از بار مجازي كه سقف بر اساس آن محاسبه و اجرا شده است، تجاوز نمايد.

پ:   قطر ميله‌هايي كه به كار مي‌روند، بايد حداقل 4/3 ميليمتر باشد و آويزها حداقل 25 ميليمتر در بتن وارد شوند.

ت:   تمام اتصالات بايد مورد بازرسي واقع شوند تا از استحكام آنها اطمينان حاصل شود.

ث:   حداقل تعداد آويزها براي هر نوع سقف كاذب مطابق نقشه‌هاي اجرايي و توضيحات بعدي اين فصل خواهد آمد.

ج:    در تيرهاي باربر بتني، اتصالات بايد در سطوح جانبي و حداقل در فاصله 12 سانتيمتر از ضلع زيرين تير، كار گذاشته شوند.

چ:    در مورد استفاده از چكشهاي فشنگي (تپانچه) براي اتصال آويزها، بايد از دستورات كارخانه سازنده چكشها تبعيت نمود و بخصوص اين نكته را در نظر داشت كه تحت هيچ شرايطي، نبايد از فشنگهاي مخصوص يك نوع چكش براي چكشهاي ديگر استفاده شود.

ح:    فشنگها نبايد در داخل سوراخهاي موجود شليك شوند.

خ:    هنگام استفاده از چكشهاي فشنگي براي نصب آويز، حداقل فاصله تا لبه قطعات بتني به نوع تپانچه و دستورات دستگاه نظارت بستگي دارد.

د:     به هنگام شليك، ابزار را بايد عمود بر سطح كار نگاه داشت.

ذ:     چون فشنگ تپانچه‌ها توسط رنگ آنها از يكديگر متمايز مي‌شوند، بايد افرادي كه اين ابزارآلات را مورد استفاده قرار مي‌دهند، به بيماري كوررنگي مبتلا نباشند.

ر:     به افراد كمتر از 18 سال، نبايد اجازه استفاده از اين ابزارها داده شود.

ز:     در موقع كار براي اجتناب از حوادث ناشي از كمانه كردن يا شكستن و يا برگشت ميخها، به جز فرد مسئول و كمك او، نبايد افراد ديگري در محدوده شليك حضور داشته باشند. اين افراد بايد به وسايل ايمني مجهز باشند

پروفيلهاي اصلي و فرعي افقي

بسته به اينكه پروفيلهاي اصلي و فرعي از چه مصالحي باشند، دو حالت متمايز مشخص مي‌گردد.

الف:  چنانچه جنس پروفيلهاي اصلي و فرعي افقي از فولاد يا فولاد گالوانيزه باشد بايد:

       1-    سطح مقطع اين پروفيلها توسط دستگاه نظارت تعيين گردد، ولي حداقل مقاومت اين مقاطع براي پروفيلهاي اصلي و فرعي به ترتيب نبايد از مقاومت آرماتور به قطر 10 و 6 ميليمتر كمتر باشد.

       2-    در محل برخورد سقف كاذب به ديوار، توصيه مي‌گردد كه حداقل از يك نبشي 2×20×20 استفاده شود.

ب:   چنانچه جنس پروفيلهاي اصلي و فرعي از آلومينيوم، چوب يا ساير مصالح باشد:

       1-    در صورتي كه در مورد پروفيلهاي اصلي و فرعي به جاي فولاد از چهارتراش چوبي استفاده مي‌شود، چوب مورد نظر بايد از نوع چوب نراد خارجي (روسي يا مشابه) باشد. ابعاد قطعات چوبي ياد شده براي قطعات اصلي و فرعي، حداقل و به ترتيب برابر 6×4 و يا 4×4 سانتيمتر خواهد بود.

       2-    در خصوص استفاده از آلومينيوم و يا ساير مصالح نيز ابعاد پروفيلها بستگي به محاسبات انجام شده دارد، ولي به هر حال مقاومت پروفيلهاي اصلي و فرعي از هر لحاظ، نبايد به ترتيب از مقاومت ميلگردهاي فولادي نمره 10 و 6 كمتر باشد.

علاوه بر نكات فوق سقفهاي كاذب بايد در مقابل نيروهاي جانبي مقاوم بوده و چنانچه تأسيسات حرارتي نظير كانال و لوله در زير سقف اصلي قرار مي‌گيرند (حد فاصل سقف اصلي و سقف كاذب)، ايجاد درز انبساط در اطراف سقف به منظور تأمين جا براي تغيير مكانهاي حرارتي، ضروري است. چنانچه براي سقف كاذب دريچه بازديد در نظر گرفته شده باشد، بايد اين دريچه با دقت كافي و در محل مناسب ايجاد گردد.

پوشش زيرين سقف كاذب

الف:  رابيتس

       در مورد رابيتس چنانچه در ملات ماسه سيمان استفاده مي‌شود، توصيه مي‌گردد رابيتس از نوع فولاد سياه و اگر از ملات گچ استفاده مي‌شود، بهتر است رابيتس از نوع گالوانيزه باشد. رابيتس بايد در فواصل معين به وسيله مفتول مناسب به آهن‌بندي بسته شود، به قسمي كه هيچ‌گونه برجستگي يا فرورفتگي در سطوح تمام شده ديده نشود. فاصله پروفيلهاي اصلي از يكديگر چنانچه از رابيتس نمره 2 استفاده مي‌شود، بايد حداكثر برابر 35 سانتيمتر و در مورد استفاده از رابيتس نمره 3 اين فاصله حداكثر برابر 50 سانتيمتر مي‌باشد. براي بستن پروفيلهاي فرعي افقي به پروفيلهاي اصلي و اتصال رابيتس به پروفيلهاي فرعي، از مفتول دولاي سيمي به قطر حداقل 7/0 ميليمتر استفاده مي‌شود. تعداد آويزهاي قائم اين نوع پوشش در هر مترمربع حداقل 3 عدد مي‌باشد. به علاوه نكات مذكور در 18-3-1-1 و 18-3-1-2 و 18-3-1-3 نيز بايد رعايت گردند.

ب:   كانتكس

       تمام نكات فني ذكر شده در مورد رابيتس از لحاظ آويزها، پروفيلهاي اصلي و فرعي افقي، فواصل و حداقل ابعاد، در مورد كانتكس نيز صادق است. چنانچه در نقشه‌هاي اجرايي طريقه خاصي براي جلوگيري از آسيب‌رساني موريانه و يا ساير حشرات مزاحم به كانتكس پيش‌بيني نشده باشد، در اين صورت بايد روي حصير كانتكس، دوغاب گچ و يا آهك بريزند، به قسمي كه اين دوغاب تمام سطح را پوشانده و قشر نازكي بر روي كانتكس تشكيل دهد.

پ:   لمبه آلومينيوم

       در اين پوشش مراحل اجراي كار به شرح زير است:

       1-    پروفيلهاي ناوداني آلومينيوم را در ارتفاع سقف كاذب به ديوارها وصل مي‌كنند.

       2-    تسمه‌هاي آويز را كه از جنس فولاد گالوانيزه است، به سقف متصل مي‌نمايند. فاصله اين آويزها در امتداد ورقهاي لمبه، حداكثر 20/1 متر و در جهت عمود بر ورقهاي مذكور، حداكثر برابر 35/1 متر مي‌باشد. هر تسمه مجهز به يك بست قابل تنظيم[1] مي‌باشد.

       3-    پروفيلهاي ناوداني گالوانيزه را به تسمه‌ها وصل مي‌كنند. فاصله اين پروفيلها از يكديگر، حداكثر 20/1 متر است و فاصله اولين پروفيل تا ديوار، نبايد از 30 سانتيمتر تجاوز نمايد.

       4-    قطعات لمبه آلومينيوم طوري به سقف وصل مي‌شود كه يك سر آن در داخل ناوداني چسبيده به ديوار و سر ديگر آن در ناوداني متصل به آويزها قرار مي‌گيرند.

اجراي كار در مورد اين پوشش به شرح زير است:

       1-    قبل از اجراي لمبه‌كوبي، بايد دور سقف را با چهارتراش مناسب، كلاف‌كشي و تراز كرد.

       2-    قطعات باربر افقي فرعي را بايد از چوب و قطعات باربر اصلي را از پروفيل فولادي يا چهارتراش چوبي، تهيه و به آويزهاي از پيش نصب شده متصل نمود.

       3-    لمبه‌ها را كه از قبل تهيه شده است، بايد با چسب و ميخ به چهارتراشها متصل كرد.

       لازم به يادآوري است كه بايد لمبه‌ها را با ماشين لمبه‌زني و يا به طرق ديگر كه به صورت فاق و زبانه داخل يكديگر شوند، آماده نمود، به طوري كه چفتها نمايان باشند. وجود چفت براي آنست كه در مواقع انقباض، لبه درزها به صورت نامناسبي درنيايند. چوب مورد مصرف در لمبه‌ها، بايد چوب نراد خارجي (روسي يا مشابه) باشد. حداقل تعداد آويزها در هر مترمربع 3 عدد مي‌باشد،

ث:   قطعات پيش‌ساخته گچي

       ابتدا بايد در كنار ديوار در ارتفاع تعيين شده براي سقف كاذب نبشيهاي آلومينيوم را نصب كرده و پس از نصب سيمهاي آويز گالوانيزه به سقف و وصل قطعات سپري آلومينيوم، قطعات سقف پيش‌ساخته گچي را در داخل آنها قرار داد. ابعاد سپري و سيمها برابر نقشه كارخانه سازنده و با تأييد دستگاه نظارت مي‌باشد. تعداد آويزها در هر مترمربع حداقل 3 عدد و نكات ياد شده در18-3-1-1 و 18-3-1-2 و 18-3-1-3، لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ج:    ورقهاي آزبست و سيمان صاف

       صرف نظر از ابعاد ورقهاي آزبست و سيمان كه توليد مي‌شود، بنا به ملاحظات استاتيكي ابعاد اين ورقها كه در سقف كاذب به كار مي‌رود، اكثراً 125×60 و يا 100×60 سانتيمتر مي‌باشند. به منظور نصب اين ورقها ابتدا يك شبكه متعامد از چوب روسي به شكل سپري يا سپري فولادي، اعم از توخالي يا توپر در محل مورد نظر اجرا مي‌شود. در كناره‌ها به جاي قطعات سپري ياد شده، از نبشي با همان جنس استفاده مي‌شود و پس از آن ورقها را روي سپري قرار داده و در قسمت فوقاني آن بسته به اين كه جنس سپريها از پروفيل توپر يا توخالي فولادي يا چوبي باشد، به فواصل 30 سانتيمتر يك عدد پيچ خودكار و يا پيچ و مهره مناسب با واشر و يا پيچ چوب با واشر مخصوص به كار مي‌رود. ابعاد و تعداد آويزها با محاسبه مشخص مي‌شود.

چ:    انواع آكوستيك

       آكوستيكها به دو گروه معمولي و نسوز تقسيم مي‌شوند.

       1-    آكوستيك معمولي

              در مورد اين آكوستيك قطعات باربر افقي از چوب نراد خارجي (روسي يا مشابه) بوده و قطعات باربر اصلي مي‌توانند از پروفيل فولادي يا چهارتراش چوبي باشند. براي نصب آكوستيك بايد ميخ همرنگ با آكوستيك و چسب مناسب به كار برده شود. در پيرامون سقف كاذب اجرا شده، يك نبشي آلومينيوم به ديوار نصب مي‌گردد.

       2-    آكوستيك نسوز

              قطعات باربر اصلي و فرعي افقي در مورد آكوستيك نسوز، پروفيل آلومينيوم است. در تمام انواع آكوستيك در هر مترمربع، حداقل 3 عدد آويز مورد نياز است

18-3-2 اجراي انواع جدا كننده‌ها

18-3-2-1 اجراي جدا كننده‌ها با آجر توپر

در مورد اين جدا كننده‌ها مصالح مورد مصرف عبارتند از آجر فشاري، آجر ماسه آهكي، آجر ماشيني و آجر سيماني به ابعاد آجر فشاري، كه به طور اختصار آن را آجر سيماني مي‌ناميم. ديوارهاي جدا كننده با آجر توپر داخل ساختمان داراي دو نامگذاري مختلف مي‌باشند.

ـ تيغه‌ها

ـ ديوارهاي نيم‌آجره توپر (ده سانتيمتر ضخامت)

الف:  طرز اجراي تيغه‌ها

       چنانچه در نقشه‌هاي اجرايي به هر دليل تيغه آجري پيش‌بيني شده باشد، بايد در اجراي آنها نهايت دقت را به عمل آورد. ضخامت اين تيغه‌ها حدود 4 سانتيمتر است و با ملات گچ و خاك اجرا مي‌شوند. آجر مورد مصرف مي‌تواند فشاري، ماسه آهكي، ماشيني و يا سيماني باشد.

ب:   ديوارهاي نيم‌‌آجره توپر (ده سانتيمتر ضخامت)

       ضخامت اين ديوارها حدود 10 سانتيمتر است و مي‌توانند با آجر فشاري، ماسه آهكي ماشيني و يا سيماني اجرا شوند. ملات مورد مصرف در مورد انواع آجرهاي ياد شده، ملات ماسه سيمان 1:3، باتارد 1:2:8، ماسه آهك 1:3 و يا ملات گچ و خاك مي‌باشد.

مصرف ملاتهاي ضعيف ماسه گل و يا گل آهك، مجاز نمي‌باشد. به علاوه مصرف ملات ماسه آهك در نقاط كم‌رطوبت (نقاط خشك)، موكول به تأييد دستگاه نظارت بوده و با رعايت احتياط صورت مي‌گيرد.

قبل از اجراي آجركاري بايد آجر را زنجاب نمود تا ضمن از بين رفتگي گرد و غبار روي آن پس از مصرف نيز باعث جذب آب ملات نگردد. بايد توجه داشت كه سطح جدا كننده‌هاي داخلي كاملاً افقي و تراز بوده و آجرها كاملاً قفل و بست شوند و درزهاي قائم روي هم قرار نگيرند. عمل تراز كردن به كمك ريسمان صورت مي‌گيرد، ضمناً بايد مرتباً روي ديوار شاقول گذاشت تا نبشها و كنجها كاملاً قائم باشند. سطوح جدا كننده‌هاي اجرا شده با ملات ماسه سيمان، باتارد و ماسه آهك در 3 فصل از سال، بايد حداقل تا 3 روز مرطوب بمانند، ولي در تابستان تعداد روزها از 3 روز افزايش يافته و بسته به نظر دستگاه نظارت خواهد بود. علاوه بر مطالب ياد شده رعايت نكات زير در مورد جدا كننده‌ها الزامي است:

الف:  حداكثر طول مجاز ديوار جدا كننده بين دو پشت‌بند، كوچكترين دو مقدار زير است:

       ـ چهل برابر ضخامت ديوار يا تيغه

       ـ شش متر

ب:   پشت‌بند بايد به ضخامت حداقل معادل ضخامت ديوار و به طول حداقل  بزرگترين دهانه طرفين پشت‌بند باشد، به جاي پشت‌بند مي‌توان ستونكهاي قائم فولادي، بتن‌آرمه و يا چوبي در داخل تيغه يا ديوار قرار داده و دو سر ستونكها را به طور مناسبي در كف و سقف مهار نمود.

پ:   حداكثر ارتفاع مجاز ديوارهاي غيرباربر و تيغه‌ها از تراز كف مجاور،  متر مي‌باشد، در صورت تجاوز از اين حد بايد با تعبيه كلافهاي افقي و قائم به طور مناسبي به تقويت ديوارها مبادرت گردد.

ت:   تيغه‌هايي كه در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند، بايد كاملاً به زير پوشش سقف مهر شوند، يعني رگ آجر تيغه با فشار و ملات كافي در زير سقف جاي داده شود.

ث:   لبه فوقاني تيغه‌هايي كه در تمام ارتفاع طبقه ادامه ندارند، بايد با كلاف فولادي، بتن‌آرمه و يا چوبي كه به سازه ساختمان و يا كلافهاي احاطه كننده تيغه متصل مي‌باشد، كلاف‌بندي شود.

ج:    لبه قائم تيغه‌ها نبايد آزاد باشد. اين لبه بايد به يك تيغه ديگر يا يك ديوار عمود بر آن، يكي از اجزاي سازه يا ستونكي كه به همين منظور از فولاد، بتن‌آرمه يا چوب تعبيه مي‌شود با اتصال كافي تكيه داشته باشد. ستونك مي‌تواند از يك ناوداني نمره 6 و يا معادل آن از فولاد، بتن‌آرمه و يا چوب تشكيل يابد. چنانچه فاصله لبه آزاد تيغه از پشت‌بند كمتر از  متر باشد، اين لبه مي‌تواند آزاد باشد.

چ:    در صورتي كه ديوار و تيغه متكي به آن به طور همزمان و يا به صورت لاريز و يا به صورت هشتگير چيده شوند، اتصال تيغه به ديوار، كافي تلقي مي‌گردد، ولي چنانچه تيغه بعد از احداث ديوار و بدون اتصال به آن ساخته شود، بايد در محل تقاطع در داخل ملات بين رگها با ميلگرد به قطر 8 ميليمتر (يا تسمه فولادي معادل آن) كه حداقل در طول 25 سانتيمتر در داخل ديوار، 50 سانتيمتر در داخل تيغه قرار مي‌گيرد، به فواصل حداكثر 60 سانتيمتر تيغه را به ديوار مهار نمود. در غير اين صورت لبه كناري تيغه، آزاد تلقي شده و بايد برابر بند «ج» ستونكي در اين لبه تعبيه گردد. دو تيغه عمود بر هم بايد با يكديگر قفل و بست شوند.

18-3-2-2 جدا كننده‌ها با بلوكهاي توخالي سفالي يا سيماني

ملات مورد مصرف در مورد بلوكهاي مجوف توخالي سفالي و يا سيماني، منحصراً ملات ماسه سيمان 1:3 مي‌باشد. تمام نكات ياد شده در بند 18-3-2-1 ب در مورد اين ديوارها نيز بايد در نظر گرفته شود. چنانچه از طرف دستگاه نظارت دستور پر كردن بلوكهاي سيماني توخالي داده شود، ولي نوع مواد پركننده مشخص نشده باشد، مي‌توان با بتن ريزدانه، ملات ماسه سيمان و يا بتن سبك، بلوكها را پر كرد. با توجه به اينكه در بلوكهاي توخالي سفالي، طرز اجرا به نحوي است كه حفره‌ها به طور افقي دنبال يكديگر قرار مي‌گيرند و طبعاً پر كردن آنها ميسر نيست، براي اينكه فضاي خالي اين قبيل بلوكها به مركز رشد حشرات مزاحم و ميكروبها بدل نگردد، توصيه مي‌شود كه مصرف آنها در نقاط مرطوب با احتياط صورت گيرد. بديهي است بندكشي اين بلوكها بايد با نهايت دقت صورت گيرد.

18-3-2-3 تيغه‌هاي ساخته شده از ديوار گچي

قبل از نصب ديوار گچي در ساختمان بايد كف آن تراز باشد، نصب ديوار گچي با اتصال صفحات به وسيله كام و زبانه و افزودن گچ مخصوص درزبندي انجام مي‌شود و به علت گيرش سريع اين گچ مي‌توان ديوارها را تا ارتفاع مجاز بالا برد.

نصب اين ديوارها تا  متر ارتفاع و 6 متر طول، احتياج به استفاده از هيچ نوع وسيله تقويت كننده ندارد و چنانچه لازم باشد ابعاد ديوارها افزايش يابد، بايد از وسايل محكم كننده افقي و عمودي استفاده گردد. لوله‌هاي آب، كابلها و سيمهاي گوناگون ساختمان در داخل شيارهايي كه در صفحات گچي به وسيله ابزار مخصوص ايجاد مي‌گردد، قرار داده شده و بعداً روي شيارها با گچ مخصوص مسدود مي‌شود. در صورتي كه لوله‌ها، ضخيم و يا تعدادشان زياد باشد، بايد از ديوارهاي گچي دوجداره، استفاده و لوله‌ها بين دو جدار واقع شوند. اشياء سبك و كوچك از قبيل قاب عكس، جالباسي و غيره را مي‌توان با وسايل محكم كننده معمولي مثل قلاب و پيچ و غيره به ديوار نصب كرد، ليكن اشياء سنگين بايد به وسيله قطعات متصل كننده كه در پشت ديوار تعبيه مي‌گردند، نصب شوند.

در نقاطي كه رطوبت دائمي دارند، نصب اين صفحات با احتياط صورت مي‌گيرد و به همين منظور بايد قبلاً با شركت توليد كننده، مشورت لازم به عمل آيد.

اتصال ديوار گچي به سقف، كف و ساير ديوارها بايد با دقت لازم و توسط كارگران مجرب انجام گردد. چون بدنه، پايه‌ها، حمالها و سقفها غالباً نيروهاي قابل ملاحظه‌اي به نقاط مختلف ديوارهاي گچي وارد مي‌آورند، توصيه مي‌شود هنگام اتصال ديوارها به قسمتهاي مزبور براي ايجاد اتصال قابل ارتجاع يا لغزان، از نوارهاي قابل ارتجاع يا پروفيل استفاده شود. از نظر صرفه‌جويي در هزينه و وقت بهتر است قبلاً وضعيت اتصالات، مطالعه و نقشه‌هاي اجرايي تهيه گردند. نصب ديوارهاي گچي و اتصال آنها به قسمتهاي باربر و پايه‌ها به سه روش لغزان، قابل ارتجاع و مستقيم انجام مي‌شود.

الف:  اتصال لغزان

       اين اتصال معمولاً با استفاده از پروفيل T شكل و در برخي از موارد با پروفيل U شكل صورت مي‌گيرد.

ب:   اتصال قابل ارتجاع

       اين نوع اتصال با استفاده از نوار قيراندود مخصوص يا الياف معدني كه از مواد خيلي نرم نباشد، اجرا مي‌شود. اين نوارها بين ديوار و قسمت اصلي ساختمان قرار مي‌گيرند.

ج:    اتصال مستقيم

       در اين روش ديواره گچي به كمك گچ به قسمتهاي مستحكم ساختمان متصل مي‌گردد.

       در اين روش اتصالات جانبي مي‌توانند مستقيماً روي سطوح ناصاف و اندود نشده، صورت گيرند. چنانچه امكان انحنا و خميدگي سقف وجود ندارد، ديواره‌ها را مي‌توان به روش مستقيم متصل نمود.

در اشكال زير نحوه اتصالات سه‌گانه ياد شده مشاهده مي‌شود.

    اتصال ارتجاعي (با نوار مخصوص)              اتصال لغزان (با پروفيل)                      اتصال مستقيم

1- ديواره گچي

2- گچ

3- نوار مخصوص (كه با گچ درزبندي متصل شده است)

4- برش ايجاد شده روي گچ با ماله بنايي يا گچبري

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مطالب قدیمی‌تر